Forskjell mellom versjoner av «Velkommen til NIF sin IT-tjenestekatalog»

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk
Linje 1: Linje 1:
Katalogen gir en oversikt over og beskrivelse av samtlige tjenester som leveres av den sentrale IT-avdelingen og som er relevante for den vanlige IT-bruker i NIF.
+
Katalogen gir en oversikt over og beskrivelse av samtlige tjenester som leveres av den sentrale IT-avdelingen og som er relevante for den vanlige IT-bruker i NIF. "IT-tjenester" brukes her som et samlebegrep for dataprogrammer, nettjenester, ulike typer IT-utstyr og støttetjenester. Hvis du er usikker på navnet på en tjeneste, så kan du forsøke å søke etter tjenesten, i feltet oppe til høyre, med det navnet du forbinder med tjenesten.
+
 
"IT-tjenester" brukes her som et samlebegrep for dataprogrammer, nettjenester, ulike typer IT-utstyr og støttetjenester. Hvis du er usikker på navnet på en tjeneste, så kan du forsøke å søke etter tjenesten, i feltet oppe til høyre, med det navnet du forbinder med tjenesten.
+
=== Hensikt med IT-tjenestekatalogen ===
 +
Hensikten med IT-tjenestekatalogen er å skape en felles forståelse for hvilke tjenester NIF-IT leverer, samt ha et felles begrepsapparat i dialogen mellom IKT og forretning. Tjeneste-katalogen er delt inn i tjenestegrupper som er plassert inn i en overordnet forvaltnings-modellen, som vist på høyre side.
 +
[[File:Wiki.png|thumb|Forvaltningsmodellen]]
 +
 
 +
De brukerrettede tjenestene er de som brukerne i NIF har direkte tilgang til, avhengig av hvilken rolle de har i organisasjonen. På laget nedenunder ligger tjenestekomponentene, som er de standardiserte elementene som benyttes for å sette sammen brukertjenester. Produksjonsmidlene består av den tekniske infrastrukturen både hos NIF-IT og hos part-nere, med tilhørende leveranseprosesser.
  
[[Hensikt med IT- tjenestekatalogen]]
+
IT-tjenestekatalogen er en kunderettet beskrivelse av de IT-tjenestene som NIF sin IT-avdeling leverer. Katalogen skal beskrive tjenestene og gi innsikt i hva tjenesten innehol-der, tjenestekvalitet og kontaktpunkt for å melde behov om bistand, eller ønske om å anskaffe og få etablert en ny tjeneste.
  
[[Fagapplikasjoner og prosesstøtte]] - sjekk nederste punkt
+
===Kort oppsummert skal IT-tjenestekatalogen:===
 +
* tydeliggjøre hvilke IT-tjenester som tilbys
 +
* tydeliggjøre ansvarsforhold
 +
* muliggjøre styring og samstemme forventinger
 +
* øke bevisstheten om hvem som er kunde (økt brukerfokus)
 +
* tydeliggjøre hvilke tjenester og tjenestekvaliteter som er avtalt
 +
* gjøre det mulig å forbedre og utvikle IT-tjenestene
 +
* muliggjøre fleksibilitet på tjenestenivå
 +
* melde behov om bistand
 +
* ansakffe og få etablert ny tjeneste
  
[[SportsAdmin]]
+
__NOTOC__
  
[[Min idrett]]
+
== Brukerrettede tjenester ==
  
[[KlubbAdmin]]
+
=== [[Fagapplikasjoner og prosesstøtte]] ===
  
[[Online betaling]] sjekk
+
[[Fil:Nif-it.jpg|300px|thumb|rigth|]]
 +
*[[SportsAdmin| '''SportsAdmin''']] Idrettens administrative system
 +
 +
*[[Min idrett | '''Min idrett''']] Medlemmenes egen side med personinformasjon, betaling og påmelding
  
[[Eksterne informasjonstjenester]]
+
*[[KlubbAdmin | '''KlubbAdmin''']] Idrettens løsning for medlemsadministrasjon
  
Kvalitetssjekk:
+
*[[Online betaling | '''Online betaling''']] Idrettens egen betalingsløsning
[[sportsAdmin]]
 
  
[[minIdrett]]
+
*[[NAIS | '''NAIS''']] NAIS er forgjengeren til SportsAdmin
  
[[klubbAdmin]]
+
=== [[Eksterne informasjonstjenester]] ===
  
[[onlineBetaling]]
+
*[[ForbundetOnline | '''ForbundetOnline''']]
  
[[NAIS]]
+
*[[Integrasjonstjenester | '''Ingegrasjonstjenester''']]
  
[[ForbundetOnline]]
+
*'''[[Integrasjon]]''' Web services for integrasjon
  
[[Integrasjonstjenester]]
+
*[[Idrett.no | '''Idrett.no''']]
  
[[Idrett.no]]
+
*[[Webdeler | '''Webdeleer''']]
  
[[Webdeler]]
+
=== [[Kommunikasjon og samhandling]] ===
  
[[Kommunikasjon og samhandling]]
+
*[[Microsoft Office | '''Microsoft Office''']]
  
[[Microsoft Office]]
+
*[[Microsoft Outlook | '''Microsoft Outlook''']]
  
[[Microsoft Outlook]]
+
*[[Dokumenthåndtering | '''Dokumenthåndtering''']]
  
[[Dokumenthåndtering]]
+
*[[Skriver og skannertjeneste | '''Skriver og skannertjeneste''']]
  
[[Skriver og skannertjeneste]]
+
*[[Adobe Reader | '''Adobe Reader''']]
  
[[Adobe Reader]]
+
*[[Idrettsmail | '''Idrettsmail]] Nettbasert e-post for kunder av NIF IT
  
[[Idrettskontor]]
+
*[[Idrettskontor | '''Idrettskontor]] Portal for våre terminalserverbrukere
  
[[Idrettsmail]]
+
*[[Idrettens Gjestenettverk | '''Idrettens Gjestenettverk''']]
  
[[Idrettens Gjestenettverk]]
+
*[[Idrettens intranett | '''Idrettens intranett''']]
  
[[Idrettens intranett]] sjekk
+
*[[Idrettens nettverk | '''Idrettens nettverk''']]
  
[[Idrettens nettverk]] sjekk
+
=== [[Støtteapplikasjoner og tjenester]] ===
  
[[Støtteapplikasjoner og tjenester]]
+
*[[Økonomisystemer | '''Økonomisystemer]] Økonomisystemer tilgjengelig fra idrettskontor
  
[[Økonomisystemer]]
+
*[[Ondsinnet program og angrep | '''Ondsinnet program og angrep]]
  
[[ondsinnet program og angrep ]]
+
*[[Brukeridentitet | '''Brukeridentitet]]
  
[[Brukeridentitet]]
+
*[[Telefoni | '''Telefoni]]
  
[[Telefoni]]
+
*[[Bestilling av utstyr | '''Bestilling av utstyr]]
  
[[Bestilling av utstyr]]
+
=== [[Andre løsninger/systemer]] ===

Revisjonen fra 17. okt. 2013 kl. 12:52

Katalogen gir en oversikt over og beskrivelse av samtlige tjenester som leveres av den sentrale IT-avdelingen og som er relevante for den vanlige IT-bruker i NIF. "IT-tjenester" brukes her som et samlebegrep for dataprogrammer, nettjenester, ulike typer IT-utstyr og støttetjenester. Hvis du er usikker på navnet på en tjeneste, så kan du forsøke å søke etter tjenesten, i feltet oppe til høyre, med det navnet du forbinder med tjenesten.

Hensikt med IT-tjenestekatalogen

Hensikten med IT-tjenestekatalogen er å skape en felles forståelse for hvilke tjenester NIF-IT leverer, samt ha et felles begrepsapparat i dialogen mellom IKT og forretning. Tjeneste-katalogen er delt inn i tjenestegrupper som er plassert inn i en overordnet forvaltnings-modellen, som vist på høyre side.

Forvaltningsmodellen

De brukerrettede tjenestene er de som brukerne i NIF har direkte tilgang til, avhengig av hvilken rolle de har i organisasjonen. På laget nedenunder ligger tjenestekomponentene, som er de standardiserte elementene som benyttes for å sette sammen brukertjenester. Produksjonsmidlene består av den tekniske infrastrukturen både hos NIF-IT og hos part-nere, med tilhørende leveranseprosesser.

IT-tjenestekatalogen er en kunderettet beskrivelse av de IT-tjenestene som NIF sin IT-avdeling leverer. Katalogen skal beskrive tjenestene og gi innsikt i hva tjenesten innehol-der, tjenestekvalitet og kontaktpunkt for å melde behov om bistand, eller ønske om å anskaffe og få etablert en ny tjeneste.

Kort oppsummert skal IT-tjenestekatalogen:

 • tydeliggjøre hvilke IT-tjenester som tilbys
 • tydeliggjøre ansvarsforhold
 • muliggjøre styring og samstemme forventinger
 • øke bevisstheten om hvem som er kunde (økt brukerfokus)
 • tydeliggjøre hvilke tjenester og tjenestekvaliteter som er avtalt
 • gjøre det mulig å forbedre og utvikle IT-tjenestene
 • muliggjøre fleksibilitet på tjenestenivå
 • melde behov om bistand
 • ansakffe og få etablert ny tjeneste


Brukerrettede tjenester

Fagapplikasjoner og prosesstøtte

Nif-it.jpg
 • Min idrett Medlemmenes egen side med personinformasjon, betaling og påmelding
 • KlubbAdmin Idrettens løsning for medlemsadministrasjon
 • NAIS NAIS er forgjengeren til SportsAdmin

Eksterne informasjonstjenester

Kommunikasjon og samhandling

Støtteapplikasjoner og tjenester

Andre løsninger/systemer