Forskjell mellom versjoner av «Velkommen til NIF sin IT-tjenestekatalog»

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk
Linje 22: Linje 22:
 
__NOTOC__
 
__NOTOC__
  
== Brukerrettede tjenester ==
+
== Brukertjenester ==
  
 
=== [[Fagapplikasjoner og prosesstøtte]] ===
 
=== [[Fagapplikasjoner og prosesstøtte]] ===
Linje 83: Linje 83:
  
 
=== [[Andre løsninger/systemer]] ===
 
=== [[Andre løsninger/systemer]] ===
 +
 +
== Tjenestekomponenter ==
 +
 +
Kommer mer informasjon...
 +
 +
=== Tekniske tjenester ===
 +
 +
=== Data og integrasjon ===
 +
 +
=== Støtte tjenester ===
 +
 +
== Produksjonsmidler ==
 +
 +
Kommer mer informasjon...
 +
 +
=== Eksterne tjenesteleveranser ===
 +
 +
=== Egen infrastruktur og arkitektur ===
 +
 +
=== NIF IT leveranseprosesser ===

Revisjonen fra 20. okt. 2013 kl. 20:34

Katalogen gir en oversikt over og beskrivelse av samtlige tjenester som leveres av den sentrale IT-avdelingen og som er relevante for den vanlige IT-bruker i NIF. "IT-tjenester" brukes her som et samlebegrep for dataprogrammer, nettjenester, ulike typer IT-utstyr og støttetjenester. Hvis du er usikker på navnet på en tjeneste, så kan du forsøke å søke etter tjenesten, i feltet oppe til høyre, med det navnet du forbinder med tjenesten.

Hensikt med IT-tjenestekatalogen

Hensikten med IT-tjenestekatalogen er å skape en felles forståelse for hvilke tjenester NIF-IT leverer, samt ha et felles begrepsapparat i dialogen mellom IKT og forretning. Tjeneste-katalogen er delt inn i tjenestegrupper som er plassert inn i en overordnet forvaltnings-modellen, som vist på høyre side.

Forvaltningsmodellen

De brukerrettede tjenestene er de som brukerne i NIF har direkte tilgang til, avhengig av hvilken rolle de har i organisasjonen. På laget nedenunder ligger tjenestekomponentene, som er de standardiserte elementene som benyttes for å sette sammen brukertjenester. Produksjonsmidlene består av den tekniske infrastrukturen både hos NIF-IT og hos part-nere, med tilhørende leveranseprosesser.

IT-tjenestekatalogen er en kunderettet beskrivelse av de IT-tjenestene som NIF sin IT-avdeling leverer. Katalogen skal beskrive tjenestene og gi innsikt i hva tjenesten innehol-der, tjenestekvalitet og kontaktpunkt for å melde behov om bistand, eller ønske om å anskaffe og få etablert en ny tjeneste.

Kort oppsummert skal IT-tjenestekatalogen:

 • tydeliggjøre hvilke IT-tjenester som tilbys
 • tydeliggjøre ansvarsforhold
 • muliggjøre styring og samstemme forventinger
 • øke bevisstheten om hvem som er kunde (økt brukerfokus)
 • tydeliggjøre hvilke tjenester og tjenestekvaliteter som er avtalt
 • gjøre det mulig å forbedre og utvikle IT-tjenestene
 • muliggjøre fleksibilitet på tjenestenivå
 • melde behov om bistand
 • ansakffe og få etablert ny tjeneste


Brukertjenester

Fagapplikasjoner og prosesstøtte

 • Min idrett - medlemmenes egen side med personinformasjon, betaling og påmelding
 • KlubbAdmin er idrettens løsning for medlemsadministrasjon
 • NAIS er forgjengeren til SportsAdmin

Eksterne informasjonstjenester

 • ForbundetOnline er en webplattform for særforbund og dets underliggende organ/prosjekt
 • Integrasjon tilbyr web services for integrasjon samt webdeler
 • Idrett.no er Norges idrettsforbund sin nettside

Kommunikasjon og samhandling

Støtteapplikasjoner og tjenester

 • Brukeridentitet - brukeridentifikasjon for å få tilgang til NIF sine tjenester
 • Telefoni - NIF-IT leverer telefonitjenester

Andre løsninger/systemer

Tjenestekomponenter

Kommer mer informasjon...

Tekniske tjenester

Data og integrasjon

Støtte tjenester

Produksjonsmidler

Kommer mer informasjon...

Eksterne tjenesteleveranser

Egen infrastruktur og arkitektur

NIF IT leveranseprosesser