TurneringsAdmin Brukerveiledninger

Fra itINFO
Revisjon per 1. sep. 2016 kl. 13:51 av Camilla (diskusjon | bidrag)

(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk

VENSTRE MARG

Klubb i TurneringsAdmin (TA)

Har du fått en av følgende funksjoner i en klubb, kan du logge deg inn i TA med samme brukernavn og passord som du bruker til Min idrett:

- Leder

- Daglig leder

- Kampansvarlig

Funksjonene og tilgang gis av klubbleder i SportsAdmin (SA).

Gå til websiden ta.nif.no og logg deg inn med ditt brukernavn og passord.

Følgende vindu vil da møte deg:


Venstre marg.png


De valgene i hvitt felt finner du også igjen i venstremarg under TA-logoen, ved å klikke på ikonet eller teksten bak ikonet.

Testikoner.JPG

Testikoner3.JPG

PÅMELDING

Påmelding av lag i TA

Pameldte lag.png

På forsiden av TA velger du «påmelding».

Her vil alle turneringer du har tilgang til å melde på lag i komme opp. Kampansvarlig i klubb har tilgang til å melde på alle lag, og vil dermed få opp alle turneringer.

Kampansvarlig på lagsnivå vil kun få opp turneringene som er aktuelle for det spesifikke laget. (Eks.Kampansvarlig på et J09 lag vil kun få opp turneringer hvor J09 kan delta.)Pamelding.png

Øverst til høyre kan turneringene skilles ved at man velger den aktuelle klassen man skal melde på lag i.

Øverst til venstre kan man velge mellom grenene «Håndball» og «Beachhåndball».


Klikk på turneringen en ønsker å melde på lag til og et nytt vindu med opplysninger tilknyttet valgt turnering kommer opp. Er du på riktig turnering, klikk på ”Meld på lag”.

Da kommer et skjema det må fylles ut før påmeldingen er godkjent. Alle feltene er obligatorisk og må fylles ut før påmelding godkjennes.

Pameldinglaginfo.png

Nivå

Her kan en endre nivå-valget, som en gjorde i startsiden for påmelding, om ønskelig.

Lag

Om klubben har lag i klassen som enda ikke er meldt på til denne turneringen, dukker de opp i listen og en velger da ønsket lag.

Om det ikke er lag tilgjengelig i listen, velger en ”Nytt lag”. Da opprettes nytt lag i systemet (også i SA), og det vil stå ”Nytt lag…” til høyre for ”Lag” og en blå boks kommer opp under, hvor det står ”Laget er ikke påmeldt i noen andre turneringer” bak ”Påmeldte lag”.


Påkrevde funksjoner for turnering

Turneringen i eksempelet krever at det ligger inne en lagleder på laget for at påmeldingen skal bli godtatt. Klikk på ”Velg intern person” for å velge en person innad i klubben, eller klikk på ”Velg ekstern person” for å velge en person fra idrettens databaser. Dersom det allerede er lagt til en person som lagleder og vedkommende skal fortsette, vil personen dukker opp her. Ønsker en at vedkommende skal fortsette lar en det stå som det er. Skal en legge inn ny person, gjør en som forklart over, og funksjonene til allerede eksisterende person vil bli avsluttet i systemet.


Lagleder som registreres ved påmelding legges på person slik at klubben ikke trenger å registrere dette via SA i etterkant.


Funksjoner knyttet til lag gir kun rettigheter til det spesifikke laget. Dersom man som lagleder for en årsklasse med mange lag (f.eks J09), må man ligge som lagleder på alle lagene for å få rettigheter knyttet til påmelding.


Kampansvarlig på klubbnivå har tilgang til alle klubbens lag og kan derfor benytte seg av avhukingen «Jeg vil melde på flere lag samtidig». Den gir muligheten til å melde på flere lag i samme klasse samtidig.


Se liste over allerede påmeldte lag

Allerede pameldte lag.png


Ønsker man å se over påmeldingene kan man fra forsiden velge «Påmeldte lag». Her kan man i perioden turneringen er åpen for påmelding endre sine påmeldinger.


Listen over påmeldte lag kan en sortere ved å klikke på kolonneoverskrift.

Pameldtelag2.png


Dersom det er åpent for å gjøre endringer eller slette en påmelding, vil knappene til høyre for påmeldt lag være aktive ved å ha blå skrift. Klikk da på den aktuelle knappen etter om en ønsker å Redigere påmeldingen eller Slette påmeldingen.

Er noe feil eller uklart – ta kontakt med regionen.

TERMINLISTE

Her vil alle klubbens kamper være synlig.

Velg først hvilke gren og/eller sesong en ønsker få opp kamper fra.

Klubbterminliste.png
Terminliste.pngTerminlistelagNY.PNG


Filtrere og sortere

Filtrere.PNG

Ønsker en kun vise et utvalg av kamper, kan en filtrere listen. Dette gjøres ved å skrive i feltet under overskriften.

Vil en kun ha opp kamper for en spesiell klasse, skriver en for eksempel ”Gutter 15 A” i feltet under Turnering og klikker linjeskifttasten eller tab.tasten.

Ønsker en få opp kun kamper klubben er satt som arrangør for, på en valgt dato skriver en inn følgende i filtreringsfeltene (etterfulgt av linjeskift-tast eller tab.tast):

Filtreringsfelter.png

Eksportere til Excel

Eksexcel.png

Ønsker en å få ut listene i Excel, gjør en først det utvalget en ønsker ved å filtrere eller sortere, før en klikker en på knappen til høyre over listen over kamper merket ”Eksporter til Excel”. ]]


Listen genereres da i en Excel-fil og lastes ned til lokalt på datamaskinen.

Nedlastexcel.png

Klikk på filen og lagre den med eget valgt navn på valgt sted på maskinen, og skriv evt ut.


Skrive ut kamprapporter

En kan få skrivet ut alle kamprapportene til utvalgte kamper. En filtrerer og sorterer som beskrevet over, før en klikker på knappen ”Skriv ut kamprapporter”, som ligger over listen med kamper.

Kamprapportene genereres da av systemet og gjøre klar til utskrift fra nettleseren din. Klikk så på skriv ut funksjonen for nettleseren og velg evt skriver før en klikker ”Skriv ut”.

Pass evt på at det er valgt riktig papirretning og passelige marger for å få hver kamprapport på egen side.

RESULTATREGISTRERING

Resultatregstart.png

Når en går inn her, kommer alle kamper klubben enten har egne lag med i kamp eller er satt opp til å ha arrangøransvar.

Listen med kamper kan filtreres og sorteres på lik linje som beskrevet i Terminlister over.

Enkel resultatregistrering

En registrerer resultater enten direkte i kampraden ved å skrive inn resultatet i de to hvite boksene under H og B. H = Hjemmelag og B = Borte lag.

Resultatregistrering.png

Når antall mål er lagt inn vil ”Utfall” og ”Status” automatisk bli oppdatert, samt at resultatet lagres automatisk.

De kampene som er godkjent av regionen vil få statusen ”Godkjent” og kan ikke lenger endres.


Registrere flere hendelser på kampen

En kan også registrere pauseresultat og andre hendelser tilknyttet kampen ved å klikke på >-tegnet foran kampnr. Da åpner det seg en ekstra boks under valgt kamp.

Hendelser.png

Lag ikke møtt til kamp

Dersom lag ikke møter til kamp skal dette registreres ved å hake av foran ”Hjemmelag ikke møtt” eller ”Bortelag ikke møtt”. Resultatet settes da til 0 – 0 og riktig lag vil få poeng for seier.

Skriv inn under ”Lagstraffkommenter” om laget møtte uten å varsle, eller om når ikke møtt lag varslet motstander eller arrangør.

Møter ingen av lagene, må dette meldes via epost til regionen.


Registrere dommerutgifter

For å registrere dommerutgifter utbetalt tilknyttet kampen, klikk på knappen ”Utgifter”.

Et registreringsskjema kommer da frem, hvor en registrerer utbetalt kamphonorar og reiseutgifter for dommer(e) på kampen.

Dommerutgift.png

Husk å fordele reiseutgiftene på alle kampene dersom dommer(ne) har dømt flere kamper samme dag og i samme hall.

Kontroller at totalsum er riktig registrert, før en klikker på "Lagre".

Ekstraomgang eller straffekonkurranse

Er det kamp som kunne og ble avgjort med ekstraomganger og /eller straffekonkurranse, må dette også registreres.

Da klikker en på ”Velg” til venstre for ”+ Nytt delresultat” og velger hvilke ekstra resultater som skal registreres på kampen. Så klikker en på ”+ Nytt delresultat”. Gjenta prosessen til alle ekstraresultat-feltene er opprettet. Registrer så delresultatene til kampen.

Ekstraomgang1.png

MINE LAG

Ved å gå inn her vil en få opp en liste over alle lag klubben som er registrert i klubben, og aktive.


Søke og filtrere lagsliste

Minelag.png

Søk etter valgt lag eller lag i en klasse eller lignende ved å bruke filtreringsboksene under overskriftene. En kan også sortere ved å klikke på overskriftene.

Minelagoversikt.png


Merk at denne listen inneholder både håndball- og beach-lag. Dette filtreres under "Idrettsgren" ved å skrive ”Håndball” eller ”Beach”.

Lagsdetaljer

Lagsdetaljer.png

Ved å klikke på lagsnavnet med blå skrift får en opp detaljer tilhørende valgt lag.

Detaljer

Kortnavn for lag er navnet som vises i TA og på handball.no. De andre opplysningene registreres ellers i SportsAdmin (SA) av klubb.


Spillerstall

Her kan en registrere eller redigere spillerstallen til laget.

Spillerstall.png


En legger inn nye spillere ved å klikke på ”+ Legg til interne” for å hente spillere registrert i klubben fra før. Ny dialogboks kommer opp, hvor en søker ved å skrive inn i filtreringsboksene. Det er lurt å skrive minst mulig, men likevel nok, for å få treff på søket. Har en person to etternavn kan mellomnavnet ofte være starten på etternavnet, om det er registrert feil.

Sokperson.png

Har en spillere fra samarbeidsklubber, eller spillere som er i en overgangsprosess velger en ”+ Legg til eksterne”. Det er lurt å skrive minst mulig, men likevel nok, for å få treff på søket. Har en person to etternavn kan mellomnavnet ofte være starten på etternavnet, om det er registrert feil. Personer med annen klubbtilhørighet enn lagets klubb vil komme opp med rød bakgrunn i spillerstallen.

Sokperson2.png


Sjekke lisensbetaling

Ved å klikke på ”Vis lisenser” tilknyttet person i spillerstallen, vil en få opp liste over alle betalte lisenser for vedkommende.

Lisenssjekk.png


Påmeldinger

Dette er en liste over alle påmeldinger det er registrert på valgt lag.

Pameldinger.png


En kan sortere listen ved å klikke på overskriftene.

Dersom det er åpent for redigering eller sletting av påmelding, vil knappene ”Rediger” og ”Fjern” ha blå skrift dersom de er aktive. Klikk da på ønsket knapp og rediger.


Hjemmebaner

Dette er oversikten over hvilke hjemmebane laget ønsker å spille sine kamper på. Hjemmebane.png

For å legge til flere baner, klikker en på knappen ”Hent enhet”. Søk så etter ønsket bane og hak av til venstre for banen før en klikker ”Velg x valgte”.

Velg enhet.png

Dersom det er flere baner registrert her, vil øverste bane i listen være klubbens hovedbane.

Enhetsok.png

En endrer prioriteringsrekkefølgen for banene ved å hake av boksen foran Enhetsnr til banen og bruke pilene over til høyre ved å flytte opp og ned.

En sletter/fjerner en bane ved å hake av foran banen før en klikker på ”Fjern enhet(er)”. Lag som opprettes etter at endringer gjøres her, vil arve klubbens registrerte hjemmebaner. Allerede registrerte lag i klubben må en endre hjemmebane for hvert av lagene i ettertid dersom endringer gjøres

OMBERAMMINGSSØKNADER

Her kan en se omberammingssøknader klubbens lag har søkt om, og få de ut i ulike lister ut fra status for søknadene.

Status søknader

Statusliste velger en ved å klikke på de ulike knappene:

  • Ubehandlet – søknader som region ikke har behandlet ennå
  • Godkjent – søknader som region har godkjent og kamp flyttet
  • Avvist – søknader region ikke har godkjent
  • Alle – alle søknader sendt inn av klubb, uansett status.

Omberammingssøknader.png

Opprette ny søknad

For å opprette en omberammingssøknad velg snarveien omberammingssøknad blant snarveiene som vises på forsiden i TurneringsAdmin.


OSI12.JPG

Velg så "opprett ny søknad" og velg kampen du ønsker å omberamme.


OS33.JPG

Fyll ut omberammingsårsak, kampdato og tidspunkt. Legg også inn annen informasjon som eventuelt kreves. Den blir så sendt til regionen som behandler søknaden.


OS44.JPG