TurneringsAdmin 1.12

Fra itINFO
Revisjon per 22. apr. 2016 kl. 15:50 av 2clever (diskusjon | bidrag)

(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk

Versjon 1.12 av TurneringsAdmin blir lansert 30. mars. Som de to foregående releasene foregår også denne på dagtid, i tidsrommet 0900-1200.

Releasen inneholder nesten 70 forbedringer og feilfiks, på en rekke forskjellige områder. Se detaljert oversikt nedenfor.

Forside/innlogging

 • Ny link i profilmenyen i venstremargen "Om denne versjonen" som tar brukeren... hit!
 • Rettet feil som gjorde at "bytt organisasjon"-linkene på forsida for dommere og klubb-brukere sluttet å virke.

Turneringsoppsett

 • Det er ikke lenger påkrevd å skrive inn kortnavn på en turnering. Hvis man ikke skriver noe, brukes det ordinære turneringsnavnet.
 • Ved lagring/endring av arrangør på turneringsnivå, får man en varsel og mulighet til å sette arrangør på kamper som mangler dette. Man kan også velge å overstyre og dermed endre på kamper som allerede har en arrangør.
 • Man kan nå angi et maksimalt antall spillere/støtteapparat som skal kunne registreres i en kamptropp.
  • Hvis ingenting angis, er det ingen begrensning.
  • For nye turneringer som opprettes av eller under Norges håndballforbund, er standardverdiene 14+4.
  • Turneringsadministrator i forbund eller region skal kunne overstyre maksantallet, men ikke brukere på klubbnivå.
  • Maksantallet gjenspeiles også i kamprapporten for håndball, slik at en tom kamprapport ikke har "for mange" åpne rader.
 • Ved lagring av offentliggjøring, utføres lagring kun på elementer brukeren har endret. Dette forhindrer bl.a. uønsket publisering av beramming/oppdrag.
 • Funksjonstypen "Trener" inkluderes nå i "Kontaktinfo"

Avansement og cupoppsett

 • Det er nå mulig å snu hjemme/bortelag i en cupkamp.
 • Det er også mulig å endre fra vanlig til avansert cupoppsett etter at kamper er generert.
 • Innføring av avansementtype på cupturneringer: Låst/automatisk, tilfeldig eller manuell.
  • Innebærer helt ny funksjonalitet for "tilfeldig", altså en slags "on the fly"-trekking av neste runde.
  • En cupturnering settes opp med én av disse tre typene, men man kan overstyre pr runde.
 • Automatisk avansement ved registrering av resultat. Gjelder kun for kamper med cupavansementtype = Låst/automatisk.
 • Man kan nå flytte lag direkte til en senere runde (f.eks. elitelag som skal senere inn i NM).
 • En håndfull forbedringer og rettelser knyttet til avansement til serieturnering som vi introduserte i forrige versjon.
  • Man kan nå bytte rekkefølgen på "dummylag" (representasjonen av lag som ennå ikke har avansert) før de settes inn i spillenøkkelen.
  • Man kan oppdatere avansementet selv om ikke alle "fra-turneringene" er ferdigspilte.
  • Rettet en feil som gjorde at kampnummerne i serieavansementturneringer ble ufullstendige.
  • Eliminert en feilmelding som oppsto hvis man forsøkte å oppdatere avansement til en turnering uten spillenøkkel.

Omberammingssøknad

 • Behandlende instans kan nå se utvidede detaljer om hvem som har søkt, hvilken dato og på vegne av hvilken klubb.
 • Ved avslag på en søknad kommer nå kommentarteksten som behandler legger inn med i varslingsteksten.

Kamp, beramming og kampsøk

 • Det er nå mulig å laste opp dokumenter/filer knyttet til en enkeltkamp. Dette kan være en fair play-rapport, kamprapport, delegatrapport eller bare et bilde fra kampen!
 • "Slett beramming" gir nå en advarsel, som gjør at man må bekrefte før berammingen fjernes.
 • Ved vellykket lagring av f.eks. beramming eller oppdrag i kampliste, kollapses kampvisningen, slik at man sparer et museklikk på dette.
 • Vi viser nå en summering ved registrering av dommerutgifter på en kamp.
 • Lagt opp til generelt dommersøk når man skal legge til dommere på oppdrag.
 • Omberammingsloggen viser nå hva som ble endret i omberammingen, i stedet for teksten "ingen beskrivelse".
 • Omberammingsloggen viser nå også hvem som behandlet omberammingen.
 • Omberammingsvarsling inkluderer nå en seksjon nederst i mailen som viser hvem som har mottatt varslingen.
 • Personer med rollen Kampansvarlig for involverte lag eller grupper vises nå i lista over mulige mottakere ved varsling.
 • I varslingsloggen vises nå også e-postadresser som legges til manuelt som "flere mottakere" under varsling.
 • Nytt søkekriterium i kampsøk: Dommeransvarlig org. Gjør at man f.eks. kan søke spesifikt etter kamper hvor hjemmelaget er ansvarlig.
 • Nytt søkekriterium i kampsøk: Oppdragstype. Kan f.eks. benyttes sammen med dommer-kriteriet for å begrense til én eller flere bestemte oppdragstyper.
 • Begge de nye kriteriene gjenspeiles i rapportene Kretsdagbok og Lagsdagbok.
 • Utviklet kamprapport for beachhåndball. Foreløpig viser den ikke hendelser på spilte kamper, da disse ikke definert i TA.
 • Referanse til håndballens resultattelefon på kamprapport erstattet med henvisning til Min Håndball-appen.
 • Rettet feil som gjorde at dommer manglet i kamprapport for bedriftsfotball.

Spillerstall/kamptropp

 • Viser nå opptelling av antall spillere og støtteapparat i kamptropp. Hvis antallet overstiger maks tillatt for turneringen (se Turneringsoppsett), markeres dette med en advarsel.
 • Hvis en person hentes til en kamptropp, og personens fødselsdato er utenfor tillatt alder for turneringens klasser, markeres dette med rød skrift.
 • Mer robust håndtering av postnr ved registrering av ny person, for både norske og utenlandske postnr.
 • Fjernet felt for hjemmeside og generell opprydding i bildet for registrering av ny person, for å forhindre at lagreknapp havner utenfor skjerm ved lav oppløsning.

Påmelding/funksjonalitet for klubb

 • Terminlisten inkluderer nå kamper som klubben har arrangøransvar for (men hvor ikke nødvendigvis klubbens lag deltar).
 • Klubben kan nå skrive ut kamprapporter i bulk fra Terminliste-oversikten.
 • Rettet en visnings/navigeringsfeil som oppsto etter online betaling ved påmelding i TA.
 • Fikset feilmelding som oppsto når klubben har lag påmeldt til turneringer hvor det ikke er lagt inn påmeldingsinformasjon.

Dommer

 • Som dommerkontakt kan man nå massekopiere dommerpåmeldinger fra en sesong til en annen.
 • Diverse layout-endringer i prestasjonsskjema for observasjon, i tillegg til at nå vises både observatøren og brukeren som har fylt ut skjemaet.
 • Dommeransvarlige i forbund/krets/region kan nå sette opp tidsrom for når deres dommere selv skal kunne registrere ulike sperrer og preferanser.
 • Ved registrering av antilag og habilitetssperrer, brukes nå sesongens tomdato som default tomdato for sperren.
 • Ved registrering av tidssperre, settes klokkeslett default til 00:00-23:59, altså hele dagen. I tillegg er samtlige oppdragstyper (som dommeren har aktuell bruk for) default krysset av.
 • Dommere kan nå godkjenne eller avslå dommerpåmeldinger lagt inn av klubb.
 • Eliminert timeout-feil når man la til mange dommere om gangen til en dommergruppe.
 • "Dommeransvarlig org" blir nå satt på oppdrag som legges til etter at kamper er generert.
 • Rettet feil som gjorde at man ikke fikk utført dommerpåmelding siste dag i oppsatt periode.
 • Rettet feil som gjorde at dommerprofilen ble "tom" etter å ha vist påmeldinger.
 • Rettet feil som gjorde at "Tilgjengelige oppdrag" feilet for dommere som ikke var medlem av konstellasjon.
 • Man kan nå søke om dommeroppdrag på vegne av konstellasjon, så fremt begge oppdragene er ledige.
 • Under "Finn ledig dommer" kan man nå søke opp en spesifikk kamp vha kampnr.

Rapporter

 • Omberammingshistorikk: Ny rapport; fakturagrunnlag for omberammingsgebyrer.
 • Dommerutgiftsfordeling: Ny rapport; fakturagrunnlag for balansering av dommerutgifter mellom lag i en turnering.
 • Fakturagrunnlag påmeldinger: Bruker nå påmeldingsavgift for nærmeste påmeldingsperiode for lag som er påmeldt utenfor periode.
 • Lagsdagbok: Justert en del på layout og sortering, bl.a. slik at kolonneoverskriftene vises på alle grupper, ikke bare den første.
 • Banedagbok: Nå settes fomdato og tomdato automatisk slik at rapporten viser oversikt over de neste 30 dager. Bruker kan endre dette om ønskelig.
 • Generelt er det lagt til rette for bruk av defaultverdier i rapportparametre. Se f.eks. Fakturagrunnlag påmeldinger, der to av nedtrekkslistene nå har forhåndsvalgte verdier.


...i tillegg en håndfull endringer og oppgraderinger "under panseret".Se innholdet i forrige release.
Se innholdet i neste release.