Tilgangsmatrise TurneringsAdmin

Fra itINFO
Revisjon per 6. okt. 2016 kl. 13:38 av 2clever (diskusjon | bidrag)

Hopp til: navigasjon, søk
Turnerings-ansvarlig SF Anleggs-administrator Turnerings-ansvarlig Kamp-ansvarlig Lagleder Ass. lagleder Trener Leder/Daglig leder Kamper LIVE Dommer-kontakt Dommer
Turnering
Turneringsoversikt/Kampsøk
Maskinell kamp- og dommerberamming
Omberammingssøknader
Anlegg
Reservasjon
Anleggssteds-, anleggsenhets-, og banesøk
Anleggsenhets- og banegrupper
Ledig halltid
Dommer
Min dommerprofil
(inkl. søknad om fritak og ledig oppdrag)
Mine dommere/Mine dommeres kamper
Dommere/Dommergrupper/
Konstellasjoner/Konstellasjonsgrupper
Dommerpåmeldinger
Tilgjengelige oppdrag
Resultatregistrering
Observasjoner
Dommerberamming
Søknad om oppdrag/fritak
Finn ledige dommere
Disiplinærsakrapporter
Klubb
Mine lag
LIVE-kamper
(Gir også tilgang til LIVE Admin)
Terminliste/Resultatregistrering
Påmelding/Påmeldte lag
Hjemmebaner
Omberammingssøknader
Rapport
Innstillinger
Banesertifiseringer
Alle øvrige perioder, typer, regler og konfigurasjoner
❶ Full tilgang
❷ Kun lesetilgang
❸ Ulike roller/org gir tilgang til ulike rapporter


Tilgangsmatrise Min lagidrett