Terminliste med resultat

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Her kan du teste webdelen: https://wp.nif.no/PageEventsWithResult.aspx

Webdelen "Terminliste med resultat" er forenklet utgave av webdelen "Terminliste".

Dette kan du søke på/etter

Via brukergrensesnittet i webdelen kan man i Avansert søk søke i terminlisten ved hjelp av følgende kriterier:

Navn på søkefelt Felttype Beskrivelse
Arrangementsnavn fritekst Fritekstsøk, skriv inn hele eller del av navnet på arrangementet du vil finne. Slett navn i søkefeltet, skriv inn nytt navn eller klikk på krysset under søkekriterier for å fjerne.
Dato fra/til dato Velg tidsrommet som du ønsker å finne arrangementer i, velg fra-dato og til-dato i datovelgeren ved å klikke på kalendersymbolet.


URL parametere

Det er mulig å lage en link til et predefinert søk ved hjelp av Url-parametere og kombinasjon av disse. Det finnes et sett av felles parametere som man kan benytte sammen med alle webdeler og parametere som er spesifikke for de enkelte webdelene:

Felles url-parametere

Parameter (bool) Default Kommentar
AutoSearch false Bestemmer om søkeresultatet skal vises i det man laster inn Url-en, eller om kun forhåndsdefineringen skal være satt i webdelen.
AdvancedSearch false Bestemmer om webdelen skal åpnes i "Avansert søk"-modus eller ikke.
EditableUrlValues false Bestemmer om det skal være mulig å endre verdiene som er satt via Url-parameterne.
ShowSearchPane true Bestemmer om søkefeltene i brukergrensesnittet skal være synlig eller ikke.
ShowInfoPane true Bestemmer om info-felt med søkekriterier skal være synlig eller ikke.
ShowPager true Bestemmer om panelet i bunnen av tabellen med Antall sider og muligheten for å bla igjennom disse, skal være synlig eller ikke. NB! Merk at om denne blir satt til false og antallet søkeresultater overstiger antallet satt på parameteret PageSize vil man ikke få tilgang til alle resultater.

bool vil si at dette parameteret har to gyldige verdier, true eller false. Default-kolonnen viser hvilken verdi som er satt i utgangspunktet om man ikke angir noe. true betyr , mens false betyr av.

Parameter (int) Kommentar
PageSize Bestemmer antall søkeresultater pr side. Standard er 20.
ShowColumns Med dette parameteret kan man styre hvilke kolonner som skal være synlig. Gjøres ved å angi indeksnummer(ene) sammen med parameteret, f.eks. showcolumns=1,3 angir at kolonnene indeksert som 1 og 3 skal være synlig. Om det skal vises flere kolonner, skilles disse med komma. For å vise alle kolonner, også de som ikke vises som standard, angi all slik showcolumns=all. Se den enkelte webdel for oversikt over tilgjengelige kolonner og indeksnummer.
ShowFields Med dette parameteret kan man styre hvilke søkefelter som skal være synlig. Gjøres ved å angi indeksnummer(ene) sammen med parameteret f.eks. showfields=1,3 angir at feltene indeksert som 1 og 3 skal være synlig. Om det skal vises flere felter, skilles disse med komma. Se den enkelte webdel for oversikt over tilgjengelige felter og indeksnummer.

int betyr at verdien må være et helt tall.


Url-parameterne for Terminliste med resultat

bool Default Kommentar
OnlyShowEventsWithResult false Bestemmer om Terminlisten kun skal vise arrangementer hvor det er lastet opp resultater. Tilsvarer valget Vis kun arrangement med resultater som kan gjøres på søkesiden.
ShowColumnResult false Bestemmer om kolonnen Resultat skal være synlig. Om det er registrert resultater på arrangementet vil kolonnen inneholde link til ResultatAdmin og utskriftsvennlig side med resultater for det valgte arrangementet.

bool vil si at det er to gyldige verdier, true eller false. Default-kolonnen viser hvilken verdi som er satt i utgangspunktet om man ikke angir noe. true betyr , mens false betyr av.

int Kommentar
SFID Med dette parameteret kan man definere hvilket særforbund søket skal avgrenses til. Hvert særforbund har sin unike ID. Se oversikt her: https://itinfo.nif.no/SFID
ShowColumns Med dette parameteret kan man styre hvilke kolonner som skal være synlig. Gjøres ved å angi tallet sammen med parameteret f.eks. showcolumns=1,3 angir at kolonnene Arrangementsnavn og Dato skal være synlig. Dette er tilgjengelig kolonner: 1 – Arr.navn (Event name), 2 – Arrangør (Organizer), 3 – Dato (Date), 4 – Resultat (Result)

int betyr at verdien må være et helt tall.

date Kommentar
FromDate Man kan avgrense søket til et definert tidsrom ved å angi fra-dato og til-dato. I utgangspunktet er tidsrommet satt til en måned frem fra dagens dato. Angir man kun en fra-dato vil søket avgrenses til fra-dato og fremover.
ToDate Man kan avgrense søket til et definert tidsrom ved å angi fra-dato og til-dato. I utgangspunktet er tidsrommet satt til en måned frem fra dagens dato.

date aksepterer kun datoer i formatet dd.mm.åååå eller åååå.mm.dd.

string Kommentar
EventSearch Fritekstsøk i arrangementsnavn.
FromDays Med dette parameteret kan man bestemme at søket skal avgrenses til fra det angitte antall dager frem i tid
ToDays Med dette parameteret kan man bestemme at søket skal avgrenses til inntil det angitte antall dager frem i tid

string vil si at man kan skrive inn fritekst. Vær oppmerksom på FromDays og ToDays disse parameterne aksepterer kun hele tall.

Fremgangsmåte og eksempler

Man setter opp et predefinert søk ved hjelp av url-parameterne over, disse kan også kombineres:

  1. Start med "?" etter linken til selve webdelen som i dette tilfellet er http://www01.nif.no/webdeler/PageTerminAvansert.aspx
  2. Legg til url-parameteret og verdien
  3. Kombiner flere url-parametere ved hjelp av "&"

Her er noen eksempler:

ID-er til bruk i url-parameter

Om man ønsker ID-ene på andre orgledd, funksjoner, aktiviteter osv. for å benytte disse i url-parameter, kan man få disse ved å henvende seg til NIF it-support.Tilbake til startsiden for Webdeler