SportsAdmin Funksjon

Fra itINFO
Revisjon per 29. mar. 2017 kl. 15:33 av Nif-hth (diskusjon | bidrag)

Hopp til: navigasjon, søk

SportsAdminLiten.jpg

Idrettens systemer benytter innlogging med Idrettens ID. Tilganger i de ulike systemene styres utfra hvilken funksjon (rolle/verv) du har.

Under Min profil/Funksjoner og verv i Min idrett, kan du se hvilke funksjoner du er registrert med i idrettens databaser, og dermed også hvilke tilganger du skal ha fått i idrettens systemer.

Det er hvert enkelt organisasjonsledd som vedlikeholder sine funksjoner, og alle som er registrert med et styreverv skal ha tilgang til å administrere disse på vegne av sin organisasjon.

Etter release av KlubbAdmin 2.4, kan klubber administrere dette direkte fra menyen Organisasjon/Styre og verv i KlubbAdmin, mens øvrige organisasjoner benytter SportsAdmin.


Notis Har du funksjoner for flere organisasjoner, kan du endre hvilken organisasjon du er innlogget i SportsAdmin med, og dermed også hva du får tilgang til, ved å klikke på den lille pilen ved navnet ditt nederst i venstre menyen
Notis Når du skal opprette nye funksjoner for et organisasjonsledd i SportsAdmin vil du kun få søkt opp de funksjonstypene som er tilgjengelig for det aktuelle organisasjonsleddet.

Funksjoner for Klubb

Følgende funksjoner gir tilgang i SportsAdmin for Klubb (Hovedidrettslaget) For informasjon om de ulike modulene, se egne kapitler i brukerveiledningen.

 • Leder. Gir tilgang til vedlikehold av egen og underliggende organisasjon(er) og funksjoner i disse, tilgang til Rapport og Arrangement.
 • Org. ansvarlig. Gir tilgang til vedlikehold av egen og underliggende organisasjon(er) og funksjoner i disse, tilgang til Rapport. Har ikke tilgang til å endre Leder.
 • Adm.leder. Det samme som Leder, men har ikke tilgang til å endre Leder.
 • Daglig leder. Det samme som Leder, men har ikke tilgang til å endre Leder.
 • Kursarrangør. Gir tilgang til Kurs og Rapport.
 • Arrangementsansvarlig. Gir tilgang til Arrangement(inkludert påmelding)og Rapport.
 • Påmeldingsansvarlig. Gir tilgang til Påmelding under Arrangement og Rapport.
 • Medlemsansvarlig. Gir tilgang til KlubbAdmin for de klubber som har åpnet opp for KlubbAdmin.
Notis Funksjonene Leder, Daglig leder, Arrangementsansvarlig og Påmeldingsansvarlig er også tilgjengelige for organisasjonstypen Bedriftidrettslag.

For å få tilgang til KlubbAdmin sender Leder e-post til Support og gir beskjed om at de ønsker tilgang. Informasjon om KlubbAdmin finner du her: https://itinfo.nif.no/KlubbAdmin

Funksjoner for Gruppe for særidrett

Følgende funksjoner gir tilgang i SportsAdmin for særidrettsgrupper. For informasjon om de ulike modulene, se egne kapitler i brukerveiledningen.

 • Leder. Gir tilgang til vedlikehold av egen og underliggende organisasjon(er) og funksjoner i disse, tilgang til Rapport, Lisens, overgang og Arrangement.
 • Org. ansvarlig. Gir tilgang til vedlikehold av egen og underliggende organisasjon(er) og funksjoner i disse, tilgang til Rapport. Har ikke tilgang til å endre Leder.
 • Adm.leder. Det samme som Leder, men har ikke tilgang til å endre Leder.
 • Daglig Leder. Det samme som Leder, men har ikke tilgang til å endre Leder.
 • Kursarrangør. Gir tilgang til Kurs og Rapport.
 • Arrangementsansvarlig. Gir tilgang til Arrangement (inkludert påmelding)og Rapport
 • Påmeldingsansvarlig. Gir tilgang til Påmelding under Arrangement og Rapport.
 • Medlemsansvarlig. Gir tilgang til KlubbAdmin for de gruppene som Klubben har åpnet opp for KlubbAdmin.
 • Lisensansvarlig. Gir tilgang til Lisens, overgang(Håndball) og Rapport.
 • Kampansvarlig. Gir tilgang til alle lagene under særgruppa, terminliste, påmelding av lag, resultatregistrering og søknad om omberamming.
 • Dommerkontakt. Gir tilgang til Turneringsadmin, Dommeransvarlig kan se alle dommeroppdrag i sin klubb.

Funksjoner på et lag:

 • Lagleder. Gir tilgang til laget i Turneringsadmin, søke om omberamming.
Notis Funksjonene Arrangementsansvarlig og Påmeldingsansvarlig er også tilgjengelige for organisasjonstypen Team.

Forskjell på Klubb, Gruppe for særidrett og Gren

Hver klubb skal i SportsAdmin/KlubbAdmin være registrert med minst tre organisasjonsledd. Et organisasjonsledd av organisasjonstypen Klubb (selve hovedlaget), som er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Idrettsrådet og Idrettskretsen, og i tillegg et eller flere organisasjonsledd av organisasjonstypen Gruppe for særidrett, som er medlem av et Særforbund, oftest gjennom en Særkrets/Region, og til slutt et eller flere organisasjonsledd av typen Gren, (som beskriver selve idrettsaktiviteten).

Dette kan være lettere å forstå hvis man tenker seg en Klubb eller et Idrettslag som har aktiviteter innenfor flere idretter, da kan det ofte være egne kontaktopplysninger, funksjoner og verv for selve hovedlaget (Klubb), og helt andre kontaktopplysninger, funksjoner og verv for Skigruppa (Gruppe for særidrett), for Friidrettsgruppa (Gruppe for særidrett), for Fotballgruppa (Gruppe for særidrett), for Bandygruppa (Gruppe for særidrett) osv.

Under skigruppa igjen, har man for eksempel Langrenn (Gren), Alpint (Gren), Hopp (Gren), Kombinert (Gren), og under Bandygruppa har man for eksempel Bandy (Gren), Hockey (Gren), Innebandy (Gren), Rinkbandy (Gren). I tillegg kan man under en Gruppe for særidrett, også ha en eller flere organisasjoner av organisasjonstypen Lag.

Selv om dette kanskje ikke er like enkelt å forholde seg til for en Klubb/Idrettslag som kun driver med en idrett, fungerer allikevel oppbyggingen i SportsAdmin/KlubbAdmin på samme måte også for disse, dvs: Klubb - Gruppe for særidrett - Gren/Lag

Funksjoner for Særkrets/Region og Særforbund

Følgende funksjoner gir tilgang i SportsAdmin for Særkrets/Region og Særforbund. For informasjon om de ulike modulene, se egne kapitler i brukerveiledningen.

 • Org. administrator SF/SK. Gir tilgang til vedlikehold av egen og underliggende organisasjon(er) og funksjoner i disse, nedlegge underliggende organisasjoner (med unntak av Gruppe for særidrett). Tilgang til modulene Person, Organisasjon, Rapport og Distribusjon. Lesetilgang på Funksjonstyper under Person og opprette funksjonstypedetaljer.
 • Administrativt ansatt SF/SK. Gir tilgang til vedlikehold av egen og underliggende organisasjon(er) og funksjoner i disse. Tilgang til modulene Person, Organisasjon, Rapport og Distribusjon
 • Kursadministrator. Kun tilgjengelig for NIF og Særforbund. Tilgang til modulene Person, Organisasjon, Kurs, Kursbeskrivelse, Rapport og Distribusjon.
 • Kursarrangør. Gir tilgang til Kurs og Rapport.
 • Arrangementsansvarlig SF/NIF. Gir tilgang til modulene Arrangement, Person, Organisasjon og Rapport for egen og underliggende organisasjoner.
 • Lisensadministrator. Gir tilgang til Opprette/avslutte lisens på personer, Lisensperioden, betalingslogg, ocr Import, Feillogg for Særforbund,
 • Lisensadministrator. Gir tilgang til Opprettel/avslutte lisens på personer i underliggende gruppe og betalingslogg for Særkretser og Regioner.

Funksjoner for Idrettskrets, Bedriftidrettskrets og NIF

Følgende funksjoner gir tilgang i SportsAdmin for Særkrets/Region og Særforbund. For informasjon om de ulike modulene, se egne kapitler i brukerveiledningen.

 • Org.administrator NIF/IK/BIK. Gir tilgang til vedlikehold av egen og underliggende organisasjon(er) og funksjoner i disse, nedlegge underliggende organisasjoner. Tilgang til modulene Person, Organisasjon, Rapport og Distribusjon. Lesetilgang på Funksjonstyper under Person og opprette funksjonstypedetaljer.
 • Administrativt ansatt NIF/IK/BIK. Gir tilgang til vedlikehold av egen og underliggende organisasjon(er) og funksjoner i disse, Person, Organisasjon, Rapport og Distribusjon
 • Kursadministrator. Kun tilgjengelig for NIF og Særforbund. Tilgang til modulene Person, Organisasjon, Kurs, Kursbeskrivelse, Rapport og Distribusjon.
 • Kursarrangør. Gir tilgang til Kurs og Rapport.
 • Arrangementsansvarlig SF/NIF. Gir tilgang til modulene Arrangement, Person, Organisasjon og Rapport for egen og underliggende organisasjoner.
Notis Funksjonene Administrativt ansatt NIF/IK/BIK og Arrangementsansvarlig er også tilgjengelig for organisasjonstypen Idrettsråd.

Opprett funksjon

Videoveiledning:http://youtu.be/b65aoQ7OHww

 1. Sjekk at du er logget inn med riktig organisasjon i nedtrekksmenyen under navnet ditt til vestre i skjermbildet.
 2. Klikk på linken Funksjoner i (din organisasjon) under Snarveier på Startsiden.
 3. Klikk på ikonet Opprett ny.
 4. Marker funksjonstype fra listen og klikk på knappen Neste.
 5. Marker personen i listen og klikk på knappen Neste.
 6. Skriv inn dato fra og dato til. (La dato til feltet stå tomt så avsluttes ikke funksjonen før man senere avslutter manuelt.)
 7. Klikk på knappen Fullfør.
Notis I steg 1 i veiviseren vil det automatisk genereres en liste over standard- og rettighetsbærende funksjonstyper. Du kan også søke etter funksjonstyper i andre funksjonskategorier. Skriv inn søkekriterier og klikk på knappen Søk. Du kan evt. også fylle inn flere felt for å gjøre et mer avansert søk.
Notis I steg 2 i veiviseren vil det automatisk genereres en liste over personer som fra før har en funksjon i organisasjonen maks 100 treff. Du kan også søke etter personer i medlemsarkiv eller idrettens databaser. Skriv inn deltakerens navn i Navn øverst på siden og klikk på knappen Søk. Du kan evt. også fylle inn flere felt for å gjøre et mer avansert søk.
Notis I steg 3 i veiviseren kan du velge kontaktadresse som skal benyttes for å kontakte personen som har denne funksjonen. Du kan også endre personens personopplysninger. For å få tilgang på Min Idrett, må personen være registrert med gyldig e-post adresse.
Notis De som har tilgang til Personmodulen kan også opprette nye funksjoner fra personen.

Opprett funksjon på underliggende organisasjon

 1. Klikk på linken Til (din organisasjon) under Snarveier på Startsiden.
 2. Klikk på arkfanen Hierarki.
 3. Klikk på navnet til Organisasjonen du skal opprette funksjon på.
 4. Klikk på linken Funksjoner og verv
 5. Klikk på linken Opprett ny.
 6. Marker funksjonstype fra listen og klikk på knappen Neste.
 7. Marker personen i listen og klikk på knappen Neste.
 8. Skriv inn dato fra og dato til.(La dato til feltet stå tomt så avsluttes ikke funksjonen før man senere avslutter manuelt.)
 9. Klikk på knappen Fullfør.
Notis Har man full tilgang til organisasjonsmodulen, kan en søke opp rett organisasjon herfra.

Søk etter personer med funksjon i organisasjonen

 1. Sjekk at du er logget inn med riktig organisasjon i nedtrekksmenyen under navnet ditt til vestre i skjermbildet.
 2. Klikk på linken Funksjoner i (din organisasjon) under Snarveier på Startsiden.
 3. Velg funksjonstype eller kategori i nedtrekksmenyen.
 4. Velg kun aktive, kun passive eller begge deler.
 5. Klikk på knappen OK.

Avslutt funksjon

 1. Sjekk at du er logget inn med riktig organisasjon i nedtrekksmenyen under navnet ditt til vestre i skjermbildet.
 2. Klikk på linken Funksjoner i (din organisasjon) under Snarveier på Startsiden.
 3. Velg funksjonstype eller kategori i nedtrekksmenyen.
 4. Velg kun aktive.
 5. Klikk på knappen OK.
 6. Sett hake for funksjonen som skal avsluttes.
 7. Klikk på linken Avslutt valgte funksjoner på spesifisert dato.
 8. Skriv inn dato til og klikk på knappen OK.
Notis Funksjonstyper som kun tillater en aktiv funksjon (f. eks Leder), avsluttes automatisk når ny funksjon opprettes.