SportsAdmin 5.20

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Versjon 5.20 av SportsAdmin er foreløpig planlagt lansert i slutten av mai 2017.

Person: Hindre endring av navn, fødselsdato og kjønn på personer som er vasket mot folkeregisteret (fra Styre og ledelse og Lisens).
Organisasjon: Oppdatert mal for revisor-rapport.
Organisasjon: Styremedlemmer i Klubb har nå tilgang til å administrere alle roller og verv (inkl. Leder) i egen og underliggende organisasjoner.
Organisasjonsøknad: E-postvarsling til IK ved svar på høring.
Lisens: Det er nå mulig å endre lisenstype på lisenser betalt med kr. 0,-.
Lisens: Rettet feil som gjorde at enkelte lisenser viste feil status i eksporter.
Arrangement: Autogeneret e-post til klubb med informasjon om slettede påmeldinger, inneholder nå også navn på slettet deltaker.
Arrangement: Arrangører får nå meldt på deltakere til arrangement, selv om de fra før er registrert under potensielle påmeldinger.
Rapport: Ny rapport "Klubbliste" under menyvalget Organisasjon. Inneholder bl.a. Stiftelsedato og Klubbtype (Fler/Særidrettsklubb).
Søknad om utstyrsmidler: Egen link til søknads-skjema vises nå under snarveier på startsiden (linken vises kun når det finnes en aktiv søknadsperiode, og du er pålogget med en organisasjon og en rolle som har tilgang).