SportsAdmin

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Hva er SportsAdmin

SportsAdmin er et nasjonalt idrettsadministrativt system utarbeidet av og for norsk idrett. Systemet hjelper deg med de vanligste og sentrale arbeidsoppgaver knyttet til:

  • Registrering og oppdateringer av person- og organisasjonsopplysninger
  • Arrangementsplanlegging og deltakerhåndtering
  • Terminlister og påmeldingsløsninger
  • Effektiv kommunikasjon og distribusjon av informasjon
  • Enkel medlemsadministrasjon

Til for alle

SportsAdmin er laget for å støtte alle organisatoriske og administrative nivåer i norsk idrett, mens Min Idrett ivaretar det enkelte medlem, utøver og familie. Systemet har tilpasset funksjonalitet for klubber, kretser og særforbund. Enten du er leder, arrangementsansvarlig eller medlemsansvarlig i klubben din, administrativ ansatt i en idrettskrets eller særforbund vil du kunne benytte SportsAdmin.

Det sentrale systemet

SportsAdmin er også kjernen/navet for andre løsninger og sikrer en enhetlig og sikker behandling av person- og organisasjonsopplysninger. Både Min Idrett og ForbundetOnline er eksempler på løsninger som bygger på SportsAdmin. I tillegg fungerer SportsAdmin også som integrasjonsrammeverk for andre idrettsfaglige systemer, som for eksempel fotballforbundets system FIKS.

Moderne

SportsAdmin er et relativt nytt system og også tilhensikt å erstatte flere eksisterende løsninger som er i ferd med å bli utdatert både teknologisk og brukermessig. I venstremenyen finner du mer informasjon om de ulike modulene i SportsAdmin.

Moduler

SportsAdmin består modulene: [Organisasjon] [SportsAdmin Person] [Arrangement] [Lisens] [Kurs]