ResultatAdmin brukerveiledning

Fra itINFO
Revisjon per 12. des. 2017 kl. 09:57 av Chrsom (diskusjon | bidrag)

(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk

ResultatAdmin-logo.png

Her kan du se eller laste ned hele brukerveiledningen i word-format:

Brukerveiledning for ResultatAdmin


SLIK BRUKER DU NSF SKYTTERADMIN:

Brukerveiledning for NSF i ResultatAdminGenerelt

For å ta i bruk ResultatAdmin, må du bestille tilgang, oppsett og opplæring, slik at du får riktig resultatoppsett for din idrett. Ta kontakt med vår supportavdeling for bestilling av dette på support@idrettsforbundet.no eller telefon 21 02 90 90. Pga sin kompleksistet, er ikke ResultatAdmin(RA) tilrettelagt for visning på mobile enheter. Det anbefales at du benytter en datamaskin ved registrering av resultater. Startsiden finner du på http://resultat.nif.no. Alle forbund som har satt opp ResultatAdmin, vil være listet opp på startsiden.

Det er SportsAdmin (SA) som er primærapplikasjon for å opprette og vedlikeholde arrangementer. Det er imidlertid anledning til å gjøre ad hoc-endringer i øvelser, klasser og på- og avmeldinger til arrangementer i RA. Vær oppmerksom på at dersom betaling av startkontingent har gått gjennom idrettssystemene, vil ikke ny startkontingent kunne registreres her. Man må derfor være ytterst varsom med å fjerne eller legge til påmeldinger fra dette skjermbildet. Det anbefales i stedet å laste opp påmeldinger fra mal.

Forside

Forside - Klikk på bildet for større versjon

På startsiden http://resultat.nif.no finner du linker til de enkelte forbunds resultatsider. Det er kun forbund som har tatt i bruk tjenesten som får tilgjengeliggjort resultatene sine via RA.

Øverst til høyre er menyvalg for språk, velg mellom norsk eller engelsk visning, "Oppsett" og "Logg av"-lenke.

Startside forbund

Startside forbund - Klikk på bildet for større versjon

Når du har valgt et forbund, får du opp din startside. Det er tre valg i hovedmenyen, «Registrere resultat», «Vis resultat» eller «Rediger Live linker». Øverst i høyre hjørne, er menyvalg for språkinnstillinger, oppsett og logg av.


Registrer resultat

Det er lagt opp til tre alternative metoder for registrering av resultater. Hvilke som er tilgjengelig avgjøres av ansvarlig for ResultatAdmin i det gjeldende forbund. I dette eksemplet er alle tre alternativer tilgjengelig, «Last opp resultater fra mal», «Legg inn resultater manuelt» og «Last opp alternativt format».

Registrer resultat - Klikk på bildet for større versjon

(Merk at hvert enkelt forbund har sin måte å registrere resultater på. Alle som skal registrere resultater bør få en innføring i hvordan dette gjøres av forbundets resultatansvarlig).

Resultater fra mal

Dette alternativet gir mulighet for først å laste ned en mal i Excel-format, for så å behandle denne og laste den tilbake til ResultatAdmin. Resultatene vil bli umiddelbart tilgjengelig for allmennheten og vises også i de respektive utøvernes profil i «Min Idrett».

Se her for detaljer om Skytterforbundets mal for import.

Velg «Last opp resultater fra mal». Dette åpner webdel (web part) for søk i Terminliste. Noen felter er her forhåndsutfylte, slik at søket blir kjørt i det du laster siden første gangen. Felter som er forhåndsutfylt, er type idrett, startdato og dagens dato. I eksempelet søkes det automatisk 3 måneder bakover i tid. Dette er en innstilling du kan endre under «Oppsett».

Resultater fra mal, enkelt søk- Klikk på bildet for større versjon

(Enkelt søk)

Du kan velge mellom enkelt og avansert søk ved å klikke på linken «Avansert søk», eller «Enkelt søk», avhengig av hvilket søk som er aktivt. Ved å klikke på «Tilbakestill», nullstiller du søkekriteriene dine til de forhåndsutfylte (standard).

Resultater fra mal, avansert søk- Klikk på bildet for større versjon

(Avansert søk)

1. Søk enten med «Enkelt» eller «Avansert» og finn ditt arrangement

2. Klikk på «Registrer resultater» i høyre kolonne i resultatlisten

3. Du kommer til en ny side, «Last opp resultater»:


Last opp resultater

Resultater fra mal, last opp resultater- Klikk på bildet for større versjon

Her er fire alternativer, «Rediger påmeldinger», «Velg fil», «Last ned mal» og «Rediger resultater»


Rediger påmeldinger

Når du velger «Rediger påmeldinger», kommer du inn i selve arrangementet. Dersom det ligger påmeldte deltagere her, har du mulighet til å enten slette dem, eller redigere på enkelte felter. Du kan også legge til nye deltagere.


Rediger påmeldinger, last opp resultater- Klikk på bildet for større versjon

Når du velger «Ny påmelding», kommer du til et personsøk. Skriv inn ønskede søkekriterier. Dersom personen allerede er registrert i idrettens databaser, skal den komme frem i søkeresultatet. Hvis ikke, kan du opprette ny person ved å klikke på lenken «Registrer ny person».

Søk etter person, last opp resultater- Klikk på bildet for større versjon

Registrer ny person

Registrer ny person, last opp resultater- Klikk på bildet for større versjon

Når du har fylt inn alle feltene og lagret, havner personen i Deltagerlisten på valgt arrangement.

Rediger påmeldinger, last opp resultater- Klikk på bildet for større versjon

For å kunne registrere et resultat på den nyregistrerte deltageren, må du nå gå til «Resultater» og velge «Importer påmeldte».

Rediger påmeldinger, last opp resultater- Klikk på bildet for større versjon

Etter at du har registrert resultat og resultatet er godkjent og sendt inn, kan det ikke lenger redigeres. Dersom du likevel ønsker å redigere resultater, må du først oppheve innsendingen og/eller oppheve godkjenningen.


Menypunkt "Last ned mal"

Ved å klikke på «Last ned mal», starter nedlasting av eksisterende resultatliste i Excel-format. Resultatlisten er bygd opp av alle klasser og øvelser for valgt arrangement. I resultatlisten kan du:

• Redigere eller legge til resultater

• Redigere eller legge til klasser og øvelser

Registrer resultater vha mal - Klikk på bildet for større versjon

Hvis du skal legge til en ny klasse eller øvelse, kan du enten kopiere en allerede eksisterende rad, og redigere på denne, eller du kan fylle ut A, B og C-cellene på raden. Hvis du kopierer, er det viktig at du fjerner nummeret i D-cellen, ellers vil ikke klassen og øvelsen bli registrert. NB: Merk at du må ha en blank rad mellom hver klasse! (Også når det er registrert resultater under klassen, må du passe på å ha en blank rad før neste klasse).

Lagre dokumentet med endringene, og last det opp til ResultatAdmin, du får en logg om hvordan importen gikk:

Logg etter opplasting av mal - Klikk på bildet for større versjon

Du kan nå søke fram til ditt arrangement, og laste ned den nye malen for registrering av resultater.


• Redigere eller legge til deltakere

Du kan registrere personer med resultater fortløpende i malfilen. NB! Vær oppmerksom på at dersom navnet på en person ikke er nøyaktig det samme som er registrert fra før i «Min Idrett»(MI) vil det opprettes en dublett i idrettens sentrale database.

Registrere personer i malfilen - Klikk på bildet for større versjon

Når du har redigert ferdig går du tilbake til løsningen og laster opp filen fra menypunktet «Velg Fil».

Menypunkt "Velg fil

Her kan du laste opp den redigerte filen du lastet ned tidligere. Klikk på «Bla...» og finn filen du ønsker å laste opp. Klikk «Lagre» når du har funnet rett fil.

Last opp malfilen - Klikk på bildet for større versjon

Når den redigerte resultatfilen blir lastet opp til systemet, genereres det en import-logg som forteller hvilke endringer som er gjort. Dersom du har en ferdig utfylt resultatfil i korrekt format, kan denne lastes direkte opp uten å måtte laste ned malfilen først. Det vil i opplastingen legges til klasser/øvelser/påmeldte iht til Excel-filen. Det anbefales ved nye arrangementer å alltid laste ned malfilen først.

Etter at du har lastet opp resultatfilen, vil du få en importlogg, som viser deg hvilke endringer og oppdateringer som er foretatt.

Logg etter opplasting - Klikk på bildet for større versjon


Menypunkt "Rediger resultater"

Åpner resultatlisten for valgt arrangement og gir mulighet for manuell redigering av resultater.

Redigèr resultater - Klikk på bildet for større versjon

Her har du følgende valg:

1. Importer påmeldte

Importer påmeldte - Klikk på bildet for større versjon

Importerer påmeldte fra SportsAdmin(SA) og påmeldinger som er gjort direkte i ResultatAdmin

2. Oppdatèr

3. Legg til klasser/øvelser

Legg til klasser/øvelser - Klikk på bildet for større versjon

Dersom du velger «Legg til klasse», får du opp et nytt bilde hvor du kan fylle inn relevant informasjon og lagre. Den nye klassen vil kun være tilgjengelig i det arrangementer du redigerer på.

Hvis du finner ønsket klasse eller øvelse i listen, kan du velge de som er aktuelle og klikke på «Legg til». Klasser og øvelser er nå tilgjengelig i ditt arrangement.

Legg til klasser/øvelser - Klikk på bildet for større versjon

Du har i tillegg to nye menyvalg: «Legg til klasse» og «Legg til Øvelse».

Velger du «Legg til klasse» får du opp et nytt bilde hvor du kan fylle inn relevant informasjon. Den nye klassen vil kun være tilgjengelig i det arrangementet du har valgt.

Legg til klasse - Klikk på bildet for større versjon


Velger du «Legg til øvelse», får du opp et nytt bilde hvor du kan fylle inn relevant informasjon. Den nye øvelsen vil kun være tilgjengelig i det arrangementet du har valgt.

Legg til øvelse - Klikk på bildet for større versjon

4. Send inn

Dette menyvalget er kun tilgjengelig dersom resultatene ikke er låst. For å åpne for redigering av resultater, må du klikke på «Opphev innsending». Ved å klikke på "Send inn", så publiserer du resultatene for arrangementet.


5. Opphev godkjenning

Dersom du ønsker å legge til flere resultater. Feltene i resultatlisten blir da åpnet for redigering. Når redigeringen er fullført, klikk på «Send inn» og feltene blir låst for redigering.

6. Godkjenn alle

Godkjenner alle resultater i listen

7. Opphev godkjenning

8. Utskrift

Tar deg til en utskriftsvennlig visning av klasser/øvelser med deltakere.

9. Export

Genererer en Excel-fil med tabell/oversikt over arrangementsinfo og alle klasser/øvelser, også de som ikke har påmeldte/deltakere

Legg inn resultater manuelt

Dette er et valg fra forsiden til ditt valgte forbund. Det er et krav at det finnes et arrangement.

Valg fra forsiden - Klikk på bildet for større versjon

Dette valget tar deg til en terminliste som er forhåndsutfylt med søkekriterier. Blant annet startdato og sluttdato. (Disse innstillingene kan du endre under "Oppsett"-menyvalget øverst til høyre).

Terminliste - Klikk på bildet for større versjon


Ved å velge «Registrer resultat» til høyre, kommer du inn i selve arrangementet. Her er de samme mulighetene for å redigere i selve arrangmentet, som om du kommer inn via «Last inn resultater fra mal». Se også Menypunkt «Rediger resultater».

Last opp alternativt format

Valg fra forsiden - Klikk på bildet for større versjon

Velg «Last opp alternativt format» fra forbundets forside. Dette valget tar deg til en terminliste som er forhåndsutfylt med søkekriterier. Blant annet startdato, sluttdato og forbundets idrett.

Terminliste - Klikk på bildet for større versjon

Klikk på valget til høyre i listen, «Ny resultatfil» og du blir tatt til en side hvor du får mulighet til å laste opp en resultatliste av ulike formater. Merk at denne resultatlisten vil vises «som den er», og ikke importeres i løsningen.

Last ned malfil - Klikk på bildet for større versjon

Du kan også laste ned en malfil, for redigering og opplasting.

Etter at du har lastet opp filen, dukker det opp to nye alternativer, last ned eller slett filen. Dersom du senere ønsker å endre resultatfilen, er det herfra du gjør det. Hvis du laster opp en ny fil, så overskriver du den som ligger der fra før, uansett format.

Last opp fil - Klikk på bildet for større versjon

Dersom du klikker på lenken «Du kan også bruke denne malen», starter en nedlasting av en malfil i Excel-format. Denne kan fylles ut og lastes opp igjen. Det er fortsatt slik at denne blir overskrevet dersom du laster opp en ny resultatfil.

Vis resultat

Kommer (valg fra forside – særforbund) Dette åpner webdel (web part) for søk i Terminliste. Noen felter er her forhåndsutfylte, slik at søket blir kjørt i det du laster siden første gangen. (Felter som er forhåndsutfylt, er type idrett, startdato og dagens dato. I eksempelet søkes det automatisk 1 måned bakover i tid, dette er en innstilling du kan endre under «Oppsett»).

I tillegg, er kryssboksen for «Vis kun arrangementer med resultater» krysset av.

Søk arrangement - Klikk på bildet for større versjon

Når du kommer inn i en terminliste, er det kun de arrangementer som har resultater, som har en aktiv lenke til høyre i tabellen. (se skjermbilde).

Terminliste - Klikk på bildet for større versjon


Når du klikker på denne lenken, lastes resultatfilen ned til lokal disk.

Rediger Live linker

Beskrivelse av dette menypunktet kommer senere

Oppsett

Øverst i høyre hjørne på forsiden, finnes et menypunkt for «Oppsett». Du må ha tilstrekkelig med rettigheter i systemet for å få tilgang til oppsettet. Siden for «Oppsett» håndterer innstillingene til forbundet. Merk at det er ulike innstillinger pr gren. Oppsett-siden er delt inn i flere seksjoner:


Kolonner

For hver gren, kan du velge hvilke kolonner som skal vises i resultatene, både ved registrering og visning av resultater. Endring av kolonnenes synlighet påvirker ikke allerede registrerte resultater. Rekkefølge og synlighet av kolonner påvirker eksport og import av Excel-filer.

Hvilke kolonner som er tilgjengelige, skal dekke dagens innmeldte behov, og kan ikke endres fra ResultatAdmin. Dersom det er behov for ytterligere kolonner, kan dette bestilles via NIF IT-Support.

Kolonner- Klikk på bildet for større versjon


Klasser:

Klasser- Klikk på bildet for større versjon

Øvelser:

Øvelser- Klikk på bildet for større versjon


E-postinnstillinger

Du kan sette opp epostvarslinger, slik at det blir sendt ut epost når:

• Et nytt resultat er lastet opp

• Et nytt klubbmedlem er lagt til

• Når et resultat er godkjent


Skriv inn e-postadressen til de som skal varsles og klikk på «Lagre». Skal det sendes ut e-post til flere e-postmottakere, kan du skille e-postadressene med komma. E-postens innhold bestemmes av forbundet. Du kan benytte flettekoder i e-postteksen, slik at du får med relevant informasjon om arrangementet i teksten.

Flettekoder som kan brukes:

• [Event] gir navn og dato på arrangementet

• [Gruppe] gir navn på klubb

• [Person] gir navn på person


E-postinnstillinger- Klikk på bildet for større versjon

Registreringsalternativer

Registreringsalternativer, er de alternativer som blir presentert på forsiden, om hvilke alternative måter du kan registrere resultater på. (Se «Registrer resultat»).


Registreringsalternativer- Klikk på bildet for større versjon


Tekstene i oppsettet er de som vises til venstre for de blå knappene. Det er inndelt i tre seksjoner (eller tre ulike måter å registrere resultater på).


• «Last opp resultater fra mal»

• «Legg inn resultater manuelt»

• «Last opp alternativt format»


Registreringsalternativer- Klikk på bildet for større versjon


I første seksjon, ved å fjerne markeringen i kryssboksen «Import», fjerner du hele seksjonen fra forsiden ved «Registrèr resultat». Det samme gjelder i seksjon 2 «Manuell», og seksjon 3 «Vedlegg».

I seksjon nr 3, «Last opp alternativt format», kan du krysse av «Kan opprette arrangement». Dette gir deg et ekstra menypunkt i Terminlisten: «Nytt arrangement».


Registreringsalternativer- Klikk på bildet for større versjon

Klubbmedlemskap

Ved å krysse av her, åpner du for at det kan opprettes et nytt klubbmedlemskap når en ny deltaker blir registrert med et resultat.

Klubbmedlemskap- Klikk på bildet for større versjon


NTB

Her kan du velge at NTB skal få tilgang til resultater. I det du lagrer, godkjenner eller sender inn resultater i ResultatAdmin.

NTB- Klikk på bildet for større versjon


Tidsrom-/resultataliste

Her kan du angi standard søkekriterier for termin- og resultatlisten.

Tidsrom - Klikk på bildet for større versjon


Arbeidsflyt

Her angir du arbeidsflyten ved innsending av resultater. Du kan velge bort «Godkjent», og resultatene blir direkte publisert uten å gå veien om godkjenning. Ved å fjerne «Godkjent», mister du også en del funksjonalitet i «Registrer resultat» som omhandler godkjenning. Endringer i dette oppsettet påvirker alle arrangementer i ditt forbund.

Vis valget «Rediger en persons rankingpoeng»-sjekkboksen, brukes kun av Norges Judoforbund, og skal således ikke være avkrysset for andre.


Arbeidsflyt - Klikk på bildet for større versjon