Forskjell mellom versjoner av «Power BI App: Momskompensasjon»

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk
(Ny side: NIF Momskompensasjon presenterer tildelt momskompensasjon til alle organisasjonsledd i NIF, samt aksjeselskaper. Appen bygger på rapporten Momskompensasjon. Denne er tilgjengelig på …)
(Ingen forskjell)

Revisjonen fra 1. jul. 2020 kl. 11:29

NIF Momskompensasjon presenterer tildelt momskompensasjon til alle organisasjonsledd i NIF, samt aksjeselskaper. Appen bygger på rapporten Momskompensasjon. Denne er tilgjengelig på NIFs BI-plattform.

Datakilder og definisjoner

Dataene er hentet fra tre separate kildesystemer fordelt på to klienter, Visma Global (Momskompensasjon), Visma Global og Visma.Net (NIF sentralt), samt idrettensdatabase – N3Core (NIF Sentralt). Tallene hentet fra Visma Global har gyldighet til og med 2018 og tall hentet fra Visma.Net har gyldighet fra og med 2019. Idrettensdatabase – N3Core har gydlighet fra og med tidlig 2000-tallet. Data oppdateres hver natt.

 • Med "år" i rapportene sikter vi til regnskapsåret.
 • Mapping mellom Visma og Idrettensdatabase er blitt gjort. Dette var nødvendig for å få organisasjonsleddstrukturen på plass slik at fremstillingen av momskompensasjonen blir så lik som mulig årsrapporten.
 • Per nå er det kun 2018 og 2019 som er kvalitetssikret og mappet. Foregående år vil bli kvalitetssikret løpende og vil deretter bli tilgjengelig i appen.

Rapportsider

Momskompensasjon

Oversikt

Formålet er å få innsikt i tildelt momskompensasjon og antall totale og nye momsmottakere per organisasjonsledd. I panelet på høyresiden kan man gjøre utvalg på ønsket organisasjon som har mottat momskompensasjon. År velger man helt øverst til ventre på siden.

 • KPI-målkort av de viktigste tallene presentert øverst på siden: Totalt tildelt momskompensasjon, antall momsmottakere og nye momsmottakere.
 • Oversikt over tildelt momskompensasjon per organisasjonsledd. Høyreklikk og velg «Drill ned» for å se tildelt momskompensasjon per organisasjons for et enkelt organisasjonsledd.
 • Heatmap for tildelt momskompensasjon fordelt per organisasjonsledd. Flisene er sortert etter størrelse på momskompensasjonen – fra størst til minst (ventre til høyre).

Momskompensasjon per Organisasjonsledd

Formålet er å utforske tildelt momskompensasjon per organisasjonsledd. I panelet på høyresiden kan man gjøre utvalg på ønsket organisasjonsledd. År velger man helt øverst til ventre på siden.

 • KPIene gjennomsnittlig momskompensasjon per organisasjon, totalt tildelt momskompensasjon og største 10 momsmottakere.
 • Norgeskartvisualiseringen viser fordeling av tildelt momskompensasjon per fylke. Selv om kartet er delt opp i de gamle fylkene blir fordeling av tildelt momskompensasjon gruppert etter den nye fylkesinndelingen. Ved å holde musepekeren over tidligere Oppland fylke vil man nå se fylkesnavn Innlandet. Søylediagrammet som tilhører Norgeskaret sortere tildelt momskompensasjon i synkende rekkefølge per fylke. Høyreklikk og velg «Drill ned» for å se tildelt momskompensasjon per kommune for et enkelt fylke.
 • Tildelt momskompensasjon fordelt per organisasjon sortert i synkende rekkefølge.
 • Største 10 momsmottakere viser de 10 organisasjonene som har fått tildelt mest momskompensasjon. Tallene er sortert i synkende rekkefølge.

Utvikling Momskompensasjon

Formålet er å se trender over år for tildelt momskompensasjon og antall momsmottakere. I panelet på høyresiden kan man gjøre utvalg på ønsket organisasjonsledd og organisasjon.

 • Utvikling i totalt tildelt momskompensasjon og antall momsmottakere over år.
 • Endring i totalt tildelt momskompensasjon mot fjoråret fordelt per år.
 • Tabularisk oversikt over totalt tildelt momskompensasjon per organisasjonsledd fordelt per år. Høyreklikk og velg «Drill ned» for å se tildelt momskompensasjon per organisasjon for et enkelt organisasjonsledd.

Tilgang

For å få tilgang til denne appen, trenger du en Power BI lisens, trinn 2. Les mer om de ulike lisensene og trinnene på nif.no.

E-læring

E-læring finnes på Microsoft Stream.

Planlagte endringer og backlog

Endringslogg

Her vil du finne større endringer og feilrettinger som gjøres i appen eller i enkeltrapporter eller -visualiseringer.

Dato Rapport/visualisering Endring