Forskjell mellom versjoner av «Power BI App: Kommune og anlegg»

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk
m (Endringslogg)
Linje 38: Linje 38:
 
! Dato!! Rapport/visualisering !! Endring
 
! Dato!! Rapport/visualisering !! Endring
 
|-
 
|-
| 27.11.2019 || App || Appen Kommune og anlegg er i produksjon!
+
| 28.11.2019 || App || Appen Kommune og anlegg er i produksjon!
 
|}
 
|}

Revisjonen fra 28. nov. 2019 kl. 16:29

I denne appen finner man ulike måltall og parametre som sier noe om hvilke forutsetninger som finnes for å drive idrett i de ulike kommuner og fylker.
Det gjelder bl.a. idrettstilbud, anleggsdekning og kommunenes økonomiske bidrag.

Datakilder, definisjoner og avgrensninger

  • Befolkningstall er hentet fra SSB tabell 07459, og er fordelt på kjønn og ettårig alder pr kommune.
  • Medlems- og aktivitetstall kommer fra samordnet rapportering.
  • Anleggsdata er hentet fra kulturdepartementets anleggsregister som holdes løpende oppdatert av kommunene selv. Registeret korresponderer til en viss grad med anleggsregisteret som brukes i idrettens systemer (f.eks. TurneringsAdmin og SportsAdmin arrangement), men dette er altså to separate databaser uten direkte synkronisering.
  • Spillemidler til anlegg er en del av departementets anleggsregister. Imidlertid er dataene her noe grovkornede, og for øyeblikket har vi kun aggregerte tildelte tall per anlegg, og ingen informasjon om når midler ble utbetalt.
  • Kommunenes kostnader og tilskudd til idrett er hentet fra KOSTRA via SSB.
  • For øyeblikket har vi kun befolkningstall fra 1.1.2019, men planen er å hente inn historiske tall etter hvert.
  • Som kjent, kan vi gjennom samordnet rapportering kun si noe om antall medlemskap i norsk idrett, og ikke antall unike medlemmer. Når vi skal undersøke idrettsdeltakelsen i befolkningen opererer vi derfor med et justert medlemstall, der vi bruker en flermedlemsfaktor for å anslå antall medlemmer. Flermedlemsfaktoren er utledet fra registrerte individuelle medlemmer (via KlubbAdmin og øvrige medlemssystemer) og er for øyeblikket på 1,27.
  • Anleggsregisteret inkluderer nedlagte, planlagte og ikke-realiserte anlegg. I noen av rapportsidene og visualiseringene (f.eks. anleggsdekning) er disse ekskludert, mens man i andre kan manuelt velge å vise disse.


Rapportsider

Idrettsdeltagelse

Idrettstilbud

Kommunebidrag

Anleggssituasjon

Anleggskategorier

Anleggsdetaljer

Spillemidler

Endringslogg

Her vil du finne større endringer og feilrettinger som gjøres i appen eller i enkeltrapporter eller -visualiseringer.

Dato Rapport/visualisering Endring
28.11.2019 App Appen Kommune og anlegg er i produksjon!