Forskjell mellom versjoner av «Power BI App: Aktivitetsrapport (NIF ledelse)»

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk
Linje 171: Linje 171:
 
! Dato!! Rapport/visualisering !! Endring
 
! Dato!! Rapport/visualisering !! Endring
 
|-
 
|-
| April 2020 || App || Appen er i produksjon!
+
| 24.06.2020 || Nye rapportsider || Nye Inntekts-/Kostnadssider er lagt til i aktivitetsrapporten. Fokus er faktiske inntekter og kostander, og ikke avvik
 
|}
 
|}

Revisjonen fra 30. jun. 2020 kl. 15:24

NIF Aktivitetsrapport (NIF Ledelse) presenterer aktivitetsregnskapstall med både et virksomhetslederperspektiv og avdelingslederperspektiv, og består de to rapportene Økonomi - Avdelingsregnskap – VO og Økonomi - Avdelingsregnskap - Avdeling. Denne er tilgjengelig på NIFs BI-plattform.

Datakilder og definisjoner

Dataene er hentet fra tre separate kildesystemer, Visma Global, Visma.Net og OneStop Reporting. I tillegg finnes det et Excel-ark med historikk over organisasjonsstrukturen i NIF og dette danner grunnlag for nivåene over avdeling i organisasjonsstrukturen. Tallene hentet fra Visma Global har gyldighet til og med 2018 og tall hentet fra Visma.Net har gyldighet fra og med 2019. I OneStop Reporting gjøres det et Excel-uttrekk for prognosetall fra og med 2019 ettersom Visma Global ikke brukes lenger og fordi OneStop Reporting har en løsning for avleggelse av prognoser, noe Visma.Net ikke har. Data oppdateres hver natt.

 • Med "år" i rapportene sikter vi til regnskapsåret.
 • Rapportene tar høyde for skiftende organisasjonsstruktur ettersom denne kan endres fra år til år. Nivåene over avdeling vil bli påvirket, for eksempel vil enkelte virksomhetsområder eksistere kun i enkelte år. Grunnen til det er at virksomhetsområdene er en sammensetning av avdelingene, og det er denne sammensetningen som endres.

Rapportsider

Økonomi - Aktivitetsregnskap – VO

Startside - NIF

Formålet er å gi et high-level perspektiv tilknyttet aktiviteten i organisasjonen for et enkelt år. I panelet på høyresiden er det mulig å gjøre ulike utvalg slik som å velge virksomhetsområde, avdeling, år, kvartal og måned.

 • KPI-målkort av de viktigste tallene presentert øverst på siden: Inntekter, kostnader og resultat, samt budsjett resultat og prognose resultat. For inntekter, kostnader og resultat følger det med et “mål” som er budsjett og vil indikere måloppnåelse.
 • Faktiske inntekter, kostnader og resultat over tid for året. Formålet er å kunne se utviklingen og forholdet mellom inntekter, kostnader og resultat. Her finnes en “mouse-over” effekt, ved å holde musepekeren over en gitt måned vil man få opp de nøyaktige tallene.
 • Budsjettavvik og prognoseavvik per avdeling. Formålet er å finne avvikene raskt og enkelt for hvert virksomhetsområde (VO), og VO er valgt som dimensjon ettersom dette er øverste nivået i NIF-organisasjonsstruktur. Trykk på diagramelementene for å kryssfiltrere og se tall for en eller flere VO samlet. Høyreklikk og velg "Drill ned" for å se avvikene per avdeling eller prosjekt for en enkelt avdeling. På prosjektnivået i diagrammet kan man høyreklikke og velge "Ekstraher" for å se nøyere på prosjektet, og dets avvik per måned eller per konto og bilag for den valgte avdeling.

Startside - VO

Formålet er å gi et high-level perspektiv tilknyttet aktiviteten i organisasjonen for et enkelt år. I panelet på høyresiden er det mulig å gjøre ulike utvalg slik som å velge virksomhetsområde, avdeling, år, kvartal og måned.

 • KPI-målkort av de viktigste tallene presentert øverst på siden: Inntekter, kostnader og resultat, samt budsjett resultat og prognose resultat. For inntekter, kostnader og resultat følger det med et “mål” som er budsjett og vil indikere måloppnåelse.
 • Faktiske inntekter, kostnader og resultat over tid for året. Formålet er å kunne se utviklingen og forholdet mellom inntekter, kostnader og resultat. Her finnes en “mouse-over” effekt, ved å holde musepekeren over en gitt måned vil man få opp de nøyaktige tallene.
 • Budsjettavvik og prognoseavvik per avdeling. Formålet er å finne avvikene raskt og enkelt for hver avdeling, og avdeling er valgt som dimensjon ettersom dette er nivået under virksomhetsområde. Trykk på diagramelementene for å kryssfiltrere og se tall for en eller flere avdelinger samlet. Høyreklikk og velg "Drill ned" for å se avvikene per prosjekt for en enkelt avdeling. På prosjektnivået i diagrammet kan man høyreklikke og velge "Ekstraher" for å se nøyere på prosjektet i den enkelte avdelingen, og dets avvik per måned eller per konto og bilag.

Oversikt

Formålet er å gi et litt mer detaljert bilde av aktiviteten i organisasjonen enn Startsiden, muligheter for å sammenligne inntekter og kostnader mot budsjett eller foregående år. I panelet på høyresiden er det mulig å gjøre ulike utvalg slik som å velge virksomhetsområde, avdeling, år, sammenlignet år, kvartal og måned. Sammenlignet år bestemmer om man sammenligner mot budsjett eller foregående år, hvis man velger det samme året som i utvalget for år vil man sammenligne mot budsjett og hvis man velger foregående år i forhold til utvalget for år vil man sammenligne mot faktiske tall fra foregående år.

 • KPI-målkort av de viktigste tallene presentert øverst på siden: Inntekter, kostnader og resultat, samt budsjett resultat og prognose resultat. For inntekter, kostnader og resultat følger det med et “mål” som er budsjett og indikerer måloppnåelse.
 • Inntekter, kostnader, prognose inntekter, prognose kostnader og foregående/budsjetterte inntekter og kostnader over tid. Formålet er å kunne sammenligne inntektene og kostnadene mot foregående år eller budsjett, samt hvordan man ligger an i forhold til prognosene. Gir en indikasjon på endringer i prognose er nødvendig. Prognosene vil kun være prikker i diagrammet ettersom de avlegges hvert kvartal. Her finnes en “mouse-over” effekt, ved å holde musepekeren over en gitt måned vil man få opp de nøyaktige tallene.
 • Budsjettavvik og prognoseavvik resultat per avdeling. Formålet er å raskt finne avvik tilknyttet resultat. Søylen representerer budsjettavviket og linjen representerer prognoseavviket, og fargen på søylen vil være grønn hvis den har en høyere verdi enn linjen og søylen vil være rød hvis den har en lavere verdi enn linjen. Dette diagrammet sier noe om hvordan man ligger i forhold til forventningene ved årsslutt. Trykk på diagramelementene for å kryssfiltrere og se tall for en eller flere avdelinger samlet. Høyreklikk og velg "Drill ned" for å se avvikene per prosjekt for en enkelt avdeling. På prosjektnivået i diagrammet kan man høyreklikke og velge "Ekstraher" for å se nøyere på prosjektet i den enkelte avdelingen, og dets avvik per måned eller per konto og bilag.

Inntekter

Formålet er å utforske inntektene per avdeling, prosjekt, samt kontogruppe og konto. I panelet på høyresiden er det mulig å gjøre utvalg på virksomhetsområde, avdeling, år, kvartal, måned, samt avdelingsflagg. I avdelingsflagg kan man ekskludere avdelinger som blir brukt for behandling av tilskudd ved å velge «NIF Avdelinger».

 • KPIene totale inntekter, endring totale inntekter mot fjoråret og endring % totale inntekter mot fjoråret. Totale inntekter er summerte inntektskonti. Endring totale inntekter mot fjoråret viser hvor mye inntektene har redusert (- foran tallet) eller økt (kun tallet). Endring % totale inntekter viser hvor mye inntektene har redusert (- foran tallet) eller økt (kun tallet) i prosent.
 • Totale inntekter per avdeling hvor hver søyle er fordelt opp i ulike andeler basert på kontogruppene. Høyreklikk og velg «Drill ned» for å se inntektene per prosjekt for en enkelt avdeling. På prosjektnivået i diagrammet kan man høyreklikke og velge "Ekstraher" for å se nøyere på det prosjektet i den enkelte avdelingen, og dets inntekter per måned eller per konto og bilag.
 • Totale inntekter per konto hvor hver søyle er fordelt opp i ulike andeler basert på kontogruppene. Høyreklikk og velg «Drill ned» for å se inntektene per bilag og fakturamottaker for den enkelte konto. Ved å holde musepekeren over søylen får man bilagsbeskrivelsen opp, slik at man ser hva man har fakturert for.

Utvikling Inntekter

Formålet er å se trender over år for inntekter. I panelet på høyresiden er det mulig å gjøre utvalg på virksomhetsområde, avdeling, år, kvartal, måned, samt avdelingsflagg. I avdelingsflagg kan man ekskludere avdelinger som blir brukt for behandling av tilskudd ved å velge «NIF Avdelinger».

 • Utvikling i totale inntekter over år hvor hver søyle er fordelt opp i ulike andeler basert på kontogruppe. Trender over totale inntekter over år, og fordelingen av inntektene blant kontogruppene.
 • Endring i totale inntekter mot fjoråret fordelt per år.
 • Tabularisk oversikt over totale inntekter per avdeling fordelt per år. Høyreklikk og velg «Drill ned» for å se inntektene per prosjekt for den enkelt avdeling. Mulighet for å drille videre ned til kontogruppe, konto, fakturamottaker, bilagsnummer og fakturamottaker, samt bilagsbeskrivelse.

Kostnader

Formålet er å utforske kostnadene per avdeling, prosjekt, samt kontogruppe og konto. I panelet på høyresiden er det mulig å gjøre utvalg på virksomhetsområde, avdeling, år, kvartal, måned, samt avdelingsflagg. I avdelingsflagg kan man ekskludere avdelinger som blir brukt for behandling av tilskudd ved å velge «NIF Avdelinger».

 • KPIene totale kostnader, endring totale kostnader mot fjoråret og endring % totale kostnader mot fjoråret. Totale kostnader er summerte inntektskonti. Endring totale kostnader mot fjoråret viser hvor mye kostnadene har redusert (- foran tallet) eller økt (kun tallet). Endring % totale kostnader viser hvor mye inntektene har redusert (- foran tallet) eller økt (kun tallet) i prosent.
 • Totale kostnader per avdeling hvor hver søyle er fordelt opp i ulike andeler basert på kontogruppene. Høyreklikk og velg «Drill ned» for å se kostnadene per prosjekt for en enkelt avdeling. På prosjektnivået i diagrammet kan man høyreklikke og velge "Ekstraher" for å se nøyere på det prosjektet i den enkelte avdelingen, og dets kostnader per måned eller per konto og bilag.
 • Totale kostnader per konto hvor hver søyle er fordelt opp i ulike andeler basert på kontogruppene. Høyreklikk og velg «Drill ned» for å se kostnadene per bilag og fakturaavsender for den enkelte konto. Ved å holde musepekeren over søylen får man bilagsbeskrivelsen opp, slik at man ser hva man har blitt fakturert for.
 • Heatmap for totale kostnader fordelt per kontogruppe. Flisene er sortert etter størrelse på kostnadene – fra størst til minst (ventre til høyre).

Utvikling Kostnader

Formålet er å se trender over år for kostnader. I panelet på høyresiden er det mulig å gjøre utvalg på virksomhetsområde, avdeling, år, kvartal, måned, samt avdelingsflagg. I avdelingsflagg kan man ekskludere avdelinger som blir brukt for behandling av tilskudd ved å velge «NIF Avdelinger».

 • Utvikling i totale kostnader over år hvor hver søyle er fordelt opp i ulike andeler basert på kontogruppe. Trender over totale kostnader over år, og fordelingen av kostnadene blant kontogruppene.
 • Endring i totale kostnader mot fjoråret fordelt per år.
 • Tabularisk oversikt over totale kostnader per avdeling fordelt per år. Høyreklikk og velg «Drill ned» for å se inntektene per prosjekt for den enkelt avdeling. Mulighet for å drille videre ned til kontogruppe, konto, fakturamottaker, bilagsnummer og fakturamottaker, samt bilagsbeskrivelse.

Avviksside Inntekter

Formålet er å dykke dypere ned I inntektssiden og finne budsjettavvikene og prognoseavvikene per avdeling og prosjekt. I panelet på høyresiden er det mulig å gjøre ulike utvalg slik som å velge virksomhetsområde, avdeling, år, kvartal og måned.

 • KPI-målkort av de viktigste tallene tilknyttet inntektssiden: Inntekter, endring prognose mot forrige kvartal og prognoseavvik. For inntekter følger det med et “mål” som er budsjett og indikerer måloppnåelse. Endring prognose mot forrige kvartal viser den nye, avlagte årsprognosen minus foregående årsprognose. Denne KPIen sier noe om man forventer høyere eller lavere inntekter ved årsslutt sammenlignet med foregående kvartal. Prognoseavviket viser årsprognose minus årsbudsjett. Denne KPIen indikerer hvor mye høyere eller lavere inntektene man forventer ved årsslutt enn tidligere budsjettert.
 • Faktisk og budsjett over tid innenfor valgt periode. Formålet er å se om gitte begivenheter har funnet sted på tidspunktene man forventet før begynnelsen av året. Gir en pekepinn på om noe uforutsett kan ha skjedd i løpet av året tilknyttet inntektene. Her finnes en “mouse-over” effekt, ved å holde musepekeren over en gitt måned vil man få opp de nøyaktige tallene.
 • Årsprognose og årsbudsjett over tid innenfor valgt periode. Dette diagrammet viser endringer i forventninger til totale inntekter ved årsslutt for valgt periode. Hvis det er høydeforskjell på søylene betyr det at man forventer høyere eller lavere inntekter ved årsslutt enn tidligere budsjettert.
 • Prognoseavvik eller budsjettavvik per avdeling. Formålet her er å vise enkelt og raskt hvilke avdelinger som avviker. Default-visning er budsjettavvik, men man kan endre til prognoseavvik ved å klikke på knappen, prognose, øverst til venstre i visualiseringen. Hvis søylen er rød og man ser på budsjettavvikene vil det si at man har lavere inntekter enn det man har budsjettert med. Hvis søylen er grønn og man ser på budsjettavvikene vil det si at man har høyere inntekter enn det man har budsjettert med. For prognoseavvik vil det være samme logikk, men da knyttet til om man forventer høyere eller lavere inntekter ved årsslutt. Trykk på diagramelementene for å kryssfiltrere og se tall for en eller flere avdelinger samlet. Høyreklikk og velg "Drill ned" for å se avvikene per prosjekt for en enkelt avdeling. På prosjektnivået i diagrammet kan man høyreklikke og velge "Ekstraher" for å se nøyere på prosjektet i den enkelte avdelingen, og dets avvik per måned eller per konto og bilag.

Avviksside Kostnader

Formålet er å dykke dypere ned I kostnadssiden og finne budsjettavvikene og prognoseavvikene per avdeling og prosjekt. I panelet på høyresiden er det mulig å gjøre ulike utvalg slik som å velge virksomhetsområde, avdeling, år, kvartal og måned.

 • KPI-målkort av de viktigste tallene tilknyttet kostnadssiden: Kostnader, endring prognose mot forrige kvartal og prognoseavvik. For kostnader følger det med et “mål” som er budsjett og indikerer måloppnåelse. Endring prognose mot forrige kvartal viser den nye, avlagte årsprognosen minus foregående årsprognose. Denne KPIen sier noe om man forventer høyere eller lavere kostnader ved årsslutt sammenlignet med foregående kvartal. Prognoseavviket viser årsprognose minus årsbudsjett. Denne KPIen indikerer hvor mye høyere eller lavere inntektene man forventer ved årsslutt enn tidligere budsjettert.
 • Faktisk og budsjett over tid innenfor valgt periode. Formålet er å se om gitte begivenheter har funnet sted på tidspunktene man forventet før begynnelsen av året. Gir en pekepinn på om noe uforutsett kan ha skjedd i løpet av året tilknyttet kostnadene. Her finnes en “mouse-over” effekt, ved å holde musepekeren over en gitt måned vil man få opp de nøyaktige tallene.
 • Årsprognose og årsbudsjett over tid innenfor valgt periode. Dette diagrammet viser endringer i forventninger til totale kostnader ved årsslutt for valgt periode. Hvis det er høydeforskjell på søylene betyr det at man forventer høyere eller lavere kostnader ved årsslutt enn tidligere budsjettert.
 • Prognoseavvik eller budsjettavvik per avdeling. Formålet her er å vise enkelt og raskt hvilke avdelinger som avviker. Default-visning er budsjettavvik, men man kan endre til prognoseavvik ved å klikke på knappen, prognose, øverst til venstre i visualiseringen. Hvis søylen er rød og man ser på budsjettavvikene vil det si at man har høyere kostnader enn det man har budsjettert med. Hvis søylen er grønn og man ser på budsjettavvikene vil det si at man har lavere kostnader enn det man har budsjettert med. For prognoseavvik vil det være samme logikk, men da knyttet til om man forventer høyere eller lavere kostnader ved årsslutt. Trykk på diagramelementene for å kryssfiltrere og se tall for en eller flere avdelinger samlet. Høyreklikk og velg "Drill ned" for å se avvikene per prosjekt for en enkelt avdeling. På prosjektnivået i diagrammet kan man høyreklikke og velge "Ekstraher" for å se nøyere på prosjektet i den enkelte avdelingen, og dets avvik per måned eller per konto og bilag.

Avviksside Resultat

Formålet er å dykke dypere ned I resultatet og finne budsjettavvikene og prognoseavvikene per avdeling og prosjekt. I panelet på høyresiden er det mulig å gjøre ulike utvalg slik som å velge virksomhetsområde, avdeling, år, kvartal og måned.

 • KPI-målkort av de viktigste tallene tilknyttet resultatet: Resultat, endring prognose mot forrige kvartal og prognoseavvik. For resultat følger det med et “mål” som er budsjett og indikerer måloppnåelse. Endring prognose mot forrige kvartal viser den nye, avlagte årsprognosen minus foregående årsprognose. Denne KPIen sier noe om man forventer høyere eller lavere resultat ved årsslutt sammenlignet med foregående kvartal. Prognoseavviket viser årsprognose minus årsbudsjett. Denne KPIen indikerer hvor mye høyere eller lavere resultat man forventer ved årsslutt enn tidligere budsjettert.
 • Faktisk og budsjett over tid innenfor valgt periode. Formålet er å se om gitte begivenheter har funnet sted på tidspunktene man forventet før begynnelsen av året. Gir en pekepinn på om noe uforutsett kan ha skjedd i løpet av året tilknyttet inntektene. Her finnes en “mouse-over” effekt, ved å holde musepekeren over en gitt måned vil man få opp de nøyaktige tallene.
 • Årsprognose og årsbudsjett over tid innenfor valgt periode. Dette diagrammet viser endringer i forventninger til totalt resultat ved årsslutt for valgt periode. Hvis det er høydeforskjell på søylene betyr det at man forventer høyere eller lavere resultat ved årsslutt enn tidligere budsjettert.
 • Prognoseavvik eller budsjettavvik per avdeling. Formålet her er å vise enkelt og raskt hvilke avdelinger som avviker. Default-visning er budsjettavvik, men man kan endre til prognoseavvik ved å klikke på knappen, prognose, øverst til venstre i visualiseringen. Hvis søylen er rød og man ser på budsjettavvikene vil det si at man har lavere resultat enn det man har budsjettert med. Hvis søylen er grønn og man ser på budsjettavvikene vil det si at man har høyere resultat enn det man har budsjettert med. For prognoseavvik vil det være samme logikk, men da knyttet til om man forventer høyere eller lavere resultat ved årsslutt. Trykk på diagramelementene for å kryssfiltrere og se tall for en eller flere avdelinger samlet. Høyreklikk og velg "Drill ned" for å se avvikene per prosjekt for en enkelt avdeling. På prosjektnivået i diagrammet kan man høyreklikke og velge "Ekstraher" for å se nøyere på prosjektet i den enkelte avdelingen, og dets avvik per måned eller per konto og bilag.

Ekstraheringsside

Denne siden er kun tilgjengelig hvis man benytter seg av “Ekstraher” mulighetene beskrevet ovenfor i de ulike rapportsidene.

 • Default-siden viser faktisk, budsjett og årsprognose per måned. Tallene avhenger av hvilke filter man har valgt når man ekstraherer, for eksempel hvis man ekstraherer på et prosjekt fra avviksside for inntekter og har filter på år og avdeling vil tallene vise inntekter for det gitte prosjektet, i det gitte året og den gitte avdelingen. Bruk +/- til å utvide og kollapse enkelte måneder eller bruk drill ned-funksjonaliteten oppe i høyre hjørne til å utvide flere nivåer om gangen.
 • Øverst midt på siden er det mulig å bytte mellom ulike sidevisninger. Ved å velge pilen til venstre, hittil i år, vil man få opp tallene per konto. Ved å velge pilen til høyre, per måned, vil man få opp tallene per måned (Default-visning).
 • Når man er ferdig med å utforske avvikene og ønsker å gå tilbake til rapportsiden man ekstraherte seg fra, klikker man på pilen øverst til venstre på siden.

Økonomi - Aktivitetsregnskap – Avdeling

Oversikt

Formålet er å gi et overordnet og detaljert bilde av aktiviteten i organisasjonen, samt muligheter for å sammenligne inntekter og kostnader mot budsjett eller foregående år. I panelet på høyresiden er det mulig å gjøre ulike utvalg slik som å velge virksomhetsområde, avdeling, år, sammenlignet år, kvartal og måned. Sammenlignet år bestemmer om man sammenligner mot budsjett eller foregående år, hvis man velger det samme året som i utvalget for år vil man sammenligne mot budsjett og hvis man velger foregående år i forhold til utvalget for år vil man sammenligne mot faktiske tall fra foregående år.

 • KPI-målkort av de viktigste tallene presentert øverst på siden: Inntekter, kostnader og resultat, samt budsjett resultat og prognose resultat. For inntekter, kostnader og resultat følger det med et “mål” som er budsjett og indikerer måloppnåelse.
 • Inntekter, kostnader, prognose inntekter, prognose kostnader og foregående/budsjetterte inntekter og kostnader over tid. Formålet er å kunne sammenligne inntektene og kostnadene mot foregående år eller budsjett, samt hvordan man ligger an i forhold til prognosene. Gir en indikasjon på endringer i prognose er nødvendig. Prognosene vil kun være prikker i diagrammet ettersom de avlegges hvert kvartal. Her finnes en “mouse-over” effekt, ved å holde musepekeren over en gitt måned vil man få opp de nøyaktige tallene.
 • Budsjettavvik og prognoseavvik resultat per prosjekt. Formålet er å raskt finne avvik tilknyttet resultat. Søylen representerer budsjettavviket og linjen representerer prognoseavviket, og fargen på søylen vil være grønn hvis den har en høyere verdi enn linjen og søylen vil være rød hvis den har en lavere verdi enn linjen. Dette diagrammet sier noe om hvordan man ligger i forhold til forventningene ved årsslutt. Trykk på diagramelementene for å kryssfiltrere og se tall for en eller flere prosjekter samlet. Høyreklikk og velg "Ekstraher" for å se nøyere på et enkelt prosjekt, og dets avvik per måned eller per konto og bilag.

Inntekter

Formålet er å utforske inntektene per prosjekt, samt kontogruppe og konto. I panelet på høyresiden er det mulig å gjøre utvalg på avdeling, år, kvartal, måned, samt avdelingsflagg. I avdelingsflagg kan man ekskludere avdelinger som blir brukt for behandling av tilskudd ved å velge «NIF Avdelinger».

 • KPIene totale inntekter, endring totale inntekter mot fjoråret og endring % totale inntekter mot fjoråret. Totale inntekter er summerte inntektskonti. Endring totale inntekter mot fjoråret viser hvor mye inntektene har redusert (- foran tallet) eller økt (kun tallet). Endring % totale inntekter viser hvor mye inntektene har redusert (- foran tallet) eller økt (kun tallet) i prosent.
 • Totale inntekter per prosjekt hvor hver søyle er fordelt opp i ulike andeler basert på kontogruppene. På prosjektnivået i diagrammet kan man høyreklikke og velge "Ekstraher" for å se nøyere på det prosjektet i den enkelte avdelingen, og dets inntekter per måned eller per konto og bilag.
 • Totale inntekter per konto hvor hver søyle er fordelt opp i ulike andeler basert på kontogruppene. Høyreklikk og velg «Drill ned» for å se inntektene per bilag og fakturamottaker for den enkelte konto. Ved å holde musepekeren over søylen får man bilagsbeskrivelsen opp, slik at man ser hva man har fakturert for.

Utvikling Inntekter

Formålet er å se trender over år for inntekter. I panelet på høyresiden er det mulig å gjøre utvalg på avdeling, år, kvartal, måned, samt avdelingsflagg. I avdelingsflagg kan man ekskludere avdelinger som blir brukt for behandling av tilskudd ved å velge «NIF Avdelinger».

 • Utvikling i totale inntekter over år hvor hver søyle er fordelt opp i ulike andeler basert på kontogruppe. Trender over totale inntekter over år, og fordelingen av inntektene blant kontogruppene.
 • Endring i totale inntekter mot fjoråret fordelt per år.
 • Tabularisk oversikt over totale inntekter per avdeling fordelt per år. Høyreklikk og velg «Drill ned» for å se inntektene per prosjekt for den enkelt avdeling. Mulighet for å drille videre ned til kontogruppe, konto, fakturamottaker, bilagsnummer og fakturamottaker, samt bilagsbeskrivelse.

Kostnader

Formålet er å utforske kostnadene per prosjekt, samt kontogruppe og konto. I panelet på høyresiden er det mulig å gjøre utvalg på avdeling, år, kvartal, måned, samt avdelingsflagg. I avdelingsflagg kan man ekskludere avdelinger som blir brukt for behandling av tilskudd ved å velge «NIF Avdelinger».

 • KPIene totale kostnader, endring totale kostnader mot fjoråret og endring % totale kostnader mot fjoråret. Totale kostnader er summerte inntektskonti. Endring totale kostnader mot fjoråret viser hvor mye kostnadene har redusert (- foran tallet) eller økt (kun tallet). Endring % totale kostnader viser hvor mye inntektene har redusert (- foran tallet) eller økt (kun tallet) i prosent.
 • Totale kostnader per prosjekt hvor hver søyle er fordelt opp i ulike andeler basert på kontogruppene. På prosjektnivået i diagrammet kan man høyreklikke og velge "Ekstraher" for å se nøyere på det prosjektet i den enkelte avdelingen, og dets kostnader per måned eller per konto og bilag.
 • Totale kostnader per konto hvor hver søyle er fordelt opp i ulike andeler basert på kontogruppene. Høyreklikk og velg «Drill ned» for å se kostnadene per bilag og fakturaavsender for den enkelte konto. Ved å holde musepekeren over søylen får man bilagsbeskrivelsen opp, slik at man ser hva man har blitt fakturert for.
 • Heatmap for totale kostnader fordelt per kontogruppe. Flisene er sortert etter størrelse på kostnadene – fra størst til minst (ventre til høyre).

Utvikling Kostnader

Formålet er å se trender over år for kostnader. I panelet på høyresiden er det mulig å gjøre utvalg på avdeling, år, kvartal, måned, samt avdelingsflagg. I avdelingsflagg kan man ekskludere avdelinger som blir brukt for behandling av tilskudd ved å velge «NIF Avdelinger».

 • Utvikling i totale kostnader over år hvor hver søyle er fordelt opp i ulike andeler basert på kontogruppe. Trender over totale kostnader over år, og fordelingen av kostnadene blant kontogruppene.
 • Endring i totale kostnader mot fjoråret fordelt per år.
 • Tabularisk oversikt over totale kostnader per avdeling fordelt per år. Høyreklikk og velg «Drill ned» for å se inntektene per prosjekt for den enkelt avdeling. Mulighet for å drille videre ned til kontogruppe, konto, fakturamottaker, bilagsnummer og fakturamottaker, samt bilagsbeskrivelse.

Avviksside Inntekter

Formålet er å dykke dypere ned I inntektssiden og finne budsjettavvikene og prognoseavvikene per prosjekt. I panelet på høyresiden er det mulig å gjøre ulike utvalg slik som å velge virksomhetsområde, avdeling, år, kvartal og måned.

 • KPI-målkort av de viktigste tallene tilknyttet inntektssiden: Inntekter, endring prognose mot forrige kvartal og prognoseavvik. For inntekter følger det med et “mål” som er budsjett og indikerer måloppnåelse. Endring prognose mot forrige kvartal viser den nye, avlagte årsprognosen minus foregående årsprognose. Denne KPIen sier noe om man forventer høyere eller lavere inntekter ved årsslutt sammenlignet med foregående kvartal. Prognoseavviket viser årsprognose minus årsbudsjett. Denne KPIen indikerer hvor mye høyere eller lavere inntektene man forventer ved årsslutt enn tidligere budsjettert.
 • Faktisk og budsjett over tid innenfor valgt periode. Formålet er å se om gitte begivenheter har funnet sted på tidspunktene man forventet før begynnelsen av året. Gir en pekepinn på om noe uforutsett kan ha skjedd i løpet av året tilknyttet inntektene. Her finnes en “mouse-over” effekt, ved å holde musepekeren over en gitt måned vil man få opp de nøyaktige tallene.
 • Årsprognose og årsbudsjett over tid innenfor valgt periode. Dette diagrammet viser endringer i forventninger til totale inntekter ved årsslutt for valgt periode. Hvis det er høydeforskjell på søylene betyr det at man forventer høyere eller lavere inntekter ved årsslutt enn tidligere budsjettert.
 • Prognoseavvik eller budsjettavvik per prosjekt. Formålet her er å vise enkelt og raskt hvilke prosjekter som avviker. Default-visning er budsjettavvik, men man kan endre til prognoseavvik ved å klikke på knappen, prognose, øverst til venstre i visualiseringen. Hvis søylen er rød og man ser på budsjettavvikene vil det si at man har lavere inntekter enn det man har budsjettert med. Hvis søylen er grønn og man ser på budsjettavvikene vil det si at man har høyere inntekter enn det man har budsjettert med. For prognoseavvik vil det være samme logikk, men da knyttet til om man forventer høyere eller lavere inntekter ved årsslutt. Trykk på diagramelementene for å kryssfiltrere og se tall for en eller flere prosjekter samlet. Høyreklikk og velg "Ekstraher" for å se nøyere på et enkelt prosjekt, og dets avvik per måned eller per konto og bilag.

Avviksside Kostnader

Formålet er å dykke dypere ned I kostnadssiden og finne budsjettavvikene og prognoseavvikene per prosjekt. I panelet på høyresiden er det mulig å gjøre ulike utvalg slik som å velge virksomhetsområde, avdeling, år, kvartal og måned.

 • KPI-målkort av de viktigste tallene tilknyttet kostnadssiden: Kostnader, endring prognose mot forrige kvartal og prognoseavvik. For kostnader følger det med et “mål” som er budsjett og indikerer måloppnåelse. Endring prognose mot forrige kvartal viser den nye, avlagte årsprognosen minus foregående årsprognose. Denne KPIen sier noe om man forventer høyere eller lavere kostnader ved årsslutt sammenlignet med foregående kvartal. Prognoseavviket viser årsprognose minus årsbudsjett. Denne KPIen indikerer hvor mye høyere eller lavere inntektene man forventer ved årsslutt enn tidligere budsjettert.
 • Faktisk og budsjett over tid innenfor valgt periode. Formålet er å se om gitte begivenheter har funnet sted på tidspunktene man forventet før begynnelsen av året. Gir en pekepinn på om noe uforutsett kan ha skjedd i løpet av året tilknyttet kostnadene. Her finnes en “mouse-over” effekt, ved å holde musepekeren over en gitt måned vil man få opp de nøyaktige tallene.
 • Årsprognose og årsbudsjett over tid innenfor valgt periode. Dette diagrammet viser endringer i forventninger til totale kostnader ved årsslutt for valgt periode. Hvis det er høydeforskjell på søylene betyr det at man forventer høyere eller lavere kostnader ved årsslutt enn tidligere budsjettert.
 • Prognoseavvik eller budsjettavvik per prosjekt. Formålet her er å vise enkelt og raskt hvilke prosjekter som avviker. Default-visning er budsjettavvik, men man kan endre til prognoseavvik ved å klikke på knappen, prognose, øverst til venstre i visualiseringen. Hvis søylen er rød og man ser på budsjettavvikene vil det si at man har høyere kostnader enn det man har budsjettert med. Hvis søylen er grønn og man ser på budsjettavvikene vil det si at man har lavere kostnader enn det man har budsjettert med. For prognoseavvik vil det være samme logikk, men da knyttet til om man forventer høyere eller lavere kostnader ved årsslutt. Trykk på diagramelementene for å kryssfiltrere og se tall for en eller flere prosjekter samlet. Høyreklikk og velg "Ekstraher" for å se nøyere på et enkelt prosjekt, og dets avvik per måned eller per konto og bilag.

Avviksside Resultat

Formålet er å dykke dypere ned I resultatet og finne budsjettavvikene og prognoseavvikene per prosjekt. I panelet på høyresiden er det mulig å gjøre ulike utvalg slik som å velge virksomhetsområde, avdeling, år, kvartal og måned.

 • KPI-målkort av de viktigste tallene tilknyttet resultatet: Resultat, endring prognose mot forrige kvartal og prognoseavvik. For resultat følger det med et “mål” som er budsjett og indikerer måloppnåelse. Endring prognose mot forrige kvartal viser den nye, avlagte årsprognosen minus foregående årsprognose. Denne KPIen sier noe om man forventer høyere eller lavere resultat ved årsslutt sammenlignet med foregående kvartal. Prognoseavviket viser årsprognose minus årsbudsjett. Denne KPIen indikerer hvor mye høyere eller lavere resultat man forventer ved årsslutt enn tidligere budsjettert.
 • Faktisk og budsjett over tid innenfor valgt periode. Formålet er å se om gitte begivenheter har funnet sted på tidspunktene man forventet før begynnelsen av året. Gir en pekepinn på om noe uforutsett kan ha skjedd i løpet av året tilknyttet inntektene. Her finnes en “mouse-over” effekt, ved å holde musepekeren over en gitt måned vil man få opp de nøyaktige tallene.
 • Årsprognose og årsbudsjett over tid innenfor valgt periode. Dette diagrammet viser endringer i forventninger til totalt resultat ved årsslutt for valgt periode. Hvis det er høydeforskjell på søylene betyr det at man forventer høyere eller lavere resultat ved årsslutt enn tidligere budsjettert.
 • Prognoseavvik eller budsjettavvik per prosjekt. Formålet her er å vise enkelt og raskt hvilke prosjekter som avviker. Default-visning er budsjettavvik, men man kan endre til prognoseavvik ved å klikke på knappen, prognose, øverst til venstre i visualiseringen. Hvis søylen er rød og man ser på budsjettavvikene vil det si at man har lavere resultat enn det man har budsjettert med. Hvis søylen er grønn og man ser på budsjettavvikene vil det si at man har høyere resultat enn det man har budsjettert med. For prognoseavvik vil det være samme logikk, men da knyttet til om man forventer høyere eller lavere resultat ved årsslutt. Trykk på diagramelementene for å kryssfiltrere og se tall for en eller flere avdelinger samlet. Høyreklikk og velg "Ekstraher" for å se nøyere på en enkelt avdeling, og dets avvik per måned eller per konto og bilag.

Ekstraheringsside

Denne siden er kun tilgjengelig hvis man benytter seg av “Ekstraher” mulighetene beskrevet ovenfor i de ulike rapportsidene.

 • Default-siden viser faktisk, budsjett og årsprognose per måned. Tallene avhenger av hvilke filter man har valgt når man ekstraherer, for eksempel hvis man ekstraherer på et prosjekt fra avviksside for inntekter og har filter på år og avdeling vil tallene vise inntekter for det gitte prosjektet, i det gitte året og den gitte avdelingen. Bruk +/- til å utvide og kollapse enkelte måneder eller bruk drill ned-funksjonaliteten oppe i høyre hjørne til å utvide flere nivåer om gangen.
 • Øverst midt på siden er det mulig å bytte mellom ulike sidevisninger. Ved å velge pilen til venstre, hittil i år, vil man få opp tallene per konto. Ved å velge pilen til høyre, per måned, vil man få opp tallene per måned (Default-visning).
 • Når man er ferdig med å utforske avvikene og ønsker å gå tilbake til rapportsiden man ekstraherte seg fra, klikker man på pilen øverst til venstre på siden.

Tilgang

For å få tilgang til denne appen, trenger du en Power BI lisens, trinn 2. Les mer om de ulike lisensene og trinnene på nif.no.

E-læring

E-læring finnes på Microsoft Stream.

Planlagte endringer og backlog

Endringslogg

Her vil du finne større endringer og feilrettinger som gjøres i appen eller i enkeltrapporter eller -visualiseringer.

Dato Rapport/visualisering Endring
24.06.2020 Nye rapportsider Nye Inntekts-/Kostnadssider er lagt til i aktivitetsrapporten. Fokus er faktiske inntekter og kostander, og ikke avvik