Forskjell mellom versjoner av «Power BI App: Aktivitetsrapport (Idrettsstyret)»

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk
(Endringslogg)
Linje 86: Linje 86:
 
! Dato!! Rapport/visualisering !! Endring
 
! Dato!! Rapport/visualisering !! Endring
 
|-
 
|-
| April 2020 || App || Appen er i produksjon!
+
| 24.06.2020 || Nye rapportsider || Nye Inntekts-/Kostnadssider er lagt til i aktivitetsrapporten. Fokus er faktiske inntekter og kostander, og ikke avvik
 
|}
 
|}

Revisjonen fra 30. jun. 2020 kl. 15:25

NIF Aktivitetsrapport (Idrettsstyret) presenterer aktivitetsregnskapstall med et idrettsstyreperspektiv, og består av rapporten Økonomi - Aktivitetsregnskap – Idrettsstyret. Denne er tilgjengelig på NIFs BI-plattform.

Datakilder og definisjoner

Dataene er hentet fra tre separate kildesystemer, Visma Global, Visma.Net og OneStop Reporting. I tillegg finnes det et Excel-ark med historikk over organisasjonsstrukturen i NIF og dette danner grunnlag for nivåene over avdeling i organisasjonsstrukturen. Tallene hentet fra Visma Global har gyldighet til og med 2018 og tall hentet fra Visma.Net har gyldighet fra og med 2019. I OneStop Reporting gjøres det et Excel-uttrekk for prognosetall fra og med 2019 ettersom Visma Global ikke brukes lenger og fordi OneStop Reporting har en løsning for avleggelse av prognoser, noe Visma.Net ikke har. Data oppdateres hver natt.

 • Med "år" i rapportene sikter vi til regnskapsåret.
 • Rapportene tar høyde for skiftende organisasjonsstruktur ettersom denne kan endres fra år til år. Nivåene over avdeling vil bli påvirket, for eksempel vil enkelte virksomhetsområder eksistere kun i enkelte år. Grunnen til det er at virksomhetsområdene er en sammensetning av avdelingene, og det er denne sammensetningen som endres.

Rapportsider

Startside

Formålet er å gi et high-level perspektiv tilknyttet aktiviteten i organisasjonen for et enkelt år. I panelet på høyresiden er det mulig å gjøre ulike utvalg slik som å velge virksomhetsområde, avdeling, år, kvartal og måned.

 • KPI-målkort av de viktigste tallene presentert øverst på siden: Inntekter, kostnader og resultat, samt budsjett resultat og prognose resultat. For inntekter, kostnader og resultat følger det med et “mål” som er budsjett og vil indikere måloppnåelse.
 • Faktiske inntekter, kostnader og resultat over tid for året. Formålet er å kunne se utviklingen og forholdet mellom inntekter, kostnader og resultat. Her finnes en “mouse-over” effekt, ved å holde musepekeren over en gitt måned vil man få opp de nøyaktige tallene.
 • Budsjettavvik og prognoseavvik per avdeling. Formålet er å finne avvikene raskt og enkelt for hver avdeling, og avdeling er valgt som dimensjon ettersom dette er nivået under virksomhetsområde. Trykk på diagramelementene for å kryssfiltrere og se tall for en eller flere avdelinger samlet. Høyreklikk og velg "Drill ned" for å se avvikene per prosjekt for en enkelt avdeling.

Inntekter

Formålet er å utforske inntektene per virksomhetsområde, avdeling, samt kontogruppe og konto. I panelet på høyresiden er det mulig å gjøre utvalg på virksomhetsområde, avdeling, år, kvartal, måned, samt avdelingsflagg. I avdelingsflagg kan man ekskludere avdelinger som blir brukt for behandling av tilskudd ved å velge «NIF Avdelinger».

 • KPIene totale inntekter, endring totale inntekter mot fjoråret og endring % totale inntekter mot fjoråret. Totale inntekter er summerte inntektskonti. Endring totale inntekter mot fjoråret viser hvor mye inntektene har redusert (- foran tallet) eller økt (kun tallet). Endring % totale inntekter viser hvor mye inntektene har redusert (- foran tallet) eller økt (kun tallet) i prosent.
 • Totale inntekter per virksomhetsområde hvor hver søyle er fordelt opp i ulike andeler basert på kontogruppene. Høyreklikk og velg «Drill ned» for å se inntektene per avdeling for et enkelt virksomhetsområde.
 • Totale inntekter per konto hvor hver søyle er fordelt opp i ulike andeler basert på kontogruppene.

Utvikling Inntekter

Formålet er å se trender over år for inntekter. I panelet på høyresiden er det mulig å gjøre utvalg på virksomhetsområde, avdeling, år, kvartal, måned, samt avdelingsflagg. I avdelingsflagg kan man ekskludere avdelinger som blir brukt for behandling av tilskudd ved å velge «NIF Avdelinger».

 • Utvikling i totale inntekter over år hvor hver søyle er fordelt opp i ulike andeler basert på kontogruppe. Trender over totale inntekter over år, og fordelingen av inntektene blant kontogruppene.
 • Endring i totale inntekter mot fjoråret fordelt per år.
 • Tabularisk oversikt over totale inntekter per avdeling fordelt per år. Høyreklikk og velg «Drill ned» for å se inntektene per kontogruppe og konto for den enkelte avdelingen.

Kostnader

Formålet er å utforske kostnadene per virksomhetsområde, avdeling,samt kontogruppe og konto. I panelet på høyresiden er det mulig å gjøre utvalg på virksomhetsområde, avdeling, år, kvartal, måned, samt avdelingsflagg. I avdelingsflagg kan man ekskludere avdelinger som blir brukt for behandling av tilskudd ved å velge «NIF Avdelinger».

 • KPIene totale kostnader, endring totale kostnader mot fjoråret og endring % totale kostnader mot fjoråret. Totale kostnader er summerte inntektskonti. Endring totale kostnader mot fjoråret viser hvor mye kostnadene har redusert (- foran tallet) eller økt (kun tallet). Endring % totale kostnader viser hvor mye inntektene har redusert (- foran tallet) eller økt (kun tallet) i prosent.
 • Totale kostnader per virksomhetsområde hvor hver søyle er fordelt opp i ulike andeler basert på kontogruppene. Høyreklikk og velg «Drill ned» for å se kostnadene per avdeling for et enkelt virksomhetsområde.
 • Totale kostnader per konto hvor hver søyle er fordelt opp i ulike andeler basert på kontogruppene.
 • Heatmap for totale kostnader fordelt per kontogruppe. Flisene er sortert etter størrelse på kostnadene – fra størst til minst (ventre til høyre).

Utvikling Kostnader

Formålet er å se trender over år for kostnader. I panelet på høyresiden er det mulig å gjøre utvalg på virksomhetsområde, avdeling, år, kvartal, måned, samt avdelingsflagg. I avdelingsflagg kan man ekskludere avdelinger som blir brukt for behandling av tilskudd ved å velge «NIF Avdelinger».

 • Utvikling i totale kostnader over år hvor hver søyle er fordelt opp i ulike andeler basert på kontogruppe. Trender over totale kostnader over år, og fordelingen av kostnadene blant kontogruppene.
 • Endring i totale kostnader mot fjoråret fordelt per år.
 • Tabularisk oversikt over totale kostnader per avdeling fordelt per år. Høyreklikk og velg «Drill ned» for å se inntektene per kontogruppe og konto for den enkelte avdelingen.

Avviksside Inntekter

Formålet er å dykke dypere ned I inntektssiden og finne budsjettavvikene og prognoseavvikene per avdeling og prosjekt. I panelet på høyresiden er det mulig å gjøre ulike utvalg slik som å velge virksomhetsområde, avdeling, år, kvartal og måned.

 • KPI-målkort av de viktigste tallene tilknyttet inntektssiden: Inntekter, endring prognose mot forrige kvartal og prognoseavvik. For inntekter følger det med et “mål” som er budsjett og indikerer måloppnåelse. Endring prognose mot forrige kvartal viser den nye, avlagte årsprognosen minus foregående årsprognose. Denne KPIen sier noe om man forventer høyere eller lavere inntekter ved årsslutt sammenlignet med foregående kvartal. Prognoseavviket viser årsprognose minus årsbudsjett. Denne KPIen indikerer hvor mye høyere eller lavere inntektene man forventer ved årsslutt enn tidligere budsjettert.
 • Faktisk og budsjett over tid innenfor valgt periode. Formålet er å se om gitte begivenheter har funnet sted på tidspunktene man forventet før begynnelsen av året. Gir en pekepinn på om noe uforutsett kan ha skjedd i løpet av året tilknyttet inntektene. Her finnes en “mouse-over” effekt, ved å holde musepekeren over en gitt måned vil man få opp de nøyaktige tallene.
 • Årsprognose og årsbudsjett over tid innenfor valgt periode. Dette diagrammet viser endringer i forventninger til totale inntekter ved årsslutt for valgt periode. Hvis det er høydeforskjell på søylene betyr det at man forventer høyere eller lavere inntekter ved årsslutt enn tidligere budsjettert.
 • Prognoseavvik eller budsjettavvik per avdeling. Formålet her er å vise enkelt og raskt hvilke avdelinger som avviker. Default-visning er budsjettavvik, men man kan endre til prognoseavvik ved å klikke på knappen, prognose, øverst til venstre i visualiseringen. Hvis søylen er rød og man ser på budsjettavvikene vil det si at man har lavere inntekter enn det man har budsjettert med. Hvis søylen er grønn og man ser på budsjettavvikene vil det si at man har høyere inntekter enn det man har budsjettert med. For prognoseavvik vil det være samme logikk, men da knyttet til om man forventer høyere eller lavere inntekter ved årsslutt. Trykk på diagramelementene for å kryssfiltrere og se tall for en eller flere avdelinger samlet. Høyreklikk og velg "Drill ned" for å se avvikene per prosjekt for en enkelt avdeling.

Avviksside Kostnader

Formålet er å dykke dypere ned I kostnadssiden og finne budsjettavvikene og prognoseavvikene per avdeling og prosjekt. I panelet på høyresiden er det mulig å gjøre ulike utvalg slik som å velge virksomhetsområde, avdeling, år, kvartal og måned.

 • KPI-målkort av de viktigste tallene tilknyttet kostnadssiden: Kostnader, endring prognose mot forrige kvartal og prognoseavvik. For kostnader følger det med et “mål” som er budsjett og indikerer måloppnåelse. Endring prognose mot forrige kvartal viser den nye, avlagte årsprognosen minus foregående årsprognose. Denne KPIen sier noe om man forventer høyere eller lavere kostnader ved årsslutt sammenlignet med foregående kvartal. Prognoseavviket viser årsprognose minus årsbudsjett. Denne KPIen indikerer hvor mye høyere eller lavere inntektene man forventer ved årsslutt enn tidligere budsjettert.
 • Faktisk og budsjett over tid innenfor valgt periode. Formålet er å se om gitte begivenheter har funnet sted på tidspunktene man forventet før begynnelsen av året. Gir en pekepinn på om noe uforutsett kan ha skjedd i løpet av året tilknyttet kostnadene. Her finnes en “mouse-over” effekt, ved å holde musepekeren over en gitt måned vil man få opp de nøyaktige tallene.
 • Årsprognose og årsbudsjett over tid innenfor valgt periode. Dette diagrammet viser endringer i forventninger til totale kostnader ved årsslutt for valgt periode. Hvis det er høydeforskjell på søylene betyr det at man forventer høyere eller lavere kostnader ved årsslutt enn tidligere budsjettert.
 • Prognoseavvik eller budsjettavvik per avdeling. Formålet her er å vise enkelt og raskt hvilke avdelinger som avviker. Default-visning er budsjettavvik, men man kan endre til prognoseavvik ved å klikke på knappen, prognose, øverst til venstre i visualiseringen. Hvis søylen er rød og man ser på budsjettavvikene vil det si at man har høyere kostnader enn det man har budsjettert med. Hvis søylen er grønn og man ser på budsjettavvikene vil det si at man har lavere kostnader enn det man har budsjettert med. For prognoseavvik vil det være samme logikk, men da knyttet til om man forventer høyere eller lavere kostnader ved årsslutt. Trykk på diagramelementene for å kryssfiltrere og se tall for en eller flere avdelinger samlet. Høyreklikk og velg "Drill ned" for å se avvikene per prosjekt for en enkelt avdeling.

Avviksside Resultat

Formålet er å dykke dypere ned I resultatet og finne budsjettavvikene og prognoseavvikene per avdeling og prosjekt. I panelet på høyresiden er det mulig å gjøre ulike utvalg slik som å velge virksomhetsområde, avdeling, år, kvartal og måned.

 • KPI-målkort av de viktigste tallene tilknyttet resultatet: Resultat, endring prognose mot forrige kvartal og prognoseavvik. For resultat følger det med et “mål” som er budsjett og indikerer måloppnåelse. Endring prognose mot forrige kvartal viser den nye, avlagte årsprognosen minus foregående årsprognose. Denne KPIen sier noe om man forventer høyere eller lavere resultat ved årsslutt sammenlignet med foregående kvartal. Prognoseavviket viser årsprognose minus årsbudsjett. Denne KPIen indikerer hvor mye høyere eller lavere resultat man forventer ved årsslutt enn tidligere budsjettert.
 • Faktisk og budsjett over tid innenfor valgt periode. Formålet er å se om gitte begivenheter har funnet sted på tidspunktene man forventet før begynnelsen av året. Gir en pekepinn på om noe uforutsett kan ha skjedd i løpet av året tilknyttet inntektene. Her finnes en “mouse-over” effekt, ved å holde musepekeren over en gitt måned vil man få opp de nøyaktige tallene.
 • Årsprognose og årsbudsjett over tid innenfor valgt periode. Dette diagrammet viser endringer i forventninger til totalt resultat ved årsslutt for valgt periode. Hvis det er høydeforskjell på søylene betyr det at man forventer høyere eller lavere resultat ved årsslutt enn tidligere budsjettert.
 • Prognoseavvik eller budsjettavvik per avdeling. Formålet her er å vise enkelt og raskt hvilke avdelinger som avviker. Default-visning er budsjettavvik, men man kan endre til prognoseavvik ved å klikke på knappen, prognose, øverst til venstre i visualiseringen. Hvis søylen er rød og man ser på budsjettavvikene vil det si at man har lavere resultat enn det man har budsjettert med. Hvis søylen er grønn og man ser på budsjettavvikene vil det si at man har høyere resultat enn det man har budsjettert med. For prognoseavvik vil det være samme logikk, men da knyttet til om man forventer høyere eller lavere resultat ved årsslutt. Trykk på diagramelementene for å kryssfiltrere og se tall for en eller flere avdelinger samlet. Høyreklikk og velg "Drill ned" for å se avvikene per prosjekt for en enkelt avdeling.

Tilgang

For å få tilgang til denne appen, trenger du en Power BI lisens, trinn 2. Les mer om de ulike lisensene og trinnene på nif.no.

E-læring

E-læring finnes på Microsoft Stream.

Planlagte endringer og backlog

Endringslogg

Her vil du finne større endringer og feilrettinger som gjøres i appen eller i enkeltrapporter eller -visualiseringer.

Dato Rapport/visualisering Endring
24.06.2020 Nye rapportsider Nye Inntekts-/Kostnadssider er lagt til i aktivitetsrapporten. Fokus er faktiske inntekter og kostander, og ikke avvik