Kurssøk

Fra itINFO
Revisjon per 14. apr. 2015 kl. 10:55 av Larobs (diskusjon | bidrag) (Ny side: ===== Dette kan du søke på/etter ===== {| class="wikitable" | align="left" style="background:#f0f0f0;"|'''Navn på søkefelt''' | align="left" style="background:#f0f0f0;"|'''Felttype'...)

(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk
Dette kan du søke på/etter
Navn på søkefelt Felttype Beskrivelse
Særforbund autocomplete/nedtrekksliste Velg Særforbund for å kun vise arrangement fra ett eller flere særforbund.
Region/krets autocomplete/nedtrekksliste Velg Region/krets for å kun vise arrangement fra en eller flere regioner/kretser.
Idrett/aktivitet autocomplete/nedtrekksliste Velg Idrett/aktivitet for å kun vise arrangement fra en eller flere idretter/aktiviteter.
Kursnavn fritekst Fritekstsøk, på hele eller del av navnet på kurset.
Dato fra/til dato Velg tidsrommet som du ønsker å finne arrangementer i, velg fra-dato og til-dato i datovelgeren ved å klikke på kalendersymbolet.
Arrangør autocomplete Velg arrangør for å avgrense søket til en bestemt arrangør.
Kurstype nedtrekksliste Velg kurstype om du ønsker å finne kurs innenfor en bestemt type kurs.
Fylke autocomplete Velg Fylke for å kun vise kurs i et eller flere fylker.
Kommune autocomplete Velg Kommune for å kun vise kurs i en eller flere kommuner. Om man velger fylke vil dette avgrense hvilke kommuner som er tilgjengelig.
URL parametere
bool Default Kommentar
colOrganizer true
colStartDate true
colLocation true

bool vil si at dette parameteret har to gyldige verdier, true eller false. Default-kolonnen viser hvilken verdi som er satt i utgangspunktet om man ikke angir noe. true betyr på, mens false betyr av.

int Kommentar
SFID Med dette parameteret kan man definere hvilket særforbund søket skal avgrenses til. Hvert særforbund har sin unike ID. Se oversikt her: https://itinfo.nif.no/SFID
FederationIds Samme som SFID, men beregnet for flere verdier adskilt med komma.
RegionId Med dette parameteret kan man definere hvilket fylke søket skal avgrenses til. Hver region har sin unike ID. Se oversikt her: https://itinfo.nif.no/Regions
RegionIds Samme som RegionId, men beregnet for flere verdier adskilt med komma.
CouncilIds Med dette parameteret kan man definere hvilken kommune man skal søke innenfor. Hver kommune har sin unike ID. Se oversikt her: https://itinfo.nif.no/Regions
OrgDistrictId Med dette parameteret avgrenser man søket til definert Region/krets.
OrgDistrictIds Samme som OrgDistrictId men beregnet for flere verdier adskilt med komma.
ActivityId Med dette parameteret kan man avgrense søket til definert aktivitet.
ActivityIds Samme som ActivityId men beregnet for flere verdier adskilt med komma.
CourseCategoryId Avgrenser søket til definert kurstype.
CourseOrganizerId Avgrenser søket til definert arrangør.
ShowColumns Med dette parameteret kan man styre hvilke kolonner som skal være synlig. Gjøres ved å angi tallet sammen med parameteret f.eks. showcolumns=1,3 angir at kolonnene Arrangementsnavn og Dato skal være synlig. Dette er tilgjengelig kolonner: 1 - Navn (Name), 2 – Arrangør (Organizer), 3 – Startdato (Start date), 4 – Sted (Location)

int betyr at verdien må være et helt tall.

date Kommentar
FromDate Man kan avgrense søket til et definert tidsrom ved å angi fra-dato og til-dato. I utgangspunktet er tidsrommet satt til en måned frem fra dagens dato. Angir man kun en fra-dato vil søket avgrenses til fra-dato og fremover.
ToDate Man kan avgrense søket til et definert tidsrom ved å angi fra-dato og til-dato. I utgangspunktet er tidsrommet satt til en måned frem fra dagens dato.

date aksepterer kun datoer i formatet dd.mm.åååå eller åååå.mm.dd

string Kommentar
CourseSearch Fritekstsøk, søk på hele eller del av navnet
FromDays Med dette parameteret kan man bestemme at søket skal avgrenses til fra det angitte antall dager frem i tid.
ToDays Med dette parameteret kan man bestemme at søket skal avgrenses til inntil det angitte antall dager frem i tid.

string vil si at man kan skrive inn fritekst. Vær oppmerksom på FromDays og ToDays disse parameterne aksepterer kun hele tall.

Eksempler

Man setter opp et predefinert søk ved hjelp av url-parameterne over, disse kan også kombineres:

  1. Start med "?" etter linken til selve webdelen som i dette tilfellet er http://www01.nif.no/webdeler/PageKursAvansert.aspx
  2. Legg til url-parameteret og verdien
  3. Kombiner flere url-parametere ved hjelp av "&"

Her er noen eksempler:

Interaksjon

Dato blir satt selvom man gjør ett enkelt søk, om det ikke endres er det fra dagens dato, til en måned fremover.