Forskjell mellom versjoner av «Klubbinfo»

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk
(Hjemmeside)
Linje 39: Linje 39:
 
=== Andre leverandører av medlemsregister ===
 
=== Andre leverandører av medlemsregister ===
 
I tillegg til KlubbAdmin finnes det andre leverandører som tilbyr løsninger som er godkjente. Det vil si at disse leverandørene har en avtale med NIF som gjør at løsningen de tilbyr er integrert med NIF sin database. Se oversikten nedenfor over hvilke andre leverandører som tilbyr medlemsregister.
 
I tillegg til KlubbAdmin finnes det andre leverandører som tilbyr løsninger som er godkjente. Det vil si at disse leverandørene har en avtale med NIF som gjør at løsningen de tilbyr er integrert med NIF sin database. Se oversikten nedenfor over hvilke andre leverandører som tilbyr medlemsregister.
 +
  
 
== Hjemmeside ==
 
== Hjemmeside ==

Revisjonen fra 5. jun. 2015 kl. 09:12

Viktig informasjon om IT-løsninger til idrettslaget

Viktig informasjon fra NIF IT om hjemmeside –og medlemsadministrasjonsløsninger til idrettslag

Det tilbys en rekke løsninger og det kan være vanskelig å orientere seg i jungelen der ute. Mange av dere har opplevd å bli kontaktet av ulike leverandører som ønsker å tilby dere forskjellige løsninger. Vi ønsker her å gi dere en enkel oversikt over hvilke leverandører som tilbyr løsninger i samarbeid med NIF.

For å hjelpe dere med å holde dere oppdatert og skaffe oversikt, har vi opprettet en webside der dere vil finne informasjon som er viktig for klubbene å kjenne til. Vi vil oppdatere denne siden med aktuell informasjon som er i klubbens interesse å vite om. NB! Klubben Online legges ned 30.06.15

Her finner du en stegvis forklaring til hva klubben må gjøre nå som Klubben Online legges ned


Medlemsadministrasjon

Som tidligere informert har idretten innført en forskrift om elektronisk medlemsregister for klubbene. Bakgrunnen for dette er at man ønsker at alle medlemmer i norsk idrett skal være registrert i ett felles register (idrettens nasjonale medlems- og organisasjonsregister). Forskriften innebærer at alle klubber må føre oversikt over sine medlemmer i en elektronisk løsning som er godkjent av NIF.

Les mer om elektronisk forskrift her


Integrert med NIF

Registeret (også kalt idrettens sentrale database) inneholder informasjon om alle som er medlem i norsk idrett. For å holde informasjonen oppdatert til enhver tid kreves det at løsningen som klubben benytter til medlemsregistrering er integrert med denne databasen. Å være integrert betyr at klubbens medlemsregister og det sentrale registeret snakker sammen. Det vil si at når det gjøres en oppdatering på et medlem i medlemsregisteret som klubben benytter, så oppdateres automatisk denne informasjonen også i det sentrale registeret.


Her kan du se en enkel illustrasjon over idrettens database, idrettssystemene og eksterne leverandører

Hvem tilbyr medlemsregister til klubbene?

Det finnes flere leverandører, men først og fremst ønsker vi å informere om at NIF tilbyr en kostnadsfri medlemsløsning til klubbene kalt KlubbAdmin. Her får klubben en brukervennlig og sikker nettbasert løsning for medlemsadministrasjon.

KlubbAdmin

KlubbAdmin tilbyr blant annet følgende funksjonalitet:

  • Integrasjon med idrettens øvrige løsninger
  • Enkel kommunikasjon med medlemmene via e-post eller SMS
  • Utsendelse av elektroniske betalingskrav med det rimeligste alternativet for online betalingsløsning
  • Enkel innmelding/utmelding for medlemmene via Min idrett
  • Håndterer den fremtidige “Idrettsregistreringen”

Du kan lese mer om KlubbAdmin her


Andre leverandører av medlemsregister

I tillegg til KlubbAdmin finnes det andre leverandører som tilbyr løsninger som er godkjente. Det vil si at disse leverandørene har en avtale med NIF som gjør at løsningen de tilbyr er integrert med NIF sin database. Se oversikten nedenfor over hvilke andre leverandører som tilbyr medlemsregister.


Hjemmeside

Det har i flere omganger blitt informert om at Klubben Online legges ned 30.06.2015. Dere som har hjemmesideløsning fra Klubben Online blir da nødt til å finne en ny løsning dersom dere fortsatt ønsker en hjemmeside for klubben. Det er enkelte av leverandørene som har en integrasjonsavtale med NIF om medlemsregister som også tilbyr hjemmesideløsninger. Dere kan lese mer om dette her

Klubben er ikke forpliktet til å velge en av disse leverandørene, men står helt fritt til å velge i markedet av hjemmesideløsninger. Se oversikten overfor for informasjon om hvilke leverandører som tilbyr hjemmesideløsning.

Enkel oversikt over leverandører og tjenester


Notis Her finner du en fullstendig tabell som viser hvilke leverandører som har en integrasjon med idretten, samt hvilke løsninger de ulike leverandørene tilbyr. Oversikt over samarbeidspartnere og løsninger

Hva skal jeg velge?

Når det gjelder medlemsregister er det opp til dere selv å bestemme hvilken løsning klubben ønsker å benytte så sant dere velger en løsning som er integrert med NIF. Husk at det kun er de leverandørene som er oppgitt i vår oversikt som har en integrasjonsavtale med NIF. Dette betyr ikke at løsningene er utviklet i samarbeid med NIF - det er selvstendige løsninger utviklet og levert av leverandørene. Men, det at de har en integrasjonsavtale med NIF gjør at dere kan være trygge på at løsningen oppfyller NIFs krav om elektronisk medlemsregister.

Når det gjelder hjemmesideløsning står klubben fritt til å velge løsning. Her ligger det ingen føringer fra NIF sin side. Dere må selv undersøke markedet og velge en løsning som dekker klubbens behov.

Mer informasjon

Ønsker dere mer informasjon om KlubbAdmin så kontakt gjerne Support på support@idrettsforbundet.no eller tlf 03615.