Idrettens ID

Fra itINFO
Revisjon per 30. jan. 2019 kl. 10:22 av Chrsom (diskusjon | bidrag) (Periodisk datavask)

(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk

Bakgrunn og formål

Idrettens ID - En identifiseringsløsing for hele idretten

Norsk idrett har i underkant av 2 millioner medlemmer som skal være samlet i én felles og sentral database med oppdatert og korrekt informasjon. Denne databasen administreres av NIF på vegne av hele norsk idrett. Med et så betydelig antall medlemmer og titusenvis av tillitsvalgte som skal vedlikeholde og oppdatere opplysningene, er det en stor utfordring å ivareta høy datakvalitet samtidig som det ikke går på kompromiss med brukervennlighet og sikkerhet. Dette resulterte i bl.a. at idretten selv vedtok en egen forskrift om medlemsregister og senere utfyllende retningslinjer om idrettens medlems- og organisasjonsregister, hvor det er fastsatt en løpende ivaretakelse av medlemmenes unike identitet gjennom kontroller mot Folkeregisteret. Til dette formålet benyttes medlemmenes fødselsnummer. Fødselsnummeret oppbevares forskriftsmessig og blir ikke vist i noen av våre løsninger. Idrettens ID-løsning er utviklet i samarbeid med Buypass og er en enkel og trygg innlogging for alle de sentrale idrettssystemene (Min idrett, SportsAdmin, KlubbAdmin, ResultatAdmin, IdrettsKurs og TurneringsAdmin). Idrettens ID verifiserer brukere unikt med både fødselsnummer og mobilnummer, og bidrar til økt datakvalitet og trygghet for alle idrettens organisasjoner og medlemmer. Idrettens ID er også tett integrert med Idrettens Betalingsløsning, noe som gjør det enkelt å kunne registrere betalingskort knyttet til profilene. Siden målet er å lage en enhetlig identifiseringsløsning for hele idretten er det mulig å bruke Idrettens ID for løsninger som tredjeparter leverer til idretten.

Bruken av persondata omfatter administrasjon av medlemskap og familietilknytninger, lisenser/forsikringer, overganger, kurs/kompetanse, roller og verv, samt i tilknytning til konkurranseaktivitet.

Personvern

Personvernet ditt er viktig for oss. Vi har utformet retningslinjene for å vise hva vi bruker opplysningene til og hvordan vi sikrer informasjonen din. Norges idrettsforbund (NIF) og Buypass behandler alle personlige opplysninger konfidensielt og etterlever kravene til personvern i henhold til Lov om behandling av personopplysninger med tilhørende forskrifter. Idretten har i desember 2017 vedtatt en Norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten som både stiller krav til idrettens felles løsninger og hvordan registrerte personopplysninger skal håndteres innen idretten totalt sett.

Denne har også en veileder som primært er beregnet for idrettslag og mindre organisasjonsledd, og veilederen er tilgjengelig her

Innsamling, lagring og sikring

Registrering og oppdatering av medlemsopplysninger skjer ved at idrettslaget registrerer opplysningene via idrettens sentrale løsninger (f.eks KlubbAdmin) eller et godkjent, kommersielt produkt som er integrert med NIFs databaser. Medlemmet kan også registrere seg selv via Min idrett. Idretten har valgt å inngå en databehandleravtale om håndteringen av personnummerverifikasjon til en aktør med konsesjon og godt omdømme, Buypass AS. Buypass er registrert hos Post og Teletilsynet som utsteder av kvalifisert elektronisk ID i henhold til Lov om e-signatur, og deklarert i henhold til Selvdeklarasjonsforskriften og Kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor. NIF og Buypass sikrer personopplysninger i overensstemmelse med det til enhver tid gjeldende lovverk for dette. NIF og Buypass har taushetsplikt i forhold til opplysninger som fremkommer ved bruk av deres tjenester. Personopplysninger utleveres ikke til tredjeparter, med mindre slik utlevering er påkrevet i henhold til rettskraftig dom, gjeldende lovgivning, norm for behandling av personopplysninger og informasjonssikkerhet i idretten, eller etter kundens eget skriftlige ønske eller krav.

Samtykke og innsynsrett

Som medlem i norsk idrett følger det at idretten har rett til å registrere og behandle relevante personopplysninger om deg. Som bruker av idrettens løsninger samtykker du til at NIF og Buypass samler inn, kontrollerer, oppbevarer og behandler dine personopplysninger som beskrevet. I henhold til personopplysningsloven har du rett til å kreve innsyn i personopplysninger registrert om deg, og du kan kreve feil opplysninger korrigert. Gjennom din tilgang til Min idrett kan du selv kontrollere hvilke opplysninger som er registrert, samt foreta oppdateringer. Dersom du som utøver deltar i internasjonale konkurranser og andre aktiviteter i utlandet er ditt særforbund ansvarlig for at personopplysninger overføres til internasjonal organisasjon/utlandet i forbindelse med slik deltagelse.

Periodisk datavask

For å sikre optimal datakvalitet for idrettens organisasjoner gjennomfører NIF regelmessig vask av person- og kontaktopplysninger av databasen mot Det Sentrale Folkeregisteret (DSF). Disse opplysningene vaskes:

  • Fullt navn og navneendringer
  • Adresse og adresseendringer
  • Dødsfall


Følgende opplysninger hentes fra folkeregisteret og kan ikke endres i Min idrett:

  • Fullt navn
  • Fødselsdato
  • Kjønn

Adresse for personer med hemmelig adresse i folkeregisteret vil ikke vises eller være mulig å oppdatere i idrettens løsninger.

Behandlingsansvarlig for persondata

Norges Idrettsforbund og Olympiske og paralympiske komité, 0840 Oslo

Henvendelser gjøres til: support@idrettsforbundet.no, telefon 21 02 90 90.

Bruk av Informasjonskapsler (cookies)

Les mer om vår bruk av informasjonskapsler i NIFs IT-løsninger.