Håndball Live

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Håndball Live er en fellesbetegnelse på systemer som brukes for å registrere og vise hendelser, statistikk og resultater fra håndballkamper.

Løsningen utveksler data både med TurneringsAdmin og Min Håndball og består hovedsakelig av følgende komponenter:

 • LIVE Admin: Registreringsverktøyet som brukes av sekretariatet for å plotte hendelser mens kampen spilles.
 • LIVE Public: Offentlig visning av data fra LIVE Admin, slik at "publikum" kan følge kampen. Er integrert i handball.no.
 • Kamper: Gruppert og aggregert statistikk fra spilte kamper. Statistikk på spillere, toppscorere, bestrafninger, tilskuertall etc. Er integrert i handball.no.

Oppdateringer

Det gjøres fortløpende utbedringer i de ulike løsningene, etter hvert som nye behov melder seg og man finner avvik eller feil. Her er noen av de siste endringene, de nyeste øverst.
For fullstendig liste over endringene som er gjort siden høsten 2016, se Håndball Live endringslogg.

Dato Modul Endringer
22.11.2018 LIVE Admin
 • Det kommer nå en bekreftende tekst nå PIN-kode er godkjent ved signering, i tillegg til grønn hake foran navnet.
 • Bestrafningsvalgene har nå fått ny tekst, tilpasset gjeldende reglement.
08.11.2018 LIVE Admin
 • Når en avslutter kampen får en nå en forklarende tekst for hvem som skal signere, som sekretær må bekrefte.
 • Fikset en feil slik at sjekken om alle dommere har signert nå blir riktig og gir riktig varsling.
 • Gjort knappen Avslutt omgang større og med teksten "Avslutt omgang", for å gjøre det mer intuitivt.
28.08.2018 LIVE Admin
 • Når klokken stoppes, blinker den nå for å gjøre plotter oppmerksom på dette.
 • Lagleders navn viser i vinduet en skal velge type bestrafning og bekrefte, etter at en har valgt hvilke lagleder.
 • Det er nå redusert antall klikk når det skal registreres tildelt 7-meter.
24.04.2018 LIVE Admin
 • Når en spiller får sin tredje 2 min utvisning registrert, blir Rødt kort samtidig ført inn i kamprapporten og kommer opp som egen hendelse.
 • Dersom en spiller får Disk m/rapport registrert, blir Rødt kort samtidig ført inn i kamprapporten og kommer opp som egen hendelse.
 • Om en spiller har fått Rødt kort og/eller Disk m/rapport, vil en nå ikke kunne registrere andre hendelser på vedkommende.
 • Dersom en klikker på "Fullfør og Avslutt kamp" uten at dommere har signert kamprapporten, vil en få en advarsel om at dommere skal signere.
21.03.2018 LIVE Admin
 • Fornavn (i tillegg til Etternavn) kommer nå også frem i Henelseslistene.
 • Lagleder og Lagsansvarlig vises nå i samme liste i signeringsvinduene (Kamptropp og Kamprapport), og ikke separat som før.
15.02.2018 LIVE Admin
 • En får nå en varsel når en spiller får registrert sin tredje 2 min utvisning, som også forteller at en ikke trenger registrere rødt kort.
 • Knapp for å registrere Bestrafning er nå flyttet fra bunn av vinduet til en knapp for hvert lag. Dette sparer bruker for to klikk når en registrer Bestrafning.
 • I vinduet hvor en signerer Kamprapporten, viser nå mer kampinformasjon (Dato, Tid, Hall, Pauseresultat og Sluttresultat).
 • Fikset en feil som gjorde at hendelser registrert på lagledere ikke viste på kamprapporter i TA og på handball.no
 • BUG-fiks som gjorde at en mistet noen registrerte hendelser dersom systemet switchet mellom Online- og Offline-modus.
23.01.2018 LIVE Admin
Fjernet oppsummering av kamphendelsene for hjemme- og bortelaget i registreringsvinduet. Nå vises kun en liste over de siste registrerte kamphendelsene her. Dette skal gjør at hendelsesregistreringen blir raskere og en ikke vil oppleve at systemet "henger".

Faktisk startid og sluttid som registreres i LIVE-admin importeres nå riktig inn i Kampdetaljer i TA for aktuell kamp.

Om en prøver å registrerer en bestrafning flere ganger enn reglementet tillater, får en varsel og lar seg nå ikke gjøre.

14.12.2017 LIVE Admin
Det er nå mulighet å registrere Dommer ikke møtt og Fritekstdommer i LIVE-admin, og eksportere til TA etter kampslutt.
03.11.2017 LIVE Admin
I kamptropp for et lag, kan en nå hake av for at en av spillerene har lagsansvar og dermed også mulighet å signere kamptropp og kamprapport.

I avansert versjon vil en få varsel om en har glemt å legge inn målvakt på begge lag.

Fikset en feil som gjorde at en ikke fikk registrere flere hendelser dersom en valgte "Ingen spiller" på en hendelse. I samme vindu som en signerer kamprapport kan en nå hake av for hvilke spillere som har deltatt, samt se Interne kommentarer. Avslutt kamp - knappen er flyttet til samme vindu, for å sikre at en gjør disse to prosessene i riktig rekkefølge.