GDPR - Innsynsbegjæring Personopplysninger

Fra itINFO
Revisjon per 9. aug. 2018 kl. 15:00 av N3-hebo (diskusjon | bidrag)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk

Kortfattet informasjon om regelverket

Hva må gjøres Fyll ut skjema GDPR - Innsynsbegjæring Personopplysninger og send det til NIF-IT Support

Innsyn i bruk av personopplysninger er regulert i personvernregelverket. Dette er noen av de viktigste rettighetene og pliktene:

Innsyn er en rettighet. Du har rett til innsyn og virksomheten plikter å gi informasjon.

Generell innsynsrett Alle har rett til generell informasjon om hvordan en virksomhet bruker personopplysninger, enten man er registrert eller ikke. Dette inkluderer hva som er formålet for å bruke opplysningene, rettslig grunnlag for behandlingen, hvilke typer opplysninger som brukes, hvor de er hentet fra, om informasjonen blir utlevert og eventuelle mottakere. I tillegg skal det informeres om hvem som er ansvarlig for bruken av opplysningene, navn på personvernombud og hvem man kan klage til. I samme informasjon inngår informasjon om din rett til retting, sletting, dataportabilitet, informasjon om samtykke med mer. Denne informasjonen finnes i vår personvernerklæring på internett og kan tilsendes pr. post.

Innsyn i egne personopplysninger Du har rett på å få vite om vi har lagret opplysninger om deg, og i så fall hvilke personopplysninger dette er. Personvernerklæringen, jamfør foregående punkt, følger alltid med ved oversendelse av de personopplysninger vi har lagret om deg, etter at du begjært innsyn.

Frist for å gi svar Vi har plikt til å svare uten ugrunnet opphold, og senest 30 dager etter å ha fått din henvendelse. Fristen gjelder uansett om innsynet gjelder generell informasjon eller innsyn i egne personopplysninger. Hvis særlige forhold gjør det umulig å svare innen 30 dager, må vi sende et foreløpig svar med en begrunnelse for forsinkelsen og informasjon om sannsynlig tidspunkt for svar.

Gratis Vi kan ikke kreve vederlag for å gi innsyn (leveranse av ett eksemplar).

Unntak Det finnes noen unntak fra innsynsretten, for eksempel dersom hemmelighold er nødvendig for etterforskning av straffbare handlinger eller hvis opplysningene bare står i et dokument til intern saksforberedelse og dokumentet ikke er utlevert til andre. Hvis vi ikke gir innsyn, må det gis skriftlig begrunnelse med henvisning til aktuell hjemmel.

Informasjonssikkerhet Vi har plikt til å sende personopplysninger på en sikker nok måte. Noen personopplysninger er så beskyttelsesverdige at de ikke bør sendes på vanlig ukryptert e-post. Kravene inkluderer også å sikre at personopplysningene sendes til riktig person.


Personopplysningsloven og personvernforordningen forvaltes av Datatilsynet. Mer informasjon, veiledning og regelverk:Datatilsynet