GDPR - Dataportabilitet

Fra itINFO
Revisjon per 9. aug. 2018 kl. 13:49 av N3-hebo (diskusjon | bidrag)

(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk

Kortfattet informasjon om dataportabilitet

Hva må gjøres Fyll ut skjema Dataportabilitet og sendes til NIF-IT Support


Dataportabilitet av personopplysninger er regulert i personvernregelverket, og her oppsummeres de viktigste rettighetene og pliktene i denne forbindelse.

Dataportabilitet er en rettighet. Du har rett til å få personopplysninger i elektronisk format og virksomheten plikter å levere dette.

Opplysninger som er omfattet Vi har plikt til å utlevere elektronisk de personopplysninger som du har gitt til oss. Utleveringsplikten omfatter ikke andre personopplysninger.

Elektronisk format Regelverket angir kun at opplysningene skal utleveres i et «strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format» uten nærmere spesifikasjoner. Struktur og format på data som utleveres fra oss vil variere basert på hvilket system som ligger til grunn for de personopplysninger som utleveres elektronisk.

Frist for å gi svar Det er ikke lovpålagte frister knyttet til utlevering av informasjon i elektronisk form. Vi har imidlertid som mål at dette skal skje innen 30 dager etter at vi har mottatt henvendelsen. Hvis forhold gjør det umulig å levere innen 30 dager vil vi gi deg informasjon om dette med begrunnelse for forsinkelsen og informasjon om sannsynlig tidspunkt for leveranse.

Gratis Det kreves ikke vederlag for dataportabiliteten.

Utlevering Dersom det ikke er tekniske hindre kan vi utlevere opplysningene til en tredjepart basert på dine instruksjoner i begjæringen. Dersom vi ikke skulle kunne imøtekomme forespørselen i ditt tilfelle vil opplysningene bli utlevert til deg.

Informasjonssikkerhet Vi har plikt til å sende personopplysninger på en sikker nok måte. Noen personopplysninger er så beskyttelsesverdige at de ikke bør sendes på vanlig ukryptert e-post. Kravene inkluderer også å sikre at personopplysningene sendes til riktig person.


Personopplysningsloven og personvernforordningen forvaltes av Datatilsynet. Mer informasjon, veiledning og regelverk: Datatilsynet