Felles Url-parametere for webdeler

Fra itINFO
Revisjon per 2. mai 2015 kl. 09:09 av Larobs (diskusjon | bidrag) (Ny side: Det kan settes opp predfinerte søk ved hjelp av Url-parametere. Tabellen under viser felles Url-parametere som kan brukes med alle webdeler. De enkelte webdelene har også egne paramete...)

(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk

Det kan settes opp predfinerte søk ved hjelp av Url-parametere. Tabellen under viser felles Url-parametere som kan brukes med alle webdeler. De enkelte webdelene har også egne parametere som er beskrevet i forbindelse med veiledningen for den enkelte webdel.

bool Default Kommentar
AutoSearch false Bestemmer om søkeresultatet skal vises i det man laster inn Url-en, eller om kun forhåndsdefineringen skal være satt i webdelen.
AdvancedSearch false Bestemmer om webdelen skal åpnes i "Avansert søk"-modus eller ikke.
EditableUrlValues false Bestemmer om det skal være mulig å endre verdiene som er satt via Url-parameterne.
ShowSearchPane true Bestemmer om søkefeltene i brukergrensesnittet skal være synlig eller ikke.
ShowInfoPane true Bestemmer om info-felt med søkekriterier skal være synlig eller ikke.
ShowPager true Bestemmer om panelet i bunnen av tabellen med Antall sider og muligheten for å bla igjennom disse, skal være synlig eller ikke. NB! Merk at om denne blir satt til false og antallet søkeresultater overstiger antallet satt på parameteret PageSize vil man ikke få tilgang til alle resultater.

bool vil si at dette parameteret har to gyldige verdier, true eller false. Default-kolonnen viser hvilken verdi som er satt i utgangspunktet om man ikke angir noe. true betyr , mens false betyr av.

int Kommentar
PageSize Bestemmer antall søkeresultater pr side. Standard er 20.

int betyr at verdien må være et helt tall.

ID-er til bruk i url

Om man ønsker ID-ene på andre orgledd, funksjoner, aktiviteter osv. for å benytte disse sammen med url , kan man få disse ved å henvende seg til NIF it-support.