Diskusjon:Forside

Fra itINFO
Revisjon per 6. mai 2021 kl. 13:41 av JuliaForde (diskusjon | bidrag) (Ny side: == Power BI: Avvik i rapporter for tilskudd og momskompensasjon == === Momskompensasjon === NB: I dokumentasjonen defineres negative avvik som lavere beløp i PBI sammenlignet med år…)
(diff) ← Eldre revisjon | Nåværende revisjon (diff) | Nyere revisjon → (diff)
Hopp til: navigasjon, søk

Power BI: Avvik i rapporter for tilskudd og momskompensasjon

Momskompensasjon

NB: I dokumentasjonen defineres negative avvik som lavere beløp i PBI sammenlignet med årsrapportene. Avvikene mellom PBI og årsrapportene uten å fordele momskomp beløpene på organisasjonstype er for de fleste år 0:

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Sum avvik -24 566 17 516 0 0 0 0 -17 0

• Avviket på 17 kr i 2019 antar og være avrundingsfeil som summerer seg opp til beløpet 17 kr.

• Avviket på 17 516 kroner kan i stor grad forklarer av følgende transaksjoner som er sjekket og godkjent av økonomi til å være riktig i PBI og feil i årsrapporten. Vi står da igjen med eit uforklart avvik på -76 kr.

Leverandør Regnskapsår Bilagsnr Avvik
NULL 2014 95439 0.57
Norges Biljardforbund 2014 95256 0.68
NULL 2014 95622 5.8
Global Business Travel AS 2014 95468 6.93
Norges Motorsportforbund 2014 95256 10
NULL 2014 95338 49
Amex 2014 95254 49
Europeiske Reiseforsikring 2014 95427 140.25
Tøien, Per 2014 95357 208.44
Lotteri og Stiftelsestilsynet 2014 20309 3935
Lotteri og Stiftelsestilsynet 2014 20310 3963
NULL 2014 95533 9218
Sum godkjente avvik 2014 17592,47
  • Ett gjentakende avvik mellom Power Bi og Årsrapporten er at momskompensasjonen er ført på forskjellige organisasjons typer i PBI og årsrapporten, dermed vil årstotalen stemme men det vil være avvik mellom organisasjonstypene.
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
NIF 0 0 0 0 0 0 0 0
Idrettsråd -21 -22 0 -1 0 0 0 0
Aksjeselskap & Annet -24 826 2 0 10 828 0 0 0 0
Idrettskretser -1 -3 0 0 0 0 0 0
Særforbund 0 0 0 0 0 0 0 0
Klubber -32 217 -9 946 -17087 -40 220 -44 090 -449 -17 0
Bedriftsidrettslag 35 602 27 588 17 087 29 050 44 090 449 0 0
Bedriftsidrettskrets -8 1 149 508 0 -7 0 0 0 0
Særkrets -32 400 3 268 392 -10 302 5 004 238 -128 834 100 439 -246 246 -83 104
Regioner 32 305 -4 418 003 10 302 -5 003 888 128 834 -100 439 246 246 83 104

• Avvikene mellom særkretser og regioner nuller hverandre i stor grad ut. Det skyldes at de to begrepene brukes om hverandre og rent organisatorisk ingen forskjell på de to. Det vurderes derfor om disse to begrepene skal slås sammen.

• Avvikene på 22 eller mindre ses på som avrundingsfeil eller en så lav transaksjon at de neglisjeres.

• Avviket på 449 kr I 2018 skyldes at Varegg skal ligge som klubb, men ligger som Bedriftsidrettslag i PBI, detta skal korrigeres.

• Avvikene på 44 090 i 2017 og 40 220 i 2016 skyldes at Bergen politi og Politi Idrettslag Trøndelag ligger begge som både bedriftsidrettslag og klubb. Politiets Idrettslag Trøndelag BIL er sammenslåing av nord og Politiets Idrettslag Sør-Trøndelag, som er klubb.

• Avviket på 10 828 kr for Aksjeselskap & Annet i 2016 er bekreftet at skal ligge der og ikke under bedriftsidrettslag. Avviket under bedriftsidrettslag synker dermed til 18 222 kr

• Avviket på 17 087 kr for Bedriftsidrettslag 2015 skyldes at Bergen Politi ligger både som BIL og KL, men med orgnr kun på førstnevnte dermed havne beløpet på 17 087 kr på bedriftsidrettslag men burde ha havnet på klubb ifølge årsrapporten.

• Det er flere år hvor bedriftlag og klubber nuller hverandre ut instor. Det kommer av at navnet på organisasjonen i flere tilfeller ikke inneholder en pekepinn på om det er en klubb eller bedriftsidrettslag, dermed kan noen tolke at klubben er eit bedriftsidrettslag eller motsatt og det blir dermed litt tilfeldig om organisasjonen havner som klubb eller bedriftsidrettslag.