Forskjell mellom versjoner av «Anlegg»

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk
(Anlegg)
 
(14 mellomliggende revisjoner av 3 brukere er ikke vist)
Linje 1: Linje 1:
== Anlegg ==
+
Link til webdel for Anleggssøk: https://wp.nif.no/PageVenueAvansert.aspx
  
På denne siden finner du informasjon som omhandler idrettsanlegg og nærmiljøanlegg. NIFs anleggsrådgiver kan kontaktes dersom informasjonen du søker etter ikke finnes på disse sidene.
+
===== Dette kan du søke på/etter =====
 +
Via brukergrensesnittet i webdelen kan man i Avansert søk søke etter organisasjon ved hjelp av følgende kriterier:
  
Klikk overskriftene under for å finne informasjon om de forskjellige prosessene. Husk også at særforbund og idrettskretser har kompetanse og erfaring i å bistå i anleggsprosesser.  
+
{| class="wikitable"
 +
| align="left" style="background:#f0f0f0;"|'''Navn søkefelt'''
 +
| align="left" style="background:#f0f0f0;"|'''Felttype'''
 +
| align="left" style="background:#f0f0f0;"|'''Kommentar'''
 +
|-
 +
|Anleggsnavn || fritekst || Fritekstsøk, skriv inn hele eller del av navnet på anlegget du leter etter. Slett navn i søkefeltet, skriv inn nytt navn eller klikk på krysset under søkekriterier for å fjerne.               
 +
|-
 +
|Idrett/aktivitet  || autocomplete/nedtrekksliste || Velg Idrett/aktivitet for å finne anlegg hvor man kan utøve denne idretten/aktiviteten.
 +
|-
 +
|Fylke || autocomplete/nedtrekksliste || Velg ''Fylke'' for å kun vise anlegg fra et eller flere fylker.
 +
|-
 +
|Kommune || autocomplete/nedtrekksliste || Velg ''Kommune'' for å kun vise anlegg fra en eller flere kommuner. Om man velger fylke vil dette avgrense hvilke kommuner som er tilgjengelig.
 +
|}
  
 +
'''Forklaring felttype:''' <br>
 +
''autocomplete/nedtrekksliste'' = Klikk i søkefeltet og velg fra nedtrekkslisten, eller søk ved skrive inn navnet, listen vil umiddelbart filtrere iht til det som skrives inn. Filtrering fungerer også på deler av navnet, om man f.eks. kun husker endelsen på navnet. Gjenta for å legge til flere valg. Klikk på krysset enten i søkefeltet eller under søkekriterier for å fjerne valg. Søkeresultatet oppdateres ikke før man trykker på ''Søk'' på nytt. <br>
 +
''autocomplete'' = Starte med å skrive inn navnet eller del av navnet på det du søker etter, og velg så fra listen, listen vil umiddelbart filtrere iht til det som skrives inn. Filtrering fungerer også på deler av navnet, om man f.eks. kun husker endelsen på navnet. Gjenta for å legge til flere valg. Klikk på krysset enten i søkefeltet eller under søkekriterier for å fjerne valg. Søkeresultatet oppdateres ikke før man trykker på ''Søk'' på nytt.
  
Mer om anlegg finner du www.idrett.no [sadfsdf http://www.idrett.no/tema/anlegg/Sider/anlegg.aspx]
+
===== URL parametere =====
 +
Det er mulig å lage en link til et predefinert søk ved hjelp av Url-parametere og kombinasjon av disse. Det finnes et sett av felles parametere som man kan benytte sammen med alle webdeler og parametere som er spesifikke for de enkelte webdelene:
 +
 
 +
{{:Felles_Url-parametere_for_webdeler}}
 +
 
 +
'''Url-parameterne for Anleggssøk'''
 +
{| class="wikitable"
 +
| align="left" style="background:#f0f0f0; width:150px"|'''string'''
 +
| align="left" style="background:#f0f0f0;"|'''Kommentar'''
 +
|-
 +
| VenueName  || Søk etter anleggsnavn, skriv inn en del av eller hele navnet.
 +
|}
 +
''string'' vil si at man kan skrive inn fritekst. Vær oppmerksom på ''FromDays'' og ''ToDays'' disse parameterne aksepterer kun hele tall.
 +
 
 +
{| class="wikitable"
 +
| align="left" style="background:#f0f0f0; width:150px"|'''int'''
 +
| align="left" style="background:#f0f0f0;"|'''Kommentar'''
 +
|-
 +
| RegionId  || Avgrens søk etter anlegg til en bestemt region dvs. fylke.
 +
|-
 +
| RegionIds  || Samme som over, men med dette parameteret kan man legge til flere Id-er separert med komma. 
 +
|-
 +
| CouncilIds  || Avgrens søk etter anlegg til en bestemt kommune, parameteret aksepterer også flere Id-er separert med komma.
 +
|-
 +
| ActivityId  || Avgrens søk etter anlegg til anlegg beregnet for en bestemt aktivitet.
 +
|-
 +
| ActivityIds  || Samme som over, men med dette parameteret kan man legge til flere Id-er separert med komma. 
 +
|-
 +
| Showcolumns  || -
 +
|-
 +
| Hidefields  || -
 +
|}
 +
''int'' betyr at verdien må være et helt tall.
 +
 
 +
== ID-er til bruk i url-parameter==
 +
* [[OrgTypes]] (Organisasjonstype)
 +
* [[Krets- og RegionID-er (OrgDistrictID)]]
 +
* [[Fylke- og KommuneID-er (CountyID og CouncilID)]]
 +
* [[SFID]]  (Særforbund)
 +
* [[Alle aktivitetsID-er]]
 +
* [[AktivitetsID-er for Bedrift]]
 +
 
 +
Om man ønsker ID-ene andre orgledd, funksjoner, aktiviteter osv. for å benytte disse i url-parameter, kan man få disse ved å henvende seg til NIF it-support.
 +
 
 +
-----
 +
 
 +
Les mer om anlegg på [http://www.idrett.no/tema/anlegg/Sider/anlegg.aspx www.idrett.no]
 +
 
 +
----
 +
 
 +
Tilbake til startsiden for [[Webdeler]]

Nåværende revisjon fra 22. mai 2015 kl. 10:20

Link til webdel for Anleggssøk: https://wp.nif.no/PageVenueAvansert.aspx

Dette kan du søke på/etter

Via brukergrensesnittet i webdelen kan man i Avansert søk søke etter organisasjon ved hjelp av følgende kriterier:

Navn på søkefelt Felttype Kommentar
Anleggsnavn fritekst Fritekstsøk, skriv inn hele eller del av navnet på anlegget du leter etter. Slett navn i søkefeltet, skriv inn nytt navn eller klikk på krysset under søkekriterier for å fjerne.
Idrett/aktivitet autocomplete/nedtrekksliste Velg Idrett/aktivitet for å finne anlegg hvor man kan utøve denne idretten/aktiviteten.
Fylke autocomplete/nedtrekksliste Velg Fylke for å kun vise anlegg fra et eller flere fylker.
Kommune autocomplete/nedtrekksliste Velg Kommune for å kun vise anlegg fra en eller flere kommuner. Om man velger fylke vil dette avgrense hvilke kommuner som er tilgjengelig.

Forklaring felttype:
autocomplete/nedtrekksliste = Klikk i søkefeltet og velg fra nedtrekkslisten, eller søk ved skrive inn navnet, listen vil umiddelbart filtrere iht til det som skrives inn. Filtrering fungerer også på deler av navnet, om man f.eks. kun husker endelsen på navnet. Gjenta for å legge til flere valg. Klikk på krysset enten i søkefeltet eller under søkekriterier for å fjerne valg. Søkeresultatet oppdateres ikke før man trykker på Søk på nytt.
autocomplete = Starte med å skrive inn navnet eller del av navnet på det du søker etter, og velg så fra listen, listen vil umiddelbart filtrere iht til det som skrives inn. Filtrering fungerer også på deler av navnet, om man f.eks. kun husker endelsen på navnet. Gjenta for å legge til flere valg. Klikk på krysset enten i søkefeltet eller under søkekriterier for å fjerne valg. Søkeresultatet oppdateres ikke før man trykker på Søk på nytt.

URL parametere

Det er mulig å lage en link til et predefinert søk ved hjelp av Url-parametere og kombinasjon av disse. Det finnes et sett av felles parametere som man kan benytte sammen med alle webdeler og parametere som er spesifikke for de enkelte webdelene:

Felles url-parametere

Parameter (bool) Default Kommentar
AutoSearch false Bestemmer om søkeresultatet skal vises i det man laster inn Url-en, eller om kun forhåndsdefineringen skal være satt i webdelen.
AdvancedSearch false Bestemmer om webdelen skal åpnes i "Avansert søk"-modus eller ikke.
EditableUrlValues false Bestemmer om det skal være mulig å endre verdiene som er satt via Url-parameterne.
ShowSearchPane true Bestemmer om søkefeltene i brukergrensesnittet skal være synlig eller ikke.
ShowInfoPane true Bestemmer om info-felt med søkekriterier skal være synlig eller ikke.
ShowPager true Bestemmer om panelet i bunnen av tabellen med Antall sider og muligheten for å bla igjennom disse, skal være synlig eller ikke. NB! Merk at om denne blir satt til false og antallet søkeresultater overstiger antallet satt på parameteret PageSize vil man ikke få tilgang til alle resultater.

bool vil si at dette parameteret har to gyldige verdier, true eller false. Default-kolonnen viser hvilken verdi som er satt i utgangspunktet om man ikke angir noe. true betyr , mens false betyr av.

Parameter (int) Kommentar
PageSize Bestemmer antall søkeresultater pr side. Standard er 20.
ShowColumns Med dette parameteret kan man styre hvilke kolonner som skal være synlig. Gjøres ved å angi indeksnummer(ene) sammen med parameteret, f.eks. showcolumns=1,3 angir at kolonnene indeksert som 1 og 3 skal være synlig. Om det skal vises flere kolonner, skilles disse med komma. For å vise alle kolonner, også de som ikke vises som standard, angi all slik showcolumns=all. Se den enkelte webdel for oversikt over tilgjengelige kolonner og indeksnummer.
ShowFields Med dette parameteret kan man styre hvilke søkefelter som skal være synlig. Gjøres ved å angi indeksnummer(ene) sammen med parameteret f.eks. showfields=1,3 angir at feltene indeksert som 1 og 3 skal være synlig. Om det skal vises flere felter, skilles disse med komma. Se den enkelte webdel for oversikt over tilgjengelige felter og indeksnummer.

int betyr at verdien må være et helt tall.

Url-parameterne for Anleggssøk

string Kommentar
VenueName Søk etter anleggsnavn, skriv inn en del av eller hele navnet.

string vil si at man kan skrive inn fritekst. Vær oppmerksom på FromDays og ToDays disse parameterne aksepterer kun hele tall.

int Kommentar
RegionId Avgrens søk etter anlegg til en bestemt region dvs. fylke.
RegionIds Samme som over, men med dette parameteret kan man legge til flere Id-er separert med komma.
CouncilIds Avgrens søk etter anlegg til en bestemt kommune, parameteret aksepterer også flere Id-er separert med komma.
ActivityId Avgrens søk etter anlegg til anlegg beregnet for en bestemt aktivitet.
ActivityIds Samme som over, men med dette parameteret kan man legge til flere Id-er separert med komma.
Showcolumns -
Hidefields -

int betyr at verdien må være et helt tall.

ID-er til bruk i url-parameter

Om man ønsker ID-ene på andre orgledd, funksjoner, aktiviteter osv. for å benytte disse i url-parameter, kan man få disse ved å henvende seg til NIF it-support.


Les mer om anlegg på www.idrett.no


Tilbake til startsiden for Webdeler