Turneringssøk

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Link til Turneringssøk: https://wp.nif.no/PageTournamentsAvansert.aspx

Dette kan du søke på/etter
Navn på søkefelt Felttype Beskrivelse
Særforbund autocomplete/nedtrekksliste Velg Særforbund for å kun vise turnering(er) fra ett eller flere særforbund.
Region/krets autocomplete/nedtrekksliste Velg Region/krets for å kun vise turnering(er) fra en eller flere regioner/kretser.
Turneringsnavn fritekst Fritekstsøk, på hele eller del av navnet på turneringen.
Turneringsnummer fritekst -
Idrett/aktivitet autocomplete/nedtrekksliste Velg Idrett/aktivitet for å kun vise turnering(er) fra en eller flere bestemte idretter/aktiviteter.
URL parametere

Det er mulig å lage en link til et predefinert søk ved hjelp av Url-parametere og kombinasjon av disse. Det finnes et sett av felles parametere som man kan benytte sammen med alle webdeler og parametere som er spesifikke for de enkelte webdelene:

Felles url-parametere

Parameter (bool) Default Kommentar
AutoSearch false Bestemmer om søkeresultatet skal vises i det man laster inn Url-en, eller om kun forhåndsdefineringen skal være satt i webdelen.
AdvancedSearch false Bestemmer om webdelen skal åpnes i "Avansert søk"-modus eller ikke.
EditableUrlValues false Bestemmer om det skal være mulig å endre verdiene som er satt via Url-parameterne.
ShowSearchPane true Bestemmer om søkefeltene i brukergrensesnittet skal være synlig eller ikke.
ShowInfoPane true Bestemmer om info-felt med søkekriterier skal være synlig eller ikke.
ShowPager true Bestemmer om panelet i bunnen av tabellen med Antall sider og muligheten for å bla igjennom disse, skal være synlig eller ikke. NB! Merk at om denne blir satt til false og antallet søkeresultater overstiger antallet satt på parameteret PageSize vil man ikke få tilgang til alle resultater.

bool vil si at dette parameteret har to gyldige verdier, true eller false. Default-kolonnen viser hvilken verdi som er satt i utgangspunktet om man ikke angir noe. true betyr , mens false betyr av.

Parameter (int) Kommentar
PageSize Bestemmer antall søkeresultater pr side. Standard er 20.
ShowColumns Med dette parameteret kan man styre hvilke kolonner som skal være synlig. Gjøres ved å angi indeksnummer(ene) sammen med parameteret, f.eks. showcolumns=1,3 angir at kolonnene indeksert som 1 og 3 skal være synlig. Om det skal vises flere kolonner, skilles disse med komma. For å vise alle kolonner, også de som ikke vises som standard, angi all slik showcolumns=all. Se den enkelte webdel for oversikt over tilgjengelige kolonner og indeksnummer.
ShowFields Med dette parameteret kan man styre hvilke søkefelter som skal være synlig. Gjøres ved å angi indeksnummer(ene) sammen med parameteret f.eks. showfields=1,3 angir at feltene indeksert som 1 og 3 skal være synlig. Om det skal vises flere felter, skilles disse med komma. Se den enkelte webdel for oversikt over tilgjengelige felter og indeksnummer.

int betyr at verdien må være et helt tall.


Url-parameterne for Turneringssøk-webdelen

string Kommentar
Name Søk etter turneringsnavn, skriv inn en del av eller hele navnet.

string vil si at man kan skrive inn fritekst.

int Kommentar
SFID Med dette parameteret kan man definere hvilket særforbund søket skal avgrenses til. Hvert særforbund har sin unike ID. Se oversikt her: https://itinfo.nif.no/SFID
FederationIds Samme som SFID, men beregnet for flere verdier adskilt med komma.
OrgDistrictId Med dette parameteret avgrenser man søket til definert krets.
OrgDistrictIds Samme som OrgDistrictId men beregnet for flere verdier adskilt med komma.
TournamentNo Søk etter bestemt turnering ved hjelp av turneringsnummer.
ActivityId Avgrens søk etter anlegg til anlegg beregnet for en bestemt aktivitet.
ActivityIds Samme som over, men med dette parameteret kan man legge til flere Id-er separert med komma.

int betyr at verdien må være et helt tall.

Fremgangsmåte og eksempler

Man setter opp et predefinert søk ved hjelp av url-parameterne over, disse kan også kombineres:

  1. Start med "?" etter linken til selve webdelen: http://wp.nif.no/PageTournamentAvansert.aspx?
  2. Legg til url-parameteret og verdien: http://wp.nif.no/PageTournamentAvansert.aspx?sfid=365
  3. Kombiner flere url-parametere ved hjelp av "&" f.eks. slik: http://wp.nif.no/PageTournamentAvansert.aspx?sfid=365&orgid=20

ID-er til bruk i url-parameter

Om man ønsker ID-ene på andre orgledd, funksjoner, aktiviteter osv. for å benytte disse i url-parameter, kan man få disse ved å henvende seg til NIF it-support.


Tilbake til startsiden for Webdeler