TurneringsAdmin Varsling e-post

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Turnering > Turneringsoversikt > Turneringsdetaljer

Fane Kamper > Varsling > E-post

Skjermbilde

1.3.27.11 Fane Kamper - Varsling (e-post).jpg

Funksjoner

Ved klikk på knappen «Varsling» direkte under fanen «Kamper» eller under en av de ekspanderte kampradene åpnes en side med mulighet til å sende varsling om en kamp på e-post og SMS.

I dette skjermbildet er det valgt e-post. Det er mulig å velge mottakere med tilknytning til kampen fra en liste eller angi e-postadresser til andre mottakere. Det er allerede et forslag til e-posten i tekstboksen. Det er også mulig å legge ved filer, men sammenlagt kan de ikke overskride 10 MB. E-posten må ha et emne før den kan sendes.

Beskrivelse Utdyping
Link «Tilbake» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes fanen «Kamper» under turneringens detaljside.
Søppelkasseikon Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Fjern valgt mottaker eller fil.
Link «+ Velg mottakere» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes en «lightbox» med mulighet til å velge mottakere blant turneringsansvarlige innenfor administrerende organisasjon, lagledere for kampens lag, dommere og ansleggseiere ved enheten banen ligger under.
Link «+ Legg til» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Legg til et nytt vedlegg.
Knapp «Send» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Send varsling om kampen på e-post til valgte mottakere. Knappen er kun utfylt når feltet «Emne» er utfylt.

Felter

Beskrivelse Utdyping
Mottakere Liste over mottakere valgt under linken «+ Velg mottakere».
Kolonne «Navn» Mottakerens navn.
Kolonne «Adresse» Mottakerens adresse.
Kolonne «Mobiltelefon» Mottakerens mobiltelefonnummer.
Kolonne «E-post» Mottakerens e-postadresse.
Flere mottaker Skriv inn ett eller flere gyldige e-postadresser adskilt av semikolon.
Nedtrekk «Send som» Velg om varslingen skal sendes som e-post eller SMS.
Nedtrekk «Avsender» Velg avsender av e-posten fra nedtrekkslisten.
Checkbox «Kopi til avsender» Huk av dersom avsender skal få en kopi av e-posten.
Emne Angi emne for e-posten. Feltet må fylles ut før e-posten kan sendes.
Tekst Fritekstfelt for hva e-posten skal varsle om. I tekstboksen er det allerede et forslag til hvordan e-posten kan være oppsatt i form av en liten tekst og en tabell med informasjon om kampen (vises bare hvis det er klikket på knappen «Varsling» under en av kampradene). Det er mulig å endre blant annet tekstens stil og plassering.
Vedlagte filer Liste over vedlagte filer hentet ned fra linken «+Legg til».
Kolonne «Dokumentnavn» Navnet på filen.
Kolonne «Størrelse» Størrelsen på filen. Maks størrelse for filene sammenlagt kan ikke overskride 10 MB.