TurneringsAdmin Varsling SMS

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Turnering > Turneringsoversikt > Turneringsdetaljer

Fane Kamper > Varsling > SMS

Skjermbilde

1.3.27.12 Fane Kamper - Varsling (SMS).jpg

Funksjoner

Send varsling om en kamp på SMS. Det er mulig å velge mottakere med tilknytning til kampen fra en liste eller angi mobiltelefonnumre til andre mottakere. Før meldingen kan sendes må det bekreftes at organisasjonen turneringen ligger under mottar faktura for utsendte meldinger.

Beskrivelse Utdyping
Link «Tilbake» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes fanen «Kamper» under turneringens detaljside.
Søppelkasseikon Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Fjern valgt mottaker.
Link «+ Velg mottakere» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes en «lightbox» med mulighet til å velge mottakere blant turneringsansvarlige innenfor administrerende organisasjon, lagledere for kampens lag, dommere og ansleggseiere ved enheten banen ligger under.
Knapp «Send» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Send varslingen om kampen på SMS til valgte mottakere. Knappen er kun aktiv når checkboxen «Det bekreftes at…» er avhuket.

Felter

Beskrivelse Utdyping
Mottakere Mottakere valgt under linken «+ Velg mottakere» vises her.
Send også melding til Skriv inn ett eller flere gyldige mobiltelefonnumre adskilt av semikolon.
Nedtrekk «Send som» Velg om varslingen skal sendes som e-post eller SMS.
Nedtrekk «Avsender» Velg avsender av meldingen fra nedtrekkslisten.
Checkbox «Kopi til avsender» Huk av dersom avsender skal få en kopi av SMSen.
Checkbox «Det bekreftes at …» Huk av dersom det bekreftes at organisasjonen turneringen ligger under mottar faktura for utsendte meldinger. Checkboxen må huses av før meldingen kan sendes.
Tekst Fritekstfelt for hva meldingen skal varsle om.