TurneringsAdmin Søkeresultat Tid/Sted ekspandert

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Turnering > Kampsøk > Søkeresultater

Tid/Sted (ekspandert)

Skjermbilde

1.3.25.2 Fane kamper - TidSted (ekspandert).png

Funksjoner

Ved klikk på de forskjellige kampene ekspanderes raden og det blir mulig å redigere kampens tids- og stedsinnstilinger. Her er det også mulig å gå til kampens kalenderoversikt, slette kampberammingen og sende varsling på e-post og SMS. Før lagring av eventuelle endringer er det lurt å validere den utfylte informasjonen.

Validér
Beskrivelse Utdyping
Knapp «Kalenderoversikt» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes kalenderoversikten under kampens detaljside.
Knapp «Slett kampberamming» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Sletter berammingen til valgt kamp.
Knapp «Varsling» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes en side med mulighet til å sende ut varsel om kampen og endringer på kampens detaljer på e-post og SMS (se egen beskrivelse).
Knapp «Validér» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes en «lightbox» med eventuelle advarsler angående kampens beramming og dommeroppdrag (se bilde «Validér»).
Knapp «Lagre» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Lagre endringene gjort på kampens tids- og stedsinnstillinger.
Kalenderikon Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes en kalender med mulighet til direkte valg av dato til kampen.
Link «Rundens» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk settes kampens dato og starttidspunkt lik rundens.
Knapp «Hent» (bane) Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk vises en «lightbox» med mulighet for å søke opp bane til kampen etter navn og banenummer.
Knapp «Hent» (arrangør) Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk vises en «lightbox» med mulighet for å søke opp organisasjon etter navn, organisasjonsnummer og organisasjonstype.
Knapp «Nullstill» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Nullstiller feltet «Arrangør».

Felter

Beskrivelse Utdyping
Når Kampens dato og starttidspunkt.
Checkbox «Reserver samtidig» Dersom man huker av «Reserverer samtidig», vil baner som kan brukes og som ikke er reservert av noen, reserveres av turneringens eier for tidsperioden en gitt kamp varer.
Nedtrekk «Bane» Velg blant de nedhentede banene. Dersom nedtrekkslisten er tom må man hente ned baner ved å trykke på knappen «Hent» og søke opp en bane.
Checkbox «Utenlandsk bane» Huk av dersom kampen spilles på en utenlandsk bane. Hvis avhuket er det være mulig å skrive navnet på banen.
Arrangør Arrangøren for kampen. For å hente ned en arrangør, klikk på knappen «Hent» og søk opp en organisasjon. For å fjerne en arrangør klikk på knappen «Nullstill».
Checkbox «Omberamming» Huk av dersom kampen er omberammet. Når «Omberamming» er huket av er det mulig å oppgi årsak for omberammingen, hvem som utførte den og eventuelle gebyr.
Nedtrekk «Årsak» (omberamming) Velg årsak for en eventuell omberamming. Det er fem valg:
  • Omberammet kamp
  • Søknad hj.lag
  • Søknad b.lag
  • Pakking av bane
  • Annet

Feltet er kun aktivt når «Omberamming» er avhuket.

Nedtrekk «Hvem» Velg hvem som utførte omberammingen. Det er tre valg:
  • Administrasjon
  • Hjemmelag
  • Bortelag

Feltet er kun aktivt når «Omberamming» er avhuket.

Gebyr Angi gebyr for omberammingen. Feltet er kun aktivt dersom «Omberamming» er avhuket.
Checkbox «Låst beramming» Huk av dersom berammingen skal være låst.
Årsak (låst beramming) Fritekstfelt for årsak til låst beramming. Feltet er kun aktivt når «Låst beramming» er avhuket.