TurneringsAdmin Søkeresultat Rusultat

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Turnering > Kampsøk

Resultat

Skjermbilde

2.2.3 Kampsøk - Søkeresultat - Resultat.png

Funksjoner

Hvis valgt «Resultat» under søkeresultatet vises en liste med fokus på resultat. Ved klikk på de forskjellige kampradene ekspanderes raden og man kan redigere kampens resultatinnstillinger.

Beskrivelse Utdyping
Avhuking «Vis lagnr.» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Hvis avhuket vises også lagnummer for hjemme- og bortelag i listen.
Knapp «Tid / Sted» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Beskrivelse: Åpner en liste med fokus på og mulighet til å redigere tid/sted (se egen beskrivelse).
Knapp «Dommere» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Åpner en liste med fokus på mulighet til å redigere dommer (se egen beskrivelse).
Knapp «Resultat» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Åpner en liste med fokus på mulighet til å redigere resultat (se egen beskrivelse).
Knapp «Tid / Sted / Dommere» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Åpner en liste med fokus på mulighet til å redigere tid, sted og dommer (se egen beskrivelse).
Knapp «Alle» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Åpner en liste med fokus på mulighet til å redigere tid, sted, dommer og resultat (se egen beskrivelse).
Pil « > » Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk ekspanderes kampradene. Klikk igjen for å kollapse dem. Trykk på den øverste pilen for å ekspandere de 25 første kampene.
Knapp «Godkjenn» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Godkjenn resultat og antall tilskuere. Knappen er kun synlig når status står som registrert.

Felter

Beskrivelse Utdyping
Kolonne «Kampnr» Kampnummeret. Ved klikk vises kampens detaljside.
Kolonne «Runde» Rundenummeret.
Kolonne «Dato» Dato kampen spilles.
Kolonne «Tid» Kampens starttidspunkt.
Kolonne «Hjemmelag» Kampens hjemmelag.
Kolonne «Bortelag» Kampens bortelag.
Kolonne «H» / «B» Kampens resultat. Hvis kampens status står som registrert eller ikke registrert er det mulig å endre resultatet uten å ekspandere kampen. En eventuell endring lagres automatisk. Hvis statusen sto som ikke registrert før en endring vil den nå bli satt til registrert og det blir mulig å godkjenne resultatet.
Kolonne «Utfall» Kampens utfall. «H» betyr seier for hjemmelaget, «B» betyr seier for bortelaget og «U» betyr uavgjort.
Kolonne «Tilskuere» Kampens tilskuerantall. Hvis kampens status står som registrert eller ikke registrert er det mulig å endre antallet uten å ekspandere kampen. En eventuell redigering lagres automatisk. Hvis statusen sto som ikke registrert før en endring vil den nå bli satt til registrert og det blir mulig å godkjenne resultatet.
Kolonne «Status» Status til resultat og tilskuerantall. Hvis status står som registrert eller ikke registrert kan man angi resultat (kolonne «H» og «B») og antall tilskuere (kolonne «Tilskuere». Hvis registrert er det også mulig å godkjenne resultatet og tilskuerantallet ved å trykke på knappen «Godkjenn». Hvis status står som godkjent må man ekspandere kampen for å redigere resultatet og tilskuerantallet.
Kolonne «Arrangør» Arrangør av kampen.

Filter

Kolonner (Filtrer listen ved å skrive inn hele eller deler av søkeordet, og trykk enter/tab)
Kampnr
Runde
Dato
Tid
Hjemmelag
Bortelag
H
B
Utfall
Tulskuere
Status
Arrangør