TurneringsAdmin Søkeresultat Resultat ekspandert

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Turnering > Kampsøk > Søkeresultater

Resultat (ekspandert)

Skjermbilde

1.3.25.6 Fane Kamper - Resultat (ekspandert).png

Funksjoner

Ved klikk på de forskjellige kampene ekspanderes raden og det blir mulig å redigere kampens resultatinnstilinger. Her er det også mulig å gå til «Hendelser og resultat» under kampens detaljside.

Beskrivelse Utdyping
Knapp «Til kamphendelser» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes «Hendelser og resultat» under kampens detaljside.
Knapp «Lagre» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Lagre endringene gjort på kampens resultatinnstillinger.
Link «+ Nytt delresultat» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Legg til et nytt delresultat. Delresultattype må velges før et nytt delresultat kan lages. Delresultater kan fjernes senere.
Klokkeikon Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes en klokke med mulighet til direkte valg av klokkeslett til feltene «Faktisk starttid» og «Faktisk sluttid».

Felter

Beskrivelse Utdyping
Kolonne «Hjemme» (Registrert) Registrert resultat for hjemmelaget i de forskjellige delresultatene. Kolonne «Hjemme» (tellende) fylles ut automatisk ved utfylling av dette feltet.
Kolonne «Borte» (Registrert) Registrert resultat for bortelaget i de forskjellige delresultatene. Kolonne «Borte» (tellende) fylles ut automatisk ved utfylling av dette feltet.
Kolonne «Hjemme» (Tellende) Tellende resultat for hjemmelaget i de forskjellige delresultatene. Kolonnene «Hjemme», «Borte», «Kamputfall», «Basis» og «Total» fylles ut automatisk ved utfylling av kolonnene «Hjemme» (tellende) og «Borte» (tellende).
Kolonne «Borte» (Tellende) Tellende resultat for bortelaget i de forskjellige delresultatene. Kolonnene «Hjemme», «Borte», «Kamputfall», «Basis» og «Total» fylles ut automatisk ved utfylling av kolonnene «Hjemme» (tellende) og «Borte» (tellende).
Nedtrekk «Velg delresultat» Velg et delresultat fra nedtrekkslisten og klikk på linken «+ Nytt delresultat» for å legge til et nytt delresultat. Delresultattyper varierer etter valgt idrettsgren.
Checkbox «Kamp ikke spilt pga» Dersom kampen ikke ble spilt, velg årsak. Det er fem valg:
 • Hjemmelag ikke møtt
 • Bortelag ikke møtt
 • Hjemmelag walkover
 • Bortelag walkover
 • Kamp utsatt
Kolonne «Hjemme» Registrert og tellende resultat til hjemmelaget. Hvis kolonnene «Hjemme» (registrert) og «Hjemme» (tellende) endres, endres også denne kolonnen.
Kolonne «Borte» Registrert og tellende resultat til bortelaget. Hvis kolonnene «Hjemme» (registrert) og «Hjemme» (tellende) endres, endres også denne kolonnen.
Kolonne «Kamputfall» Kamputfallet (H = hjemmelag, B = bortelag, U = uavgjort)
Kolonne «Resultattype» Kampens resultattype. Det er tre valg:
 • Fulltid
 • Overtid
 • Straffekonkurranse
Kolonne «Basis» Basispoeng til hjemme- og/eller bortelaget, dvs. poeng regnet ut fra turneringens tabellsystem og kampens tellende resultat.
Kolonne «Bonus» Bonuspoeng til hjemme- og/eller bortelaget.
Kolonne «Total» Totalpoeng til hjemme- og/eller bortelaget, dvs. poeng regnet ut fra basispoengene og bonuspoengene.
Kolonne «Lagstraff» Velg mellom H (hjemmelaget) og B (bortelaget).
Kolonne «Lagstraffkommentar» Fritekstfelt for kommentar om lagstraff.
Nedtrekk «Resultatstatus» Resultatstatusen. Det er tre valg:
 • Godkjent
 • Ikke registrert
 • Registrert

Dersom statusen ikke er valgt eller står som registrert eller godkjent og resultatet endres, blir statusen endret til ikke registrert.

Tilskuere Kampens tilskuerantall.
Faktisk starttid Kampens faktiske starttid.
Faktisk sluttid Kampens faktiske sluttid.
Checkbox «Kamprapport godkjent» Huk av dersom kamprapporten er godkjent.