TurneringsAdmin Reservasjoner Vis hele serien

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Anlegg > Reservasjoner > Vis hele serien

Skjermbilde

1.2 Reservasjoner - Vis hele serien.png

Funksjoner

Ved klikk på linken «Vis hele serien» under en reservasjon, vises hele serien med reservasjoner den reservasjonen ligger under. Her er det mulig å redigere og fjerne enkeltreservasjoner i tillegg til alle reservasjonene i hele serien.

Beskrivelse Utdyping
Kalenderikon Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes en kalender med mulighet for direkte valg av dato til feltene «Fra dato» og «Til dato».
Knapp «Fjern reservasjon(er)» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk fjernes alle reservasjoner som er gjort i den aktuelle serien med reservasjoner, og man kommer tilbake til reservasjonskalenderen. For å fjerne enkeltreservasjoner, klikk på redigeringsikonet til høyre for reservasjonen.
Knapp «Oppdater reservasjon(er)» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk oppdateres alle reservasjonene i listen ut i fra de kriteriene som er satt opp. For å redigere enkeltreservasjoner, klikk på redigeringsikonet til høyre for reservasjonen.
Link «Tilbake til kalender» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes reservasjonskalenderen.
Redigeringsikon Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Knapp for redigering av en reservasjon. Ved klikk åpnes en «lightbox» med mulighet til å endre/fjerne den enkelte reservasjon (se bilde «Reservasjonsredigering»).

Felter

Beskrivelse Utdyping
Fra dato Angir startdato for perioden man ønsker å reservere.
Til dato Angir sluttdato for perioden man ønsker å reservere.
Fra kl Angir starttidspunkt for tidsrommet man ønsker å reservere.
Til kl Angir sluttidspunkt for tidsrommet man ønsker å reservere.
Checkbox « M T O T F L S » Angir hvilke ukedager man ønsker å reservere.
Nedtrekk «Opptatt» Angir type reservasjon for anlegget på angitt tidspunkt. Det er tre valg:
  • Reservert: anlegget er foreløpig kun reservert
  • Opptatt: anlegget er opptatt
  • Fri bruk: anlegget er reservert til fri bruk
Formål Fritekstfelt for beskrivelse av formålet for reservasjonen.
Reservert for Angir hvilket forbund man reserverer for.
Kolonne «Bane» Navnet på banen som er reservert.
Kolonne «Dato» Hvilken dato banen er reservert.
Kolonne «Fra kl» Fra hvilket klokkeslett banen er reservert.
Kolonne «Til kl» Til hvilket klokkeslett banen er reservert.
Kolonne «Opptatt» Hvilken type reservasjon som er gjort (reservert, opptatt eller fri bruk).
Kolonne «Formål» Formålet for reservasjonen.
Kolonne «Reservert for» Hvilken organisasjon som har foretatt reservervasjonen.