TurneringsAdmin Reservasjoner

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Anlegg > Reservasjoner

Skjermbilde

1.1 Reservasjoner.png

Funksjoner

Under reservasjoner er det mulig å reservere baner. Nye reservasjoner lagres automatisk.

Beskrivelse Utdyping
Kalenderikon Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes en kalender med mulighet for direkte valg av dato til feltene «Fra dato» og «Til dato».
Knapp «Hent» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes en «lightbox» med mulighet for å søke opp organisasjon etter navn, organisasjonsnummer og organisasjonstype.
Knapp «Genererer reservasjon» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk genereres reservasjonen som er satt opp. Reservasjonen opprettes på banene som er huket av i listen under. For å hente baner til listen, klikk på knappen «+ Hent» og velg bane.
Knapp «+ Hent» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes en «lightbox» med mulighet for å søke opp baner etter navn og banenummer, og hente frem disse. De legges så i listen under knappen.
Knapp «– fjern» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Fjerner baner som er huket av i listen.
Pil « < » Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Forrige uke eller dag, avhengig av hva som er valgt i nedtrekkslisten «Uke/Dag».
Pil « > » Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Neste uke eller dag, avhengig av hva som er valgt i nedtrekkslisten «Uke/Dag».
Kalenderikon Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes en kalender med mulighet for direkte valg av dag/uke for å se reservasjoner på angitt sted.
Pil « > » ved banenavnet Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk vises eventuelle areal banen består av. Klikk igjen for å skjule arealene.
Checkbox Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Huk av for hvilke baner det skal bli opprettet en reservasjon på eller som skal bli fjernet.


Felter

Beskrivelse Utdyping
Fra dato Angir startdato for perioden man ønsker å reservere.
Til dato Angir sluttdato for perioden man ønsker å reservere.
Fra kl Angir starttidspunkt for tidsrommet man ønsker å reservere.
Til kl Angir sluttidspunkt for tidsrommet man ønsker å reservere.
Checkbox « M T O T F L S » Angir hvilke ukedager man ønsker å reservere.
Nedtrekk «Opptatt» Angir type reservasjon for banen på angitt tidspunkt. Det er tre valg:
 • Reservert (anlegget er foreløpig kun reservert)
 • Opptatt (anlegget er opptatt)
 • Fri bruk (anlegget er reservert til fri bruk)
Formål Fritekstfelt for beskrivelse av formålet for reservasjonen.
Reservert for Angir hvilket forbund man reserverer for.
Nedtrekk «Uke» / «Dag» Skifter mellom uke- og dagsvisning. I skjermbildet er det valgt ukesvisning.
Uke 33 Her vises nummeret til valgt uke.

Hvis valgt dagsvisning vises dag og dato. Det er også mulig å velge innenfor hvilken tidsperiode kalenderen skal vise (se bilde «Dagsvisning»).

Liste med baner som er hentet frem Banene i listen er banene som er blitt hentet fram. Reservasjonene til disse banene blir vist i kalenderen. Det kan også lages nye reservasjoner på banene.
Datoer / Klokkeslett Avhengig av om det er valgt ukesvisning eller dagsvisning. Hvis valg ukesvisning (som på bildet) vises en hel uke, fra mandag til søndag. Hvis valgt dagsvisning vises én dag og den tidsperioden på dagen som er angitt i feltene etter tid (se bilde «Dagsvisning»).
Lysegrønn skravering Dine reservasjoner vises som lysegrønn skravering på den datoen og det tidsrommet som er reservert. Ved klikk på skraveringen vises mer informasjon om reservasjonen:
 • Hvilket forbund som har foretatt reservasjonen
 • Til hvilket formål er reservasjonen gjort (fritekst)
 • Tidsrommet (klokkeslett)
 • Link «Vis hele serien» som viser alle reservasjoner i serien i listevisning (se egen beskrivelse)

Om skraveringen er rød og grønn er reservasjonen satt til opptatt. Om reservasjonen er hvit og grønn er reservasjonen satt til fri bruk.

Grå skravering Andres reservasjoner vises som grå skravering på den datoen og det tidsrommet som er reservert. Ved klikk på skraveringen vises mer informasjon om reservasjonen:
 • Hvilket forbund som har foretatt reservasjonen
 • Til hvilket formål er reservasjonen gjort (fritekst)
 • Dato og klokkeslett
Blå skravering Kamper vises som blå skravering på den datoen og det tidsrommet den er berammet på banen. Ved klikk på skraveringen vises mer informasjon om reservasjonen:
 • Dato og klokkeslett
 • Link «Vis kampdetaljer» (ved klikk åpnes kampens detaljside)