TurneringsAdmin Rediger generelt

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Turnering > Turneringsoversikt > Turneringsdetaljer

Fane Turneringsoppsett > Rediger Generelt

Skjermbilde

1.3.2 Fane Turneringsoppsett - Rediger generelt.png

Funksjoner

Beskrivelse Utdyping
Knapp «Hent» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk vises en «lightbox» med mulighet for å søke opp organisasjon etter navn, organisasjonsnummer og organisasjonstype.
Kalenderikon Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes en kalender med mulighet til direkte valg av dato.
Kryss «x» før organisasjonsnavnet Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Fjern organisasjonen.
Knapp «Hent organisasjoner» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk vises en «lightbox» med mulighet for å søke opp organisasjon etter navn, organisasjonsnummer og organisasjonstype.
Knapp «Hent fil» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse:
Knapp «Fjern bilde» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Fjern logoen.
Knapp «Lagre endringer» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Lagre endringene gjort på turneringens generelle innstillinger.
Link «Avbryt» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Avbryt redigeringen av turneringens generelle innstillinger.

Felter

Beskrivelse Utdyping
Type turnering Angi om turneringen er en serie eller en cup.
Turneringsnavn Skriv inn eller endre på turneringsnavnet.
Kortnavn Skriv inn eller endre på turneringens kortnavn.
Turneringsnr. Skriv inn eller endre på turneringsnummeret.
Divisjon Skriv inn innenfor hvilken divisjon turneringen spilles.
Beskrivelse Fritekstfelt for beskrivelse av turneringen.
Checkbox «Påmeldingsturnering» Huk av dersom det er ønskelig å kunne melde på lag i turneringen.
Administrator Hvilken organisasjon som er turneringens administrator.
Nedtrekk «Arrangør for kamper» Angi hvem som arrangerer kampene. Det er tre valg:
  • Turnerings arrangør (En arrangør arrangerer alle kamper)
  • Rundens arrangør (Hver runde har en arrangør)
  • Hjemmelagets klubb (Klubben hjemmelaget i hver kamp tilhører, er arrangør for den kampen)
Fra Angi turneringens startdato.
Til Angi turneringens sluttdato.
Tilgjengelighet Angi hvilken tilgjengelighet turneringen har. Det er tre valg:
  • Ordinært klubbtilbud
  • Ekstra klubbtilbud
  • Åpent klubbtilbud (Lag som ikke er i NIF sine systemer kan melde seg på kamper ved å opprette et lag når de melder seg på. Slike lag kan ikke gjenbrukes i andre turneringer senere)
Nedtrekk «Klasser» Angi hvilke klasser som får delta i turneringen. Klikk på «x» for å fjerne klasser.
Geografi Angi om turneringen er regional eller nasjonal. Om turneringen er regional må organisasjon oppgis. Kun lag som ligger under de valgte organisasjonene kan være med i turneringen.