TurneringsAdmin Rediger dommere

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Turnering > Turneringsoversikt > Turneringsdetaljer

Fane Turneringsoppsett > Rediger Dommere

Skjermbilde

1.3.8 Fane Turneringsoppsett - Rediger dommere.png

Funksjoner

Beskrivelse Utdyping
Link «Fjern» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Fjern valgt dommeroppdrag.
Link «+ Legg til» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Legg til et nytt dommeroppdrag til turneringen.
Knapp «Lagre endringer» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Lagre endringene gjort på turneringens dommerinstillinger. Knappen er kun aktiv når alle felt i kolonne «Ant.» er utfylt.
Link «Avbryt» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Avbryt redigeringen av turneringens dommerinstillinger.

Felter

Beskrivelse Utdyping
Kolonne «Oppdragstype» Angir oppdragstype. Hvilke oppdragstyper det er mulig å velge mellom i nedtrekkslisten varierer etter hvilken idrettsgren turneringen ligger under.
Kolonne «Ant.» Antall dommere det skal være av oppdragstypen per kamp. Alle felt i kolonnen må fylles ut før endringer kan lagres.
Kolonne «Nøytralitet» Dommerens nøytralitet. Det er tre valg i nedtrekkslisten:
  • Nøytral (dommer kan ikke være tilknyttet hverken hjemmelaget eller bortelaget)
  • Hjemmedommer (dommer må være tilknyttet hjemmelaget)
  • Valgfritt (dommer kan være tilknyttet både hjemmelaget og bortelaget)
Kolonne «Nivå: Høy» Angi maks nivå for denne dommertypen. Må være mellom 1 og 20, der 1 er høyest og 20 er lavest.
Kolonne «Nivå: Lav» Angi minimum nivå for denne dommertypen. Må være mellom 1 og 20, der 1 er høyest og 20 er lavest. «Nivå: Lav» må derfor være større enn eller lik «Nivå: Høy».
Kolonne «Honorar» Honorar til de forskjellige dommertypene.
Kolonne «Dommeransv. org» Hvilken organisasjon som skal være ansvarlig for dommeren. Det er fem valg i nedtrekkslisten:
  • Administrerende org
  • Hjemmelagets særkrets
  • Arrangør
  • Hjemmelag
  • Annet org
Checkbox «Ikke dommere med egne lag» Huk av dersom dommere i turneringen ikke kan være tilknyttet ett av lagene.
Checkbox «Ikke dommere med egen klubb» Huk av dersom dommere i turneringen ikke kan være tilknyttet lagenes klubb.
Checkbox «Dommere kan søke om fritak» Huk av dersom dommere kan søke om fritak.