TurneringsAdmin Rediger baner

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Turnering > Turneringsoversikt > Turneringsdetaljer

Fane Turneringsoppsett > Rediger Baner

Skjermbilde

1.3.3 Fane Turneringsoppsett - Rediger baner.png

Funksjoner

Rediger turneringens baneinnstillinger i form av sertifiseringskrav til baner, hvilke baner det skal spilles på og eventuelle banebegrensninger for turneringen. Endringer lagres automatisk.

Beskrivelse Utdyping
Link «Tilbake til visning» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Avslutt redigeringen av turneringens baneinnstillinger.
Checkbox «Sertifiseringer» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Huk av for de sertifiseringene som skal legges til som sertifiseringskrav til baner i turneringen. Klikk deretter på pil « → ».
Checkbox «Sertifiseringskrav til baner» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Huk av for de sertifiseringene som skal fjernes fra sertifiseringskrav til baner i turneringen. Klikk deretter på pil « ← ».
Pil « → » mellom «Sertifiseringer» og «Sertifiseringskrav til baner» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Flytt avhukede banesertifiseringer under «Sertifiseringer» til «Sertifiseringskrav til baner».
Pil « ← » mellom «Sertifiseringer» og «Sertifiseringskrav til baner» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Fjernavhukede banesertifiseringer fra «Sertifiseringskrav til baner».
Pil « ↑ » under «Sertifiseringskrav til baner» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Flytt sertifiseringskravets prioritering oppover i listen. Ved hvert klikk hopper kravet ett hakk opp i listen.
Pil « ↓ » under «Sertifiseringskrav til baner» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Flytt sertifiseringskravets prioritering nedover i listen. Ved hvert klikk hopper kravet ett hakk ned i listen.
Checkbox «Banebegrensning for turneringen» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Huk av de banene som skal fjernes fra banebegrensningene for turneringen eller endres prioritering på. Huk av den øverste ruten for å huke av alle banene. For å fjerne en bane, huk av og klikk på knappen «Fjern». For å endre prioriteringen, huk av og klikk på pil « ↑ » for å flytte den øverst og pil « ↓ » for å flytter den nederst.
Knapp «Hent baner» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk vises en «lightbox» med mulighet for å søke opp baner etter navn og banenummer.
Knapp «Fjern» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Fjern avhukede baner.
Pil « ↑ » under «Banebegrensinger for turneringen» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Flytt avhukede baners prioritering øverst i listen.
Pil « ↓ » under «Banebegrensinger for turneringen» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Flytt avhukedes baners prioritering nederst i listen.

Felter

Beskrivelse Utdyping
Kolonne «Bane» Velg hvilke baner turneringen skal spilles på. Det er tre valg:
  • Turneringens baner
  • Hjemmelagets baner
  • Rundens baner

Hvis «Turneringens baner» er huket av kan banebegrensning for turneringen legges til.

Hvis "Hjemmelagets baner" er huket av, blir banebruk begrenset av hver kamp sitt hjemmelag sine baner. Disse blir igjen filtrert på tillatte banesertifiseringer, dersom det er satt opp noen.

Hvis "Rundens baner" er huket av, kan banebegrensning for hver runde legges til i rundeoversikt for denne turneringen eller eventuelle underturneringer dersom de har kamper.

Baner det skal spilles på Navnet på banen.
Kolonne «Banenr» Banens ID internt i TA. NB! Ikke samme ID som i databasen.
Kolonne «Enhet» Hvilken anleggsenhet banen tilhører.
Kolonne «Banesertifiseringer» Banens sertifiseringer.
Kolonne «Gren» Hvilken idrettsgren som utføres på banen.