TurneringsAdmin Opprett ny turnering

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Turnering > Turneringsoversikt > Opprett ny turnering

Skjermbilde

1.2 Turnering - Turneringsoversikt - Opprett ny turnering.png

Funksjoner

Ved klikk på linken «+ Opprett ny» i nedtrekkslisten «Turnering» i turneringsoversikten åpnes en side med mulighet til å opprette en ny turnering. All informasjon som blir lagret her kan endres senere under turneringens detaljside. Ved opprettelse av en underturnering er det også mulig å velge mellom å opprette en enkeltturnering og en bulk med flere turneringer.

Beskrivelse Utdyping
Knapp «Hent» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk vises en «lightbox» med mulighet for å søke opp organisasjon etter navn, organisasjonsnummer og organisasjonstype.
Kalenderikon Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes en kalender med mulighet til å velge dato.
Knapp «Lagre» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Lagre den nye turneringen.
Knapp «Avbryt» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Avbryt opprettelsen av den nye turneringen.

Felter

Bulk
Beskrivelse Utdyping
Checkbox «Enkeltturnering» / «Bulk» Ved opprettelse av underturneringer er det mulig å velge mellom å opprette en enkeltturnering og en bulk med flere turneringer. Hvis valgt «Bulk» åpnes et nytt bilde der man må angi antall turneringer som skal opprettes (se bilde «Bulk»). Navnene på nye turneringene blir automatisk navnet til turneringen over i tillegg til turneringsnummeret. Dette kan endres under turneringens detaljsider fane «Turneringsoppsett».
Administrator Angi hvilken organisasjon som administrerer turneringen.
Navn Skriv inn turneringens navn.
Kortnavn Skriv inn turneringens kortnavn.
Turneringsnr. Angi turneringsnummeret.
Startdato Angi turneringens startdato.
Sluttdato Angi turneringens sluttdato.
Beskrivelse Fritekstfelt for beskrivelse av turneringen.