TurneringsAdmin Ny dommerberamming Oppsett

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Turnering > Maskinell Dommerberamming > Ny beramming

Oppsett

Skjermbilde

1.2.1 Ny dommerberamming - Oppsett.png

Funksjoner

Ved klikk på knappen «Ny beramming» i berammingsoversikten åpnes en side med mulighet til beramming av dommer til kamper fra flere turneringer under samme sesong. Under «Oppsett» setter man opp ønsket oppsett for berammingen. Verdiene som settes opp her vil settes for alle valgte turneringer.

Beskrivelse Utdyping
Link «Tilbake til berammingsoversikt» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes berammingsoversikten.
Kalenderikon Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes en kalender med mulighet til direkte valg av dato.
Informasjonsikon Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Klikk på informasjonsikonet for å få opp informasjon om de forskjellig feltene med denne funksjonen.
Pil « ↑ » Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Flytt valgt oppdragstypes prioritering opp i listen. De øverste oppdragene forsøkes å berammes først.
Pil « ↓ » Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Flytt valgt oppdragstypes prioritering ned i listen. De øverste oppdragene forsøkes å berammes først.

Felter

Beskrivelse Utdyping
Nedtrekk «Sesong» (idrettsgren) Velg innenfor hvilken idrettsgren det ønskes å velge sesong fra.
Nedtrekk «Sesong» Velg innenfor hvilken sesong det ønskes å beramme dommer.
Navn Navnet på person som utførte berammingen og dato og tid berammingsprosessen ble startet.
Nedtrekk «System» Velg hvilket system det skal berammes dommer etter. Det er to valg:
 • Dommer til kamper (Forsøker å beramme alle oppdragene til én kamp, før noen annen kamp berammes)
 • Kamper til dommer (Finner alle oppdrag en dommer kan påta seg, og prøver å plasser denne dommeren på disse. Ingen andre dommere forsøkes å berammes før vi er helt ferdig med nåværende dommer)
Checkbox «Prioriter samme dommer/konstellasjon i samme enhet» Dersom en dommer blir tildelt et oppdrag, blir denne personen første prioriterte dommer for påfølgende oppdrag på kamper som skal spilles på samme dato og samme enhet.
Checkbox «Beram oppdrag uten nivå» Dersom dette flagget er satt, vil også oppdrag uten nivå-spesifisering bli forsøkt tilegnet en dommer.
Checkbox «Beram oppdrag fra kamper uten lag» Dersom dette flagget er satt, vil også kamper som fortsatt mangler ett eller flere lag forsøkes å berammes.

Dersom dette flagget ikke er satt, vil kun kamper med både hjemme- og bortelag berammes.

Checkbox «Inkluder reservedommere» Dersom dette flagget er satt, vil det tillates at dommere med status ‘Reserve’ også bli tildelt oppdrag. Reservedommere vil alltid bli prioritert helt til slutt.
Checkbox «Bruk kun sesong-påmeldte dommere» Dersom dette flagget er satt, vil kun dommere som er påmeldt sesongen bli tildelt oppdrag.
Maks opphold mellom kamper Antall minutter det maksimalt skal være mellom hvert oppdrag en dommer blir tildelt for en gitt dag. Dette gjelder på tvers av pågående turneringer.
Maks kamptid per dag Maksimalt antall minutter en dommer får lov til dømme i løpet av én dag (alle oppdrag vil være med i denne tidsberegningen, om så en dommer har vært hoveddommer, linjedommer eller dommerobservatør).
Maks antall samme dommer samme lag (per turnering) Dette tallet angir hvor mange kamper en enkelt dommer får lov til ‘å dømme’ et lag i løpet av en hel turnering.

Dette tallet virker på tvers av alle valgte turneringer som skal berammes. Dersom det ikke passer å ha samme verdi for flere turneringer, bør det vurderes å automatisk beramme disse turneringene separat.

Dommers antall kamper hentes fra Dato dommers antall kamper skal hentes fra.
Til Dato dommers antall kamper skal hentes til.
Beram kamper fra Startdato for perioden det skal berammes kamper.
Til Sluttdato for perioden det skal berammes kamper.
Checkbox «Ta hensyn til» Huk av de punktene det skal tas hensyn til.
 • Tidssperrer (En dommer har et sett med perioder hvor en ikke ønsker få tildelt oppdrag. Hvis avkrysset, tas dette hensyn til)
 • Habilitetssperrer (En dommer har et sett med lag og klubber som dommeren ikke ansees å være objektiv nok til å dømme. Hvis avkrysset, tas dette hensyn til. Dommeren vil da ikke kunne brukes for kamper der et av disse lagene er involverte)
 • Antilag (En dommer har et sett med lag og klubber som dommeren ikke ønsker å dømme samtidig som spiller. En dommer kan for eksempel være utøver for et lag, og dermed opptatt. Hvis avkrysset, tas dette hensyn til. Dommeren vil da ikke kunne brukes innenfor perioder der disse lagene spiller kamp)
 • Reservasjoner (En dommer kan være reservert for en organisasjon. Da skal denne dommeren kun få oppdrag fra denne organisasjonen. Hvis avkrysset, tas dette hensyn til. Reservasjoner gjelder også for spesifiserte oppdragstyper. Dersom en dommer er reservert for deg, men for hoveddommeroppdrag, vil ikke denne dommeren kunne ta noen av dine oppdrag av andre typer innen reservasjonstiden)
 • Maks antall kamper (Hver dommer har sin maks antall kamper satt. Hvis avkrysset, tas dette hensyn til)
 • Dommerberammingsfaktor (Hver dommer har sin berammingsfaktor, som gir dommeren mulighet til å dømme flere kamper enn hva ‘maks kamper’ tilsier. Hvis avkrysset tas berammingsfaktoren hensyn til. Eksempel: En dommer kan maks dømme 10 kamper, men har også en berammingsfaktor på 3. Denne dommeren kan da dømme 13 kamper)

Dommerens enheter (Hver dommer har en liste med anleggsenheter som han kan dømme på. Hvis avkrysset, tas det hensyn til dommerens enheter. Hvis ikke antas det at alle dommere kan dømme på alle baner)

Nedtrekk «Kampsortering» Når automatisk beramming gjennomføres, berammes ett dommeroppdrag om gangen. Rekkefølgen kampene skal komme i må derfor bestemmes. Det er tre valg av sorteringsmetoder:
 • Dato/Tid (Sorter kampene etter dato og tid)
 • Banenr. (Sorter kampene etter banenummer)
 • Nivå (Sorter kampene etter kampenes nivå)

Rekkefølgen på disse tre sorteringsmetodene er viktig. Standardmåten kampene sorteres på, er: Sorter alle kampene på dato. Oppdrag som har samme dato sorteres på banenr. Oppdrag som har både samme dato og banenr. sorteres deretter på nivå.

Checkbox «Kampsortering» Velg om de forskjellige sorteringsmetodene skal komme i stigende eller synkende rekkefølge. For de forskjellige sorteringsmetodene betyr det:
 • Dato/Tid, stigende: Kampene med lavest dato kommer først.
 • Dato/Tid, synkende: Kampene med høyest dato kommer først.
 • Banenr, stigende: Kampene med lavest banenr kommer først.
 • Banenr, synkende: Kampene med høyest banenr kommer først.
 • Nivå, stigende: Kampene med lavest nivå kommer først.
 • Nivå, synkende: Kampene med høyest nivå kommer først.
Nedtrekk «Dommersortering» Når automatisk beramming gjennomføres, berammes én dommer av gangen. Rekkefølgen dommerne skal sjekkes må derfor bestemmes. Det er to valg av sorteringmetoder:
 • Antall kamper (Sorter dommerne etter antall oppdrag)
 • Nivå (Sorter dommerne etter nivå)

Rekkefølgen på disse sorteringsmetodene er viktig. Standardmåten dommere sorteres på, er: Sorter alle dommere på antall oppdrag. Dommere som har samme antall oppdrag sorteres på nivå.

Checkbox «Dommersortering» Velg om de forskjellig sorteringsmetodene skal komme i stigende eller synkende rekkefølge. For de forskjellige sorteringsmetodene betyr det:
 • Antall kamper, stigende: Dommere med færrest kamper prioriteres.
 • Antall kamper, synkende: Dommere med flest kamper prioriteres.
 • Nivå, stigende: Dommere med lavest nivå prioriteres.
 • Nivå synkende: Dommere med høyest nivå prioriteres.
Checkbox «Oppdragstyper» En enkelt kamp kan ha mange oppdrag. Fotballkamper behøver i mange tilfeller både hoveddommer og to assistentdommere. Kryss av de oppdragstypene som skal berammes. Hvilke oppdragstyper det er mulig å velge blant, varierer etter valgt idrett.