TurneringsAdmin Ny dommerberamming Konstellasjoner

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Turnering > Maskinell dommerberamming > Ny beramming

Konstellasjoner

Skjermbilde

1.2.3 Ny dommerberamming - Konstellasjoner.png

Funksjoner

Ved klikk på knappen «Ny beramming» i berammingoversikten åpnes en side med mulighet til beramming av dommer til kamper fra flere turneringer under samme sesong. Under «Konstellasjoner» legger man til hvilke dommerkonstellasjoner som skal brukes i berammingen.

Beskrivelse Utdyping
Checkbox Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Kryss av dommerkonstellasjoner som skal fjernes.
Link «fjern» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Fjern valgt dommerkonstellasjon.
Link «+ Legg til» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Legg til nye dommerkonstellasjoner. Ved klikk åpnes en «lightbox» med mulighet til å søke opp konstellasjoner etter navn, konstellasjonsnummer, idrettsgren, administrert av og nivå.
Knapp «- Fjern valgte» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Fjern avkryssede turneringer. Knappen er kun aktiv når en turnering er avkrysset.

Felter

Beskrivelse Utdyping
Kolonne «Nr.» Dommerkonstellasjonsnummeret internt i TA.
Kolonne «Navn» Navnet på dommerkonstellasjonen.
Kolonne «Status» Dommerkonstellasjonens status, aktiv eller inaktiv.

Filter

Kolonner (Filtrer listen ved å skrive inn hele eller deler av søkeordet, og trykk enter/tab)
Nr.
Navn
Status