TurneringsAdmin Ny dommerberamming Dommere

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Turnering > Maskinell dommerberamming > Ny beramming

Dommere

Skjermbilde

1.2.4 Ny dommerberamming - Dommere.png

Funksjoner

Ved klikk på knappen «Ny beramming» i berammingoversikten åpnes en side med mulighet til beramming av dommer til kamper fra flere turneringer under samme sesong. Under «Dommere» legger man til hvilke dommere som skal brukes i berammingen.

Beskrivelse Utdyping
Checkbox Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Kryss av dommere som skal fjernes.
Link «fjern» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Fjern valgt dommer.
Link «+ Legg til» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Legg til nye dommere. Ved klikk åpnes en «lightbox» med mulighet til å søke opp dommere etter navn, dommernummer, dommertilhørighet, idrettsgren, administrert av og status.
Knapp «- Fjern valgte» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Fjern avkryssede dommere. Knappen er kun aktiv når en dommer er avkrysset.
Knapp «Legg til valgte turneringer til berammingskø» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Klikk for å beramme valgte turneringer med valgte dommere ut i fra den utfylte informasjonen.

Felter

Beskrivelse Utdyping
Kolonne «Nr.» Dommernummeret.
Kolonne «Fornavn» Dommerens fornavn.
Kolonne «Etternavn» Dommerens etternavn.
Kolonne «Status» Dommerens status, aktiv eller inaktiv.

Filter

Kolonner (Filtrer listen ved å skrive inn hele eller deler av søkeordet, og trykk enter/tab)
Nr.
Fornavn
Etternavn
Status