TurneringsAdmin Maskinell Ny beramming Oppsett

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Turnering > Maskinell kampberamming > Ny beramming

Oppsett

Skjermbilde

1.2.1 Ny beramming - Oppsett.png

Funksjoner

Ved klikk på «Ny beramming» i berammingslisten eller knappen «Beramme kamper» under fanen «Kamper» under en turnerings detaljside, åpnes en side med mulighet til beramming av kamper fra flere turneringer under samme sesong. Under «Oppsett» velger man for eksempel hva som skal prioriteres av bane og tid under berammingen.

Beskrivelse Utdyping
Link «Tilbake til berammingsoversikt» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes listen over maskinelle kampberamminger.
Informasjonsikon Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Klikk på ikonet for å se informasjon om feltene.

Felter

Beskrivelse Utdyping
Nedtrekk «Sesong» (idrettsgren) Velg innenfor hvilken idrettsgren det ønskes å velge sesong fra.
Nedtrekk «Sesong» Velg innenfor hvilken sesong det ønskes å beramme kamper.
Navn Navnet på berammingen. Standard navn er hvem som utførte berammingen, og dato og klokkeslett berammingsprosessen ble startet.
Nedtrekk «System» Velg hvilket system som skal brukes. Det er tre valg:
 • Fyll bane/hall (Plasser kamper så nærme det ønskede tidspunktet som mulig. En høyere-prioritet bane vil brukes fremfor en annen som er ledig nærmere det ønskede tidspunktet. Bør brukes dersom du foretrekker at så få baner som mulig brukes).
 • Kun rundens tidspunkt (Forsøker å sette kamper til rundens tidspunkt. Dersom en kamp ikke kan plasseres her, plasseres den ikke. Hvis valgt kan ikke «Ønsket plassering av kamper», «Prioriteringer» og «Sjekk kun rundens dato» velges).
 • Fordel kamper jevnt utover baner (Dersom en lavere prioritert bane er ledig på et bedre tidspunkt, vil denne banen foretrekkes. Dette vil medføres at flere baner blir brukt, og de vil alle fylles opp gradvis. Hvis valgt kan ikke «Prioriteringer» velges)

Dette feltet må oppgis.

Nedtrekk «Ønsket plassering av kamper» Lovlige tidspunkter må være innfor både en reservasjon som turneringseier kan bruke, og perioden som beskrives tidligste og seneste tillatte starttidspunkt for kamper i turneringen. Det er to valg:
 • Fyll bane/hall fra tidligste mulige tidspunkt (Plasser kamper så tidlig som mulig)
 • Fyll bane/hall fra seneste mulige tidspunkt (Plasser kamper så sent som mulig)

Feltet vises kun når «Fyll bane/hall» eller «Fordel kamper jevnt utover baner» er valgt under «System». Hvis synlig, må feltet oppgis.

Nedtrekk «Prioriteringer» Berammingsmotoren vil alltid forsøke den høyeste prioriterte banen med den høyeste prioriterte datoen først. Dersom det ikke er noe ledig tid her, må man bestemme hvordan man skal velge dato og bane videre. Det er to valg:
 • Datoprioritering (Forsøker å plassere en kamp på en gitt dato helt til det ikke er noen flere baner å sjekke. Først da vil en annen dato prioriteres)
 • Baneprioritering (Forsøker å plassere en kamp på en gitt bane helt til det ikke er noen flere datoer å sjekke. Først da vil en annen bane med lavere prioritet prioriteres)

Feltet vises kun når «Fyll bane/hall» er valgt under «System». Hvis synlig, må feltet oppgis.

Checkbox «Sjekk kun» Huk av dersom bare hovedbanen eller rundens dato skal sjekkes.
 • Hovedbane (Dersom første prioritet-banen ikke er ledig vil ikke baner med lavere prioritet sjekkes)
 • Rundens dato (Dersom rundens dato ikke er ledig, vil ikke andre datoer bli sjekket)
Checkbox «Reserver samtidig» Dersom man reserverer samtidig, vil baner som kan brukes og som ikke er reservert av noen, reserveres av turneringens eier for tidsperioden en gitt kamp varer.

Feltet vises kun ved valgt «Kun rundens tidspunkt» under nedtrekket «System».

Checkbox «Ta hensyn til» Huk av dersom lagsperrer eller antilag skal tas hensyn til.
 • Lagsperrer (Hvert lag har i forbindelse med turneringen et sett med tidsperioder de ikke ønsker å spille)
 • Antilag (Hvert lag har i forbindelse med turneringen et sett med lag de ikke ønsker å spille samtidig som)
Checkbox «Sett arrangør for berammede kamper» Huk av dersom arrangør skal settes for hver kamp etter de er blitt berammet. Arrangør settes utifra oppsett for hver enkelt turnering.
Checkbox «Beram også kamper med manglende lag» Huk av dersom berammingsmotoren skal forsøke å også beramme kamper som har manglende lag. Sjekker som vanligvis gjøres på kampens lag, vil da ikke gjøres.