TurneringsAdmin Kampoppsett turnering med underturneringer

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Turnering > Turneringsoversikt > Turneringsdetaljer

Fane Kampoppsett > Serie

Skjermbilde

1.3.16 Fane Kampoppsett - Turnering med underturneringer.png

Funksjoner

Under fane «Kampoppsett» hos en turnering med underturneringer kan man generere kamper til alle underturneringene, endre spillenøkkelen til turneringene og endre posisjonen til lagene i turneringene.

Generer kamper for alle underturneringer
Beskrivelse Utdyping
Knapp «Generer kamper for alle underturneringer» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Generer kamper for alle underturneringene. Ved klikk åpnes en «lightbox» med mulighet til å velge rundespredning, første rundedato og tid (se bilde «Generer kamper for alle underturneringer»). Første rundedato må være lik eller større enn turneringens startdato.
Pil « ↑ » Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Flytt avhukede lags posisjon opp i listen. Det er ikke mulig å endre lagposisjon etter at kamper er blitt opprettet for en turnering. Pilen er kun aktiv når et lag er huket av.
Pil « ↓ » Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Flytt avhukede lags posisjon ned i listen. Det er ikke mulig å endre lagposisjon etter at kamper er blitt opprettet for en turnering. Pilen er kun aktiv når et lag er huket av.
Knapp «Endre spillenøkkel» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes en «lightbox» med mulighet til å velge spillenøkkel fra listen over eksisterende spillenøkler. Det er ikke mulig å endre spillenøkkel for turneringer som har genererte kamper.
Checkbox før lag Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Huk av lag som skal bytte posisjon i listen.

Felter

Beskrivelse Utdyping
Underturneringer Hver rute representerer en underturnering. Ved å klikke på turneringsnavnet åpnes fane «Kampoppsett» under turneringens detaljside.
Liste over lag Under hver turnering er det en liste over alle lagene som er plassert i turneringen.