TurneringsAdmin Kampoppsett serie

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Turnering > Turneringsoversikt > Turneringsdetaljer

Fane Kampoppsett > Serie

Skjermbilde

1.3.18 Fane Kampoppsett - Serie.png

Funksjoner

Under fane «Kampoppsett» hos en serie genererer man et kampoppsett til turneringen ut i fra en selvlagd eller allerede eksisterende spillenøkkel. I dette skjermbilde er det hentet opp en spillenøkkel der åtte lag spiller mot samme lag to ganger. Det er deretter blitt klikket på knappen «Oppdater kampliste».

Slett kamper
Oppdater kampliste
Beskrivelse Utdyping
Pil « ↑ » Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Flytt avhukede lags plassering opp i listen. Lagenes plassering i listen påvirker kampoppsettet og hvilke lag som spiller mot hverandre i hvilke runder. Pilen er kun aktiv når kamplisten ikke er oppdatert.
Pil « ↓ » Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Flytt avhukede lags plassering ned i listen. Lagenes plassering i listen påvirker kampoppsettet og hvilke lag som spiller mot hverandre i hvilke runder. Pilen er kun aktiv når kamplisten ikke er oppdatert.
Checkbox under «Veteran Vårsesong» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Huk av lag som skal bytte plassering i listen eller to lag som skal spille en ekstra kamp.
Link «+ Legg til manglende kamper for etteranmeldte lag» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk lages en ny runde med kamper for etteranmeldte lag. Det opprettes kamper mot alle lagene i listen. Antall kamper mot hvert lag bestemmes ut i fra det angitte nummeret i spillenøkkelen.
Link «+ Legg til ekstra kamp» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Huk av to lag i listen og klikk på linken «+ Legg til ekstra kamp» for å lage en ekstra kamp mellom lagene. Det er kun mulig å lage én kamp om gangen. Kampen plasseres i siste runde. For å flytte kampen klikk og hold på kampen i kampoppsettet og dra den til ønsket plassering.
Knapp «Generer spillenøkkel» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Generer spillenøkkel ut i fra den utfylte informasjonen i feltene «… lag» og «spiller mot samme lag … ganger». Knappen er kun aktiv når kamper ikke er generert.
Knapp «Hent spillenøkkel» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Hent en spillenøkkel. Ved klikk åpnes en «lightbox» med mulighet til å søke opp spillenøkler etter navn, type, antall lag, antall ganger lagene skal spille mot samme lag, antall runder og eier. Knappen er kun aktiv når kamper ikke er generert.
Knapp «Fjern toppe runder» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Fjern tomme runder fra kampoppsettet.
Avhuking «Vis med lagnummer» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Hvis avhuket vises lagnummeret til lagene i stedet for navnene i kampene.
Avhuking «Slett kamper» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Huk av dersom det skal slettes kamper. Hvis avhuket vises en checkbox i hver kamp og knappen «Slett valgte» (se bilde «Slett kamper»). Huk av kampene som skal slettes og klikk på knappen.
Knapp «Publiser spillenøkkel» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Hvis det er generert en ny spillenøkkel er det mulig å publisere den. Ved klikk åpnes en «checkbox» med mulighet til å fylle inn navn og besrivelse til spillenøkkelen. Knappen er ikke aktiv når «Slett kamper» er avhuket.
Ikon «1.3.18.2 Serie - Ikon.png» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Klikk og hold for å flytte en runde opp eller ned i kampoppsettet.
Pil «1.3.18.3 Serie - Pil.png» mellom lagene i en kamp Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Klikk for å bytte om på hjemmelag (til venstre) og bortelag (til høyre) i en kamp.
Link «+ Legg til ekstra runde» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Legg til en ekstra runde. Runden plasseres nederst i kampoppsettet. For å flytte runden oppover, klikk og hold på ikonet «1.3.18.2 Serie - Ikon.png» og flytt den til ønsket posisjon.
Knapp «Oppdater kampliste» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes en «lightbox» med mulighet til å velge rundespredning, første rundedato og tid (se bilde «Oppdater kampliste»). Første rundedato må være lik eller større enn turneringens startdato.
Knapp «Slett alle kamper fra kamplisten» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk slettes alle kamper og runder fra turneringen. All lagret informasjon om arrangør og runde-tidspunkter vil gå tapt. Kampoppsettet bli fortsatt stående etter klikk.

Felter

Beskrivelse Utdyping
Kolonne «Nr» Lagets nummer i turneringen.
Kolonne «H» Antall kamper laget er hjemmelag.
Kolonne «B» Antall kamper laget er bortelag.
Kolonne «Navn» Navnet på laget.
«… lag» under «Spillenøkkel» Angir hvor mange lag som spiller i turneringen. Kun aktiv når kamper ikke er generert.
«spiller mot samme lag … ganger» under «Spillenøkkel» Angir hvor mange ganger hvert lag spiller mot hverandre. Kun aktiv når kamper ikke er generert.
Valgt spillenøkkel Hvis en spillenøkkel er hentet ned vises den her.
Kamp i kampoppsettet Klikk på en kamp og hold for å flytte den rundt i kampoppsettet.