TurneringsAdmin Kampoppsett Avansert cupmodus

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Turnering > Turneringsoversikt > Turneringsdetaljer

Fane Kampoppsett > Generer cup > Avansert cupmodus

Skjermbilde

1.3.19 - Fane kampoppsett - Avansert cupmodus.png

Funksjoner

Under fane «Kampoppsett» genererer man et kampoppsett til turneringen. Hvis turneringen er en cup genereres det et spilletablå ut ifra utfylt informasjon. I dette skjermbilde er det generert et spilletablå med avansert cupmodus og 8 lag inn. Lagene er ikke plassert i kamper.

Beskrivelse Utdyping
Link «Generer spilletablå» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes en rute med mulighet til generering av nytt spilletablå (se egen beskrivelse). Vises kun når ingen av kampene har resultater.
Knapp «Plassere lag i første runde» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk plasseres alle lag i første runde i rekkefølgen de står i listen. For å bytte lag klikk og hold på lagene som skal byttes og dra de tilbake til listen. Dra de deretter til sin nye plassering. Hvis det ikke er generert nok kamper til alle lagene plasseres kun de første lagene i listen i kamper.
Lagnavn Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Klikk og hold på et lag i listen for å flytte valgte lag til første runde. Ringen rundt ruter laget kan flyttes til blir grønn når laget flyttes på.
Knapp «Oppdater avansement» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse:
Knapp «Ny runde» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk skjules valgte delsfinale.
Link « + » Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Legg til en ny runde. Linkens plassering bestemmer rundens plassering.
Link «+ Legg til kamp» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Legg til en ny kamp i valgte runde.
Knapp «1.3.18.1 - Avansert cupmodus - Kampknapp.png» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk vises kampnummeret, en link med mulighet til å åpne kampens detaljside og en link med mulighet til å slette kampen.
Link «x Fjern runde» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Fjern valgte runde. Linken er kun synlig dersom ingen av rundens kamper har resultat, dvs. at det ikke er mulig å slette en runde hvis en av kampene har resultat.
Knapp «Slett alle kamper fra kamplisten» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk fjernes alle kamper og runder fra turneringen. All lagret informasjon om arrangører og runde-tidspunkter vil gå tapt. Dersom en eller flere av kampene har resultater kan man ikke slette kampene.

Felter

Beskrivelse Utdyping
Kolonne «Lag» En liste over alle lagene i turneringen. Lag som kan plasseres i kamper står i svart, mens lag som allerede er plassert står i grått. Ingen av lagene i skjermbildet er plassert i kamper og står derfor i svart.