TurneringsAdmin Kamper Tid/Sted/Dommere

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Turnering > Turneringsoversikt > Turneringsdetaljer

Fane Kamper > Tid/Sted/Dommere

Skjermbilde

1.3.25.7 Fane Kamper - TidStedDommere.png

Funksjoner

Hvis valgt «Tid/Sted/Dommere» under fanen «Kamper» vises en liste over turneringens kamper med fokus på tid, sted og dommere. Ved klikk på de forskjellige kampradene ekspanderes raden og man kan redigere kampens tids-, steds- og dommerinnstillinger.

Kretsdagbok
Lagsdagbok
Beskrivelse Utdyping
Knapp «Beramme kamper» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes siden for ny maskinell kampberamming der det er mulig å beramme alle kampene i turneringen (se egen beskrivelse).
Knapp «Varsling» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes en side med mulighet til å sende ut varsler om turneringen og kamper på e-post og SMS (se eget beskrivelse).
Avhuking «Vis lagnr.» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Hvis avhuket vises også lagnummer for hjemme- og bortelag i listen.
Knapp «Tid / Sted» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Åpner en liste med fokus på og mulighet til å redigere tid/sted (se egen beskrivelse).
Knapp «Dommere» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Åpner en liste med fokus på mulighet til å redigere dommer (se egen beskrivelse).
Knapp «Resultat» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Åpner en liste med fokus på mulighet til å redigere resultat (se egen beskrivelse).
Knapp «Tid / Sted / Dommere» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Åpner en liste med fokus på mulighet til å redigere tid, sted og dommer (se egen beskrivelse).
Knapp «Alle» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Åpner en liste med fokus på mulighet til å redigere tid, sted, dommer og resultat (se egen beskrivelse).
Knapp «Eksporter til Excel» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Funksjon for eksport av liste over kamper til Excel. Funksjonen eksporterer hele listen uavhengig av om listen er filtrert.
Nedtrekk «Vis rapport» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Det er to valg:
  • Kretsdagbok (se bilde «Kretsdagbok»)
  • Lagsdagbok (se bilde «Lagsdagbok»)

Det er mulig å eksportere både kretsdagbok og lagsdagbok til både Excel og PDF.

Pil « > » Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk ekspanderes valgt kamp. Ved klikk på den øverste pilen ekspanderes de første 25 kampene. Klikk igjen før å kollapse ekspanderte kamper.

Felter

Beskrivelse Utdyping
Kolonne «Kampnr» Kampnummeret. Ved klikk vises kampens detaljside.
Kolonne «Runde» Rundenummeret.
Kolonne «Dato» Dato kampen spilles.
Kolonne «Tid» Kampens starttidspunkt.
Kolonne «Hjemmelag» Kampens hjemmelag.
Kolonne «Bortelag» Kampens bortelag.
Kolonne «Bane» Banen kampen spilles på. Ved klikk vises banens detaljside.
Kolonne «Arrangør» Arrangør av kampen.
Kolonne «Oppdrag» Kampens dommere. Ved klikk vises dommerens detaljside.
Kolonne «KP» Om kampen er publisert.
Kolonne «OP» Om kampens dommeroppdrag er publisert.
Kolonne «Turnering» Under hvilken turnering kampen spilles. Ved klikk vises turneringens detaljside.

Filter

Kolonner (Filtrer listen ved å skrive inn hele eller deler av søkeordet, og trykk enter/tab)
Kampnr
Runde
Dato
Tid
Hjemmelag
Bortelag
Bane
Arrangør
Oppdrag
KP
OP
Turnering