TurneringsAdmin Kamper Dommere ekspandert

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Turnering > Turneringsoversikt > Turneringsdetaljer

Fane Kamper > Dommere (ekspandert)

Skjermbilde

1.3.25.4 Fane Kamper - Dommere (ekspandert).png

Funksjoner

Ved klikk på de forskjellige kampene ekspanderes raden og det blir mulig å redigere kampens dommerinnstilinger. Man kan legge til nye dommere hver for seg eller hente en dommerkonstellasjon. Her er det også mulig å gå til kampens kalenderoversikt, legge til utgifter til dommere og sende varsling på e-post og SMS. Før lagring av eventuelle endringer er det lurt å validere den utfylte informasjonen.

Utgifter
Validér
Beskrivelse Utdyping
Knapp «Hent» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Henter dommerkonstellasjonen angitt i feltet «Konst.nr». Konstellasjoner nedhentet med denne metoden plasseres i nye oppdrag, selv om det allerede finnes tomme oppdrag.
Knapp «Finn dommerkonstellasjon» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes en «lightbox» med mulighet til å søke opp dommerkonstellasjoner etter navn, konstellasjonsnummer, idrettsgren, administrert av og nivå.

Konstellasjoner nedhentet med denne metoden fyller eventuelle tomme oppdrag som allerede finnes. Det blir automatisk opprettet nye oppdrag for resten av dommerne dersom det ikke er nok tomme.

Knapp «Utgifter» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes en «lightbox» med mulighet til å angi og endre utgifter i form av honorar og reiseutgifter på kampens dommere (se bilde «Utgifter»).
Knapp «Kalenderoversikt» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes kalenderoversikten under kampens detaljside.
Knapp «Varsling» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes en side med mulighet til å sende ut varsler om kampen og endringer på kampens detaljer på e-post og SMS (se egen beskrivelse).
Knapp «Validér» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes en «lightbox» med eventuelle advarsler angående kampens beramming og dommeroppdrag (se bilde «Validér»).
Knapp «Lagre» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Lagre endringene gjort på kampens dommerinnstillinger.
Knapp «x» under kolonne «Konst.nr.» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Fjern konstellasjonsnummeret til alle dommerne i konstellasjonen.
Knapp «x» under kolonne «Dommer/navn» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Fjern valgt dommer. Fjerner bare navnet til dommeren, ikke dommeroppdraget.
Knapp «Opprett fritakssøknad» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Opprett fritakssøknad for valgt dommer. Dersom fritakssøknad er opprettet, endres knappen til «Annuller fritakssøknad». Knappen vises kun når feltet i kolonne «Dommer/navn» er utfylt.
Knapp «Sett som ledig» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Sett valgt dommeroppdrag som ledig. Dersom dommeroppdraget er satt som ledig, endres knappen til «Fjern ledighet». Knappen vises kun når en dommer er blitt fjernet fra et dommeroppdrag.
Link «Fjern» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Fjern valgt dommeroppdrag.
Link «+ Legg til» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Legg til et nytt dommeroppdrag.

Felter

Beskrivelse Utdyping
Konst.nr Angi et konstellasjonsnummer og klikk på knappen «Hent» for å hente en dommerkonstellasjon til kampen. Konstellasjoner nedhentet via denne metoden plasseres i nye oppdrag, selv om det allerede finnes tomme oppdrag.
Kolonne «Oppdragstype» Dommeroppdragets oppdragstype.
Kolonne «Konst.nr.» Viser konstellasjonsnummeret til alle dommerne i en dommerkonstellasjon hentet ned via knappen «Finn dommerkonstellasjon».
Kolonne «Nivå» Dommerens nivå i valgt oppdragstype.
Kolonne «Dommer/navn» Dommerens nummer og navn. For å hente ned en ny dommer klikk på nedtrekkslisten og søk etter dommerens navn eller nummer.
Kolonne «Nøytralitet» Dommerens nøytralitet. Det er tre valg i nedtrekkslisten:
  • Nøytral (dommer kan ikke være tilknyttet hverken hjemmelaget eller bortelaget)
  • Hjemmedommer (dommer må være tilknyttet hjemmelaget)
  • Valgfritt (dommer kan være tilknyttet både hjemmelaget og bortelaget)
Kolonne «Utgifter» Utgifter tilknyttet dommeren. For å legge til eller endre utgifter klikk på knappen «Utgifter».
Kolonne «Dommeransvarlig org» Hvilken organisasjon som er ansvarlig for dommeren. Det er fem valg:
  • Administrerende org
  • Hjemmelagets særkrets
  • Arrangør
  • Hjemmelag
  • Annet org