TurneringsAdmin Kamper Alle ekspandert

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Turnering > Turneringsoversikt > Turneringsdetaljer

Fane Kamper > Alle (ekspandert)

Skjermbilde

1.3.25.10 Fane Kamper - Alle (ekspandert).png

Funksjoner

Ved klikk på de forskjellige kampene ekspanderes raden og det blir mulig å redigere kampens tids-, steds-, dommer- og resultatinnstilinger. Man kan legge til dommere hver for seg eller hente en dommerkonstellasjon. Her er det også mulig å gå til kampens kalenderoversikt, slette kampberammingen, legge til utgifter til en dommer, sende varsling på e-post og SMS, og gå til «Hendelser og resultat» under kampens detaljside. Før lagring av eventuelle endringer er det lurt å validere den utfylte informasjonen.

Utgifter
Validér
Beskrivelse Utdyping
Knapp «Hent» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Henter dommerkonstellasjonen angitt i feltet «Konst.nr». Konstellasjoner nedhentet med denne metoden plasseres i nye oppdrag, selv om det allerede finnes tomme oppdrag.
Knapp «Finn dommerkonstellasjon» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes en «lightbox» med mulighet til å søke opp dommerkonstellasjoner etter navn, konstellasjonsnummer, idrettsgren, administrert av og nivå.

Konstellasjoner nedhentet med denne metoden fyller eventuelle tomme oppdrag som allerede finnes. Det blir automatisk opprettet nye oppdrag for resten av dommerne dersom det ikke er nok tomme.

Knapp «Utgifter» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes en «lightbox» med mulighet til å angi og endre utgifter i form av honorar og reiseutgifter på kampens dommere (se bilde «Utgifter»).
Knapp «Kalenderoversikt» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes kalenderoversikten under kampens detaljside.
Knapp «Slett kampberamming» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Sletter berammingen til valgt kamp.
Knapp «Varsling» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes en side med mulighet til å sende ut varsel om kampen og endringer på kampens detaljer på e-post og SMS (se egen beskrivelse).
Knapp «Validér» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes en «lightbox» med eventuelle advarsler angående kampens beramming og dommeroppdrag (se bilde «Validér»).
Knapp «Lagre» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Lagre endringene gjort på kampens innstillinger.
Kalenderikon Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes en kalender med mulighet til direkte valg av dato til kampen.
Link «Rundens» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk settes kampens dato og starttidspunkt lik rundens.
Knapp «Hent» (bane) Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk vises en «lightbox» med mulighet for å søke opp bane til kampen etter navn og banenummer.
Knapp «Hent» (arrangør) Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk vises en «lightbox» med mulighet for å søke opp organisasjon etter navn, organisasjonsnummer og organisasjonstype.
Knapp «Nullstill» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Nullstiller feltet «Arrangør».
Knapp «x» under «Konst.nr.» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Fjern konstellasjonsnummeret til alle dommerne i konstellasjonen.
Knapp «x» under «Dommer/navn» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Fjern valgt dommer. Fjerner bare navnet til dommeren, ikke dommeroppdraget.
Knapp «Opprett fritakssøknad» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Opprett fritakssøknad for valgt dommer. Dersom fritakssøknad er opprettet, endres knappen til «Annuller fritakssøknad». Knappen vises kun når feltet i kolonne «Dommer/navn» er utfylt.
Knapp «Sett som ledig» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Sett valgt dommeroppdrag som ledig. Dersom dommeroppdraget er satt som ledig, endres knappen til «Fjern ledighet». Knappen vises kun når en dommer er blitt fjernet fra et dommeroppdrag.
Link «Fjern» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Fjern valgt dommeroppdrag.
Link «+ Legg til» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Legg til et nytt dommeroppdrag.
Knapp «Til kamphendelser» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes «Hendelser og resultat» under kampens detaljside.
Knapp «Lagre» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Lagre endringene gjort på kampens resultatinnstillinger.
Link «+ Nytt delresultat» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Legg til et nytt delresultat. Delresultattype må velges før et nytt delresultat kan lages. Delresultater kan fjernes senere.
Klokkeikon Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes en klokke med mulighet til direkte valg av klokkeslett til feltene «Faktisk starttid» og «Faktisk sluttid».

Felter

Beskrivelse Utdyping
Konst.nr Angi et konstellasjonsnummer og klikk på knappen «Hent» for å hente en dommerkonstellasjon til kampen. Konstellasjoner nedhentet med denne metoden plasseres i nye oppdrag, selv om det allerede finnes tomme oppdrag.
Når Kampens dato og klokkeslett.
Checkbox «Reserver samtidig» Dersom man huker av «Reserverer samtidig», vil baner som kan brukes og som ikke er reservert av noen, reserveres av turneringens eier for tidsperioden en gitt kamp varer.
Nedtrekk «Bane» Velg blant de nedhentede banene. Dersom nedtrekkslisten er tom må man hente ned baner ved å trykke på knappen «Hent» og søke opp en bane.
Checkbox «Utenlandsk bane» Huk av dersom kampen spilles på en utenlandsk bane. Hvis avhuket er det være mulig å skrive navnet på banen.
Arrangør Arrangøren for kampen. For å hente ned en arrangør, klikk på knappen «Hent» og søk opp en organisasjon. For å fjerne en arrangør klikk på knappen «Nullstill».
Checkbok «Omberamming» Huk av dersom kampen er omberammet. Når «Omberamming» er huket av er det mulig å oppgi årsak for omberammingen, hvem som utførte den og eventuelle gebyr.
Nedtrekk «Årsak» Velg årsak for en eventuell omberamming. Det er fem valg:
 • Omberammet kamp
 • Søknad hj.lag
 • Søknad b.lag
 • Pakking av bane
 • Annet

Feltet er kun aktivt når «Omberamming» er avhuket.

Nedtrekk «Hvem» Velg hvem som utførte omberammingen. Det er tre valg:
 • Administrasjon
 • Hjemmelag
 • Bortelag

Feltet er kun aktivt når «Omberamming» er avhuket.

Gebyr Angi gebyr for omberammingen. Feltet er kun aktivt dersom «Omberamming» er avhuket.
Checkbox «Låst beramming» Huk av dersom berammingen skal være låst.
Årsak (låst beramming) Fritekstfelt for årsak til låst beramming. Feltet er kun aktivt når «Låst beramming» er avhuket.
Kolonne «Oppdragstype» Dommerens oppdragstype.
Kolonne «Konst.nr.» Viser konstellasjonsnummeret til alle dommerne i en dommerkonstellasjon hentet ned via knappen «Finn dommerkonstellasjon».
Kolonne «Nivå» Dommerens nivå i valgt oppdragstype.
Kolonne «Dommer/navn» Dommerens nummer og navn. For å hente ned en ny dommer, klikk på nedtrekkslisten og søk på dommerens navn eller nummer.
Kolonne «Nøytralitet» Dommerens nøytralitet. Det er tre valg i nedtrekkslisten:
 • Nøytral (dommer kan ikke være tilknyttet hverken hjemmelaget eller bortelaget)
 • Hjemmedommer (dommer må være tilknyttet hjemmelaget)
 • Valgfritt (dommer kan være tilknyttet både hjemmelaget og bortelaget)
Kolonne «Utgifter» Utgifter tilknyttet dommeren. For å legge til eller endre utgifter klikk på knappen «Utgifter».
Kolonne «Dommeransvarlig org» Hvilken organisasjon som er ansvarlig for dommeren. Det er fem valg i nedtrekkslisten:
 • Administrerende org
 • Hjemmelagets særkrets
 • Arrangør
 • Hjemmelag
 • Annet org
Kolonne «Hjemme» (Registrert) Registrert resultat for hjemmelaget i de forskjellige delresultatene. Kolonne «Hjemme» (tellende) fylles ut automatisk ved utfylling av dette feltet.
Kolonne «Borte» (Registrert) Registrert resultat for bortelaget i de forskjellige delresultatene. Kolonne «Borte» (tellende) fylles ut automatisk ved utfylling av dette feltet.
Kolonne «Hjemme» (Tellende) Tellende resultat for hjemmelaget i de forskjellige delresultatene. Kolonnene «Hjemme», «Borte», «Kamputfall», «Basis» og «Total» fylles ut automatisk ved utfylling av kolonnene «Hjemme» (tellende) og «Borte» (tellende).
Kolonne «Borte» (Tellende) Tellende resultat for bortelaget i de forskjellige delresultatene. Kolonnene «Hjemme», «Borte», «Kamputfall», «Basis» og «Total» fylles ut automatisk ved utfylling av kolonnene «Hjemme» (tellende) og «Borte» (tellende).
Nedtrekk «Velg delresultat» Velg et delresultat fra nedtrekkslisten og klikk på linken «+ Nytt delresultat» for å legge til et nytt delresultat. Delresultattyper varierer etter valgt idrettsgren.
Checkbox «Kamp ikke spilt pga» Dersom kampen ikke ble spilt, velg årsak. Det er fem valg:
 • Hjemmelag ikke møtt
 • Bortelag ikke møtt
 • Hjemmelag walkover
 • Bortelag walkover
 • Kamp utsatt
Kolonne «Hjemme» Registrert og tellende resultat til hjemmelaget. Hvis kolonnene «Hjemme» (registrert) og «Hjemme» (tellende) endres, endres også denne kolonnen.
Kolonne «Borte» Registrert og tellende resultat til bortelaget. Hvis kolonnene «Hjemme» (registrert) og «Hjemme» (tellende) endres, endres også denne kolonnen.
Kolonne «Kamputfall» Kamputfallet (H = hjemmelag, B = bortelag, U = uavgjort)
Kolonne «Resultattype» Kampens resultattype. Det er tre valg:
 • Fulltid
 • Overtid
 • Straffekonkurranse
Kolonne «Basis» Basispoeng til hjemme- og/eller bortelaget, dvs. poeng regnet ut fra turneringens tabellsystem og kampens tellende resultat.
Kolonne «Bonus» Bonuspoeng til hjemme- og/eller bortelaget.
Kolonne «Total» Totalpoeng til hjemme- og/eller bortelaget, dvs. poeng regnet ut fra basispoengene og bonuspoengene.
Kolonne «Lagstraff» Velg mellom H (hjemmelaget) og B (bortelaget).
Kolonne «Lagstraffkommentar» Fritekstfelt for kommentar om lagstraff.
Nedtrekk «Resultatstatus» Resultatstatusen. Det er tre valg:
 • Godkjent
 • Ikke registrert
 • Registrert

Dersom statusen ikke er valgt eller står som registrert eller godkjent og resultatet endres, blir statusen endret til ikke registrert.

Tilskuere Kampens tilskuerantall.
Faktisk starttid Kampens faktiske starttid.
Faktisk sluttid Kampens faktiske sluttid.
Checkbox «Kamprapport godkjent» Huk av dersom kamprapporten er godkjent.