TurneringsAdmin Kampdetaljer Rediger resultater

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Turnering > Turneringsoversikt > Turneringsdetaljer

Fane Kamper > Kampdetaljer > Hendelser og resultat > Rediger (resultater)

Skjermbilde

1.3.27.10 Hendelser og resultat - Rediger Resultater.png

Funksjoner

Ved klikk på linken «Rediger» under resultater blir det mulig å legge til, endre og fjerne kampens resultat.

Beskrivelse Utdyping
Link «Avbryt» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Avbryt redigeringen av kampens resultater.
Pil « v » før «Delresultater» og «Sluttresultat» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Skjul delresultater og/eller sluttresultater.
Link «+ Nytt delresultat» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Legg til et nytt delresultat. Delresultattype må velges før et nytt delresultat kan lages. Nye delresultater kan fjernes senere.
Klokkeikon Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes en klokke med mulighet til direkte valg av klokkeslett til feltene «Faktisk starttid» og «Faktisk sluttid».
Knapp «Lagre endringer» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Lagre endringene gjort på kampens resultater.
Link «Kamprapport» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes en ny side med en kamprapport (se bilde «Kamprapport»).

Felter

Beskrivelse Utdyping
Kolonne «Hjemme» (registrert) Registrert resultat for hjemmelaget i de forskjellige delresultatene. Kolonne «Hjemme» (tellende) fylles ut automatisk ved utfylling av dette feltet.
Kolonne «Borte» (registrert) Registrert resultat for bortelaget i de forskjellige delresultatene. Kolonne «Borte» (tellende) fylles ut automatisk ved utfylling av dette feltet.
Kolonne «Hjemme» (tellende) Tellende resultat for hjemmelaget i de forskjellige delresultatene. Kolonnene «Hjemme», «Borte», «Kamputfall», «Basis» og «Total» fylles ut automatisk ved utfylling av kolonnene «Hjemme» (tellende) og «Borte» (tellende).
Kolonne «Borte» (tellende) Tellende resultat for bortelaget i de forskjellige delresultatene. Kolonnene «Hjemme», «Borte», «Kamputfall», «Basis» og «Total» fylles ut automatisk ved utfylling av kolonnene «Hjemme» (tellende) og «Borte» (tellende).
Nedtrekk «Velg delresultat» Velg et delresultat fra nedtrekkslisten og klikk på linken «+ Nytt delresultat» for å legge til et nytt delresultat.
Tabellsystem Navnet på turneringens tabellsystem.
Beregningstype Hvilken beregningstype tabellsystemet bruker (sum omgangspoeng/settpoeng, sum mål eller bruk tellende delresultat).
Kolonne «Hjemme» Registrert og tellende resultat til hjemmelaget. Hvis kolonnene «Hjemme» (registrert) og «Hjemme» (tellende) endres, endres også denne kolonnen.
Kolonne «Borte» Registrert og tellende resultat til bortelaget. Hvis kolonnene «Hjemme» (registrert) og «Hjemme» (tellende) endres, endres også denne kolonnen.
Kolonne «Kamputfall» Kamputfallet (H = hjemmelag, B = bortelag, U = uavgjort).
Kolonne «Resultattype» Kampens resultattype. Det er tre valg:
 • Fulltid
 • Overtid
 • Straffekonkurranse
Kolonne «Basis» Basispoeng til hjemme- og/eller bortelaget, dvs. poeng regnet ut fra turneringens tabellsystem og kampens tellende resultat.
Kolonne «Bonus» Bonuspoeng til hjemme- og/eller bortelaget.
Kolonne «Total» Totalpoeng til hjemme- og/eller bortelaget, dvs. poeng regnet ut fra basispoengene og bonuspoengene.
Kolonne «Lagstraff» Velg mellom H (hjemmelaget) og B (bortelaget).
Kolonne «Lagstraffkommentar» Fritekstfelt for kommentar om lagstraff.
Nedtrekk «Resultatstatus» Resultatstatusen. Det er tre valg:
 • Godkjent
 • Ikke registrert
 • Registrert

Dersom statusen ikke er valgt eller står som registrert eller godkjent og resultatet endres, blir statusen endret til ikke registrert.

Tilskuere Kampens tilskuerantall.
Faktisk starttid Kampens faktiske starttid.
Faktisk sluttid Kampens faktiske sluttid.
Checkbox «Kamprapport godkjent» Huk av dersom kamprapporten er godkjent.
Checkbox «Kamp ikke spilt pga» Dersom kampen ikke ble spilt, velg årsak. Det er fem valg:
 • Hjemmelag ikke møtt
 • Bortelag ikke møtt
 • Hjemmelag walkover
 • Bortelag walkover
 • Kamp utsatt