TurneringsAdmin Kampdetaljer Rediger hendelser

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Turnering > Turneringsoversikt > Turneringsdetaljer

Fane Kamper > Kampdetaljer > Hendelser og resultat > Rediger (hendelser)

Skjermbilde

1.3.27.9 Hendelser og resultat - Rediger hendelser.png

Funksjoner

Ved klikk på linken «Rediger» under hendelser blir det mulig å legge til, endre og fjerne kampens hendelser. Det blir også mulig å generere delresultater. Underhendelser vises med lyseblå skravering uten redigeringsikonet eller knappen «x». For å fjerne eller redigere en underhendelse klikk på hovedhendelsens redigeringsikon.

Beskrivelse Utdyping
Link «Avbryt» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Avbryt redigeringen av kampens hendelser.
Redigeringsikon Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes en «lightbox» med mulighet til å redigere valgt hendelse. Dersom det er lagt til underhendelser er det ikke mulig å endre type hendelse, omgang eller tidspunkt.
Knapp «x» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Fjern valgt hendelse og alle underhendelser.
Link «+ Legg til» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes en «lightbox» med mulighet til å legge til en ny kamphendelse og eventuelle underhendelser.
Knapp «Generer delresultater» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Generer delresultater ut ifra hendelsene.

Felter

Beskrivelse Utdyping
Kolonne «Hendelse» Hva hendelsen går ut på.
Kolonne «Omgang» I hvilken omgang hendelsen tok sted.
Kolonne «Tidspunkt» På hvilket tidspunkt hendelse tok sted.
Kolonne «Type» Hva slags type hendelse.
Kolonne «Lag» Hvilket lag som utførte hendelsen (H = hjemmelaget, B = bortelaget).
Kolonne «Aktør» Hvilken spiller som utførte hendelsen.