TurneringsAdmin Kampdetaljer Oppdrag

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Turnering > Turneringsoversikt > Turneringsdetaljer

Fane Kamper > Kampdetaljer > Oppdrag

Skjermbilde

1.3.27.1 Kampdetaljer - Oppdrag.png

Funksjoner

Under «Oppdrag» vises kampens detaljer om blant annet tid, sted og dommer. Ved klikk på linken «Rediger» blir det mulig å redigere disse detaljene.

Beskrivelse Utdyping
Link «Tilbake til kampoversikt» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes fanen «Kamper» under turneringens detaljside.
Knapp «Eksporter kampdata til LIVE» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Funksjon for eksport av kampdata til LIVE.
Knapp «Importer kampdata fra LIVE» Hvem:
Kontekst: Funksjon for import av kampdata fra LIVE.
Beskrivelse:
Link «Rediger» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Rediger kampens oppdragsinnstillinger.

Felter

Beskrivelse Utdyping
Turnering Under hvilken turnering kampen spilles.
Kampnr Kampnummeret, kampens ID internt i TA.
Runde I hvilken av turneringens runder kampen spilles.
Arrangør Arrangør av kampen.
Tid Dato og starttidspunkt til kampen.
Bane Hvilken bane kampen spilles på.
Hjemmelag Navnet på hjemmelaget. Lagnummeret står i parentes.
Bortelag Navnet på bortelaget. Lagnummeret står i parentes.

Felter (dommer)

Beskrivelse Utdyping
Kolonne «Oppdragstype» Hvilken oppdragstype dommeren har under kampen.
Kolonne «Konst.nr» Dommerkonstellasjonsnummeret.
Kolonne «Nivå» Dommerens nivå i valgt oppdragstype.
Kolonne «Dommer/navn» Dommerens nummer og navn.
Kolonne «Nøytralitet» Dommerens nøytralitet. Det er tre valg:
  • Nøytral (dommer kan ikke være tilknyttet hverken hjemmelaget eller bortelaget)
  • Hjemmedommer (dommer må være tilknyttet hjemmelaget)
  • Valgfritt (dommer kan være tilknyttet både hjemmelaget og bortelaget)
Kolonne «Honorar» Honorar lagt til dommeren.
Kolonne «Reiseutgifter» Reiseutgifter lagt til dommeren.
Kolonne «Sum» Summen av dommerens utgifter (honorar og reiseutgifter).
Kolonne «Behandlet» Om utgiftene er behandlet.
Kolonne «Dommeransvarlig org type» Hvilken organisasjon som er ansvarlig for dommeren. Det er fem valg:
  • Administrerende org
  • Hjemmelagets særkrets
  • Arrangør
  • Hjemmelag
  • Annet org
Kolonne «Dommeransvarlig org» Hvilken spesifikk organisasjon som er ansvarlig for dommeren.