TurneringsAdmin Kampdetaljer Kalender

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Turnering > Turneringsoversikt > Turneringsdetaljer

Fane Kamper > Kampdetaljer > Kalender

Skjermbilde

1.3.27.3 Kampdetaljer - Kalender.png

Funksjoner

Under kalenderen vises reservasjonene til kampens lag, bane og dommer i enten ukes- eller dagsvisning. Det er også mulig å hente ned andre baner og dommere for å se deres reservasjoner.

Beskrivelse Utdyping
Link «Oppdater» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Oppdater kalenderen.
Checkbox «Lag» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Hvis avhuket vises kalenderen til kampens lag.
Checkbox «Bane» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Hvis avhuket vises kalenderen til kampens bane.
Checkbox «Dommer» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Hvis avhuket vises kalenderen til kampens dommere.
Pil « < » Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Gå til forrige uke/dag (avhengig av valgt visning).
Pil « > » Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Gå til neste uke/dag (avhengig av valgt visning).
Kalenderikon Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes en kalender med mulighet til direkte valg av dag/uke for visning av reservasjoner i kalender.
Knapp «x» etter bane og dommer Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Fjern valgt bane eller dommer fra kalenderen. For å returnere fjernede baner eller dommere klikk på linken «Oppdater».
Link «+ Legg til bane» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes en «lightbox» med mulighet for å søke opp baner som skal vises i kalenderen etter navn og banenummer. For å fjerne en bane klikk på knappen «x» ved siden av banen eller klikk på linken «Oppdater» for å fjerne alle nedhentede baner og dommere.
Link «+ Legg til gruppe» (bane) Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes en «lightbox» med mulighet for å søke opp banegrupper som skal vises i kalenderen etter kode, navn og eier. Hver bane vises som en egen linje i listen. For å fjerne en bane klikk på knappen «x» ved siden av banen eller klikk på linken «Oppdater» for å fjerne alle nedhentede baner og dommere.
Link «+ Legg til dommer» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes en «lightbox» med mulighet for å søke opp dommere som skal vises i kalenderen etter navn, dommernummer, dommertilhørighet, idrettsgren, administrert av og status. For å fjerne en dommer klikk på knappen «x» ved siden av dommeren eller klikk på linken «Oppdater» for å fjerne alle nedhentede dommere og baner.
Link «+ Legg til konstellasjon» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes en «lightbox» med mulighet for å søke opp dommerkonstellasjoner som skal vises i kalenderen. Hver dommer vises som en egen linje i listen. For å fjerne en dommer klikk på knappen «x» ved siden av dommeren eller klikk på linken «Oppdater» for å fjerne alle nedhentede dommere og baner.
Link «+ Legg til gruppe» (dommer) Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes en «lightbox» med mulighet for å søke opp dommergrupper som skal vises i kalenderen etter navn, gruppenummer og administrert av. Hver dommer vises som en egen linje i listen. For å fjerne en dommer klikk på knappen «x» ved siden av dommeren eller klikk på linken «Oppdater» for å fjerne alle nedhentede dommere og baner.

Felter

Dagsvisning
Beskrivelse Utdyping
Nedtrekk «Uke» / «Dag» Skifter mellom uke- og dagsvisning. I skjermbildet er det valgt ukesvisning.
Uke 18 Her vises nummeret til valgt uke.

Hvis valgt dagsvisning vises dag og dato. Det er også mulig å velge innenfor hvilken tidsperiode kalenderen skal vise (se bilde «Dagsvisning»).

Datoer / Klokkeslett Avhengig av om det er valgt ukesvisning eller dagsvisning. Hvis valgt ukesvisning (som på bildet) vises en hel uke, fra mandag til søndag. Hvis valgt dagsvisning vises én dag og den tidsperioden på dagen som er angitt i feltene etter tid (se bilde «Dagsvisning»).
Lysegrønn/grå skravering Reservasjoner vises som lysegrønn eller grå skravering på den datoen og det tidsrommet som er reservert. Ved klikk på skraveringen vises mer informasjon om reservasjonen:
  • Hvilket forbund som har foretatt reservasjonen (bare for bane)
  • Dato og tidsrom
  • Link «Gå til kampdetaljer» som åpner kampens detaljside (bare for lag)
Liste over lag, bane og dommer I listen er det tre kolonner:
  • Nr (IDen til laget, banen eller dommeren)
  • Type (om det er et lag, en bane eller en dommer)
  • Navn (navnet på laget, banen eller dommeren)