TurneringsAdmin Fane Runder rediger med baner

Fra itINFO
Hopp til: navigasjon, søk

Turnering > Turneringsoversikt > Turneringsdetaljer

Fane Runder > Rediger (med baner)

Skjermbilde

1.3.24 Fane Runder - Rediger (med baner).png

Funksjoner

Fanen «Runder» viser alle turneringens runder og deres detaljer. Ved klikk på knappen rediger blir det mulig å redigere rundenes detaljer. Det er også mulig å eksportere listen til Excel. Hvis valgt «Rundens baner» under turneringsoppsettets baneinnstillinger vil også kolonnen baner vises.

Beskrivelse Utdyping
Knapp «Lagre» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Lagre endringene gjort på turneringens runder.
Knapp «Avbryt» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Avbryt redigeringen og gå tilbake til listen over runder.
Pil «←» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Forskyv runder bakover i tid. Huk av en runde, angi antall dager runden(e) skal forskyves i feltet «Dager», velg om det skal forskyves til og med (pil «↑») eller fra og med (pil «↓») valgt runde og klikk på pilen for å skyve runden(e) bakover i tid. Pilen er kun aktiv når en runde er huket av.
Pil «→» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Forskyv runder framover i tid. Huk av en runde, angi antall dager runden(e) skal forskyves i feltet «Dager», velg om det skal forskyves til og med (pil «↑») eller fra og med (pil «↓») valgt runde og klikk på pilen for å skyve runden(e) framover i tid. Pilen er kun aktiv når en runde er huket av.
Pil «↑» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Forskyv til og med valgt runde. Pilen er kun aktiv når en runde er huket av.
Pil «↓» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Forskyv fra og med valgt runde. Pilen er kun aktiv når en runde er huket av.
Knapp «Eksporter til Excel» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Funksjon for eksport av liste over runder til Excel.
Søk i tabellen Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Søk i tabellen ved å skrive inn i søkefelt og trykke enter/tab.
Checkbox før «Nr» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Huk av runden det skal forskyves til- eller fra og med.
Kalenderikon Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes en kalender med mulighet til direkte valg av dato.
Checkbox under «Baner» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Huk av baner som skal fjernes eller flyttes opp eller ned i listen.
Knapp «Hent baner» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Ved klikk åpnes en «lightbox» med mulighet for søk av baner eter navn og banenummer.
Knapp «Fjern» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Fjern valgte baner.
Pil «↑» under «Baner» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Flytt valgte baners prioritering opp i listen.
Pil «↓» under «Baner» Hvem:
Kontekst:
Beskrivelse: Flytt valgte baners prioritering ned i listen.

Felter

Beskrivelse Utdyping
Dager Angi antall dager runden(e) skal forskyves.
Kolonne «Nr» Rundenummeret.
Kolonne «Navn» Navnet på runden.
Kolonne «Rundedato» Rundens dato. Må bære større enn eller lik rundens startdato.
Kolonne «Ukedag» Hvilken ukedag satt rundedato kommer på.
Kolonne «Tid» Angi rundens tidspunkt.
Kolonne «Fra dato» Rundens startdato. Må være mindre enn eller lik rundens sluttdato.
Kolonne «Til dato» Angi rundens sluttdato. Må være større enn eller lik rundens sluttdato.
Kolonne «Baner» Baner nedhentet til de forskjellige rundene.

Felter under kolonne “Baner”

Beskrivelse Utdyping
Kolonne «Bane» Navnet på nedhentede baner.
Kolonne «Banenr» Banenummeret.
Kolonne «Enhet» Under hvilken enhet banen ligger.
Kolonne «Banesertifiseringer» Banens sertifisering.
Kolonne «Gren» Hvilken idrettsgren som utføres på banen.